Carema och duktiga idioter

Det som pågår nu i Carema-skandalen är precis vad jag har varnat för tidigare (här, här och här). Många har kallat det som skett inom t.ex. äldrevården och skolan för ”avregleringar” och ”privatiseringar” både på den socialistiska och frihetliga sidan och att vi nu har ett ”fritt val”. Problemet är att detta bara är en villfarelse då det som har skett inte har någonting att göra med en fri marknad.

Problemet är inte att vi måste ha mindre vinstmaximering eller en begränsning av vinsterna. Tvärtom så är det just vinstmaximering som ska eftersträvas. Hur maximerar ett företag vinsten på en fri marknad? Jo genom nöjda kunder. Om kunderna eftersträvar kvalité inom ett område så måste företaget leverera med kvalité för att behålla sina kunder. Både kunden och leverantören vinstmaximerar då de vill ha ut så mycket som möjligt för varje satsad krona. Vinst och förlust är de indikatorer som driver entreprenören i vilka beslut som ta tas i verksamheten. De statliga interventioner och regleringar som finns idag förstör dessa beslutsprocesser och den äkta fria marknaden. Alltså vinstmaximering på en fri marknad kan endast ske genom nöjda kunder, på en reglerad marknad finns det genvägar att ta.

Ett företag som Carema skulle bli ytterst kortlivat på en fri marknad. Någon vinstmaximering skulle aldrig ske då det inte skulle finnas några kunder kvar. De oförrätter som hade begåtts hade blivit mycket kostsamma för företaget och ägarna och skulle gå ut på att kompensera offret, inte staten. Fördelen med ett riktigt kund-leverantör förhållande är även att det tydligt skulle framgå vilka åtagande leverantören har mot sin kund. Inte som idag då patienter kan bli misshandlade i absurdum utan någon vettig kompensation.

Vi skulle få en uppsjö olika alternativ på en fri marknad där konsumenten själv skulle välja vilka alternativ och tjänster de vill betala för istället för den likriktning som finns idag. Hur mycket eller lite äldrevård som efterfrågas är individuellt. Dessutom skulle fler ha den ekonomiska möjligheten att vårda sina anhöriga i hemmet istället för på institution.

Liknande scenarion har vi sett och kommer att få se inom flera andra områden där dessa så kallade ”liberaliseringar” har skett. Vi som förstår och förespråkar riktig frihet, kapitalism och en äkta fri marknad måste ständigt kritisera denna typen av lösningar som inte har någon ting med den fria marknaden att göra. Sluta vara en duktig idiot och börja förespråka äkta kapitalism istället för att ge kapitalismen och en äkta fri marknad ett dåligt rykte.

Så alla ni som har kämpat och förespråkat dessa ”reformer”, alla energi ni har lagt ned är i onödan och det ända ni har lyckats med att införa ännu mer socialism i vårt land. För tro mig det kommer att bli resultatet, misslyckanden skylls på kapitalismen och fler regleringar och socialism kommer att införas.

Det som blir svårare att reparera är att kapitalismen får ännu sämre rykte när det i själva verket handlar om en reglerad socialistisk marknad som inte fungerar.

Expressen | SVD | DN

6 reaktioner på ”Carema och duktiga idioter”

 1. Det enda man egentligen behöver fråga sig är ”vem är kunden, dvs. vem är det som köper dessa tjänster?”. Det är ju lätt hänt att tro att det är de boende och deras anhöriga som är kunderna, såsom det hade varit på en fri marknad, men det är förstås helt fel, eftersom de bara är ”brukarna”. Istället är det kommunerna som är kunderna, som köper in dessa tjänster och därmed också avgör vilka krav som ska ställas. Det är alltså fortfarande staten som i allra högsta grad avgör vilken äldrevård vi ska ha.

 2. Bradley Rimbleus

  Hur skulle du bemöta det, som bland annat min socialistmor säger ”men de gamla är senila och har inte förnuft nog att byta på en fri markand om de blir behandlade dåligt, så det skulle inte fungera”?

 3. Många äldre hamnar tyvärr i tillstånd då de inte kan ta hand om sig själva och får lita på sina efterlevande och släktingar att välja rätt omsorg. Den här typen av val skulle antagligen göras tidigare i livet innan ålderdomen inträffar.

  Men låt oss säga att att det skulle finnas ett bolag som inte levde upp till sina åtagande och behandlade sina kunder illa. De som fortfarande var vid sina fulla sinnens bruk skulle snabbt byta och processer skulle startas som enligt kontraktet antagligen skulle bli kostsamma för bolaget. De som fortfarande har släktingar i livet skulle hjälpa dem med detta byte.

  Men vad skulle hända med de som inte har några efterlevande alls, och som är oförmögna att byta? Idag är de beroende av att någon myndighet kommer dit och granskar för att missförhållande ska upptäckas. Om nu bolaget inte sköter sig och kund efter kund flyttar därifrån så skulle bolaget gå under ekonomiskt. De skulle inte kunna leva på det fåtal som skulle bli kvar. Dessutom så kan man anta att de anhöriga och övriga boende skulle hjälpa den som var satt i den här situationen att byta.

  Att ingen skulle känna barmhärtighet och inte hjälpa ”de utslagna” och att det bara är staten som klarar av det är en vanlig felaktig tro. Vi har klarat det här utmärkt i alla tider på ett decentraliserat sätt till skillnad ifrån dagens centraliserade system där alla väntar på att staten ska ta hand om allt samtidigt som folk far illa. Jag skrev på detta tema tidigare i De utslagna.

  Sen kan man undra varför något bolag skulle vilja behandla sina kunder på detta sättet på en fri marknad? Den här typen av tjänster bygger på förtroende och de skulle knappast få några ny kunder genom att behandla sina kunder dåligt.

  En annan viktig sak att komma ihåg att det finns inte fler resurser att hjälpa folk i dagens samhälle kontra ett privat samhälle. Staten lever på de resurser de beslagtar och förutom att de beslagtar så förstör de även produktionsprocesser som skulle ge ett oerhört välstånd på en fri marknad.

 4. Pingback: En berättelse om två vårdbolag « Hemma hos POS

 5. Pingback: Uppsala: Idéseminarium om kapitalism 28/11 | Fria Moderata Studentförbundet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *