Varför lever socialismen vidare?

Varför tycks Socialismen vara en så oemotståndlig idé för många människor? Trots de socialistiska ländernas historia så finns det åtskilliga socialister än idag, även om deras inflytande är mycket mindre än det varit. Vi ska inte heller glömma att det socialistiska inflytandet på tänkesätt och värderingar varit och är enormt även när det som i Sveriges fall inte lett till en faktisk fullständigt genomförd socialism. Jag hävdar inte att allt tankemässigt inflytande från socialismen är dåligt, exempel på sådant som enligt mig inte är dåligt är den socialistiska värderingen att det är viktigt att fattiga ska få det bättre. En liten del av förklaringen kan alltså vara att de mål socialismen strävar mot i en del fall kan ses som sympatiska, såsom målet att minska fattigdom. Dock är det så att det finns många mål och värderingar med socialismen som är mer moraliskt tveksamma såsom förnekandet av individens rättigheter och möjligheter, och det goda med individers olikheter. Den socialistiska samhällsmodellen är dessutom så definitivt bevisad som irrationell att det är nödvändigt att försöka förklara varför socialismen lever vidare. Som generellt system borde socialismen vara död, och det är av intresse att förklara varför den inte är det.

Läs hela artikeln av Christian Strandh.

8 reaktioner på ”Varför lever socialismen vidare?”

 1. Tror många, särskilt unga, attraheras av socialismen för den lovar att ”samhället” ska axla bördan av personligt ansvar från individen. Frihet skrämmer eftersom det alltid innebär att du har ett eget ansvar för dina handlingar.
  Jag tror inte det är en slump ungdomar dras till socialismen (jag trodde själv på den under tonåren), att växa upp innebär att föräldrarnas varma beskydd och övervakande mer och mer försvinner, och för många sker detta snabbare än önskat. I stället för att acceptera den skrämmande realiteten med individuellt ansvar är det lätt att vända sig till det stora Kollektivets ideologier, där Staten ersätter Familjens trygga famn.
  Dessa socialister vill ledas – ”Kollektivet” väljer deras mening i livet, deras åsikter och handlande. Denna sortens socialister kan kontrasteras med Ledarna, de ”intellektuella” socialister som inte letar efter trygghet, utan bara vill leva ut sina impulser att styra andra (antingen på grund av stark tro att vara bättre vetande än sina medmänniskor, ett rent egoistiskt makt- och penningbegär, eller en kombination av båda).
  Dessa båda sorters socialister lever i symbios med varandra, men har olika anledningar varför de är socialister.

  1. Jag har alltid dragits mot en socialistisk syn och mest till vänsterpartiet. En socialistisk samhällsstruktur främjar större delen av befolkningen. En av grundprinciperna är att alla ska få lika möjligheter. Det ska inte spela någon roll om dina föräldrar var rika eller fattiga. En socialistisk stat betalar till exempel för en bra utbildning för alla ungdomar, hjälper utsatta och får därför en större del av befolkningen mer benägen att vara framgångsrik. Själv är jag bara en tonåring från en medelklass familj som har höga ambitioner i ett socialistiskt samhälle som ger mig möjligheter

 2. Jag var aldrig under min uppväxt attraherad av socialismen utan får väl sägas ha tillhört en main stream icke-kontroversiell socialliberalism. Däremot är jag ödmjuk nog att erkänna att jag förmodligen i fel sällskap eller i ett annat bostadskvarter i samma stad hade kunnat fallit offer för socialdemokratin eller t.o.m. socialismen eftersom den utövade ett inflytande på vissa kamrater runt omkring mig. För mig har det först senare blivit klart vad det egentligen handlade om – indoktrinering. På samma vis som jag blev indoktrinerad den socialliberala anti-frihetliga ideologin (vilket kuvade min politiska nyfiken och intresse) blir socialdemokratiska ungdomar i Sverige också det. Vi ska inte underskatta hur stor betydelse föräldrar, lärare, rektorer, fotbollstränare osv. har på vår politiska uppfattning. Om alla är socialdemokrater och fyller en med lögner och klasshat är det nästan omöjligt att inte bli som en av dem.

  Jag tror det är en bättre förklaring än att socialismen skulle vara mer lockande än liberalismen.

 3. Hej Jonas

  Jag har ingen avsikt att hitta en förklaring som ersätter eller bortser från kulturens betydelse i att hålla socialismen vid liv. Självklart är det ofta den direkta orsaken till att någon är socialist.

  Däremot menar jag att man behöver gå lite längre. Vad är det i människans natur eller dispositioner som gör att sådana här kulturella hegemonier kan uppstå och hållas vid liv? Socialismen har inte alltid varit dominant i kulturen, vare sig bland intellektuella eller andra. Där menar jag att socialismen som ideologi harmonierar med vissa fundamentala mänskliga drag. Därför kan hegemonin uppstå, och även kvarstå, trots att de rationella argumenten sinat, som en slags common sense.

 4. Jag kan inte hålla med om Nozicks berömda intellektuella skarpsinnighet, snarare tvärtom. Varför bemödade han sig aldrig att bemöta den seriösa kritik som fanns mot det han skrev. Jag menar fanns det något kvar av Nozick förutom kaksmulor efter Hoppes och Rothbards sågning?

 5. Hans,

  Två anmärkningar:

  1) jag hävdade att det är ett gott mål att minska fattigdom. Du däremot kommer med några anmärkningar om att socialismens medel är dåliga (omfördelning via stat osv) vilket jag inte förespråkar. Jag anser att de fattigas ökade välstånd är ett gott mål och att medlet är kapitalism så att de fattiga får möjlighet till arbete och del av frukterna av ökad produktivitet och arbetsdelning.

  2) jag tycker det blir lite väl förenklat att säga att alla son är socialister och vänster är irrationella och saknar kritiskt tänkande. Saken är den att det är få (om några) människor som är kapabla till konsekvent kritiskt tänkande, oavsett ideologisk eller religiös uppfattning. Jag menar dock att de faktorer jag beskriver utgör en förklaring (eller en början till förklaring) på varför just socialism blir så attraktivt att det blir ett område där folk ovanligt ofta stänger av det kritiska tänkandet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *