Därför kommer vi att vinna

För någon vecka sedan hittade jag en bok som jag trodde var borta för längesedan. Det är en räknebok som jag fick i julklapp när jag var fem år gammal. Fantastiska Finurliga Färgglada Räkneboken utgiven av Kärnan förlag. Boken är en glättig räknebok där du lär dig att räkna upp till etthundra genom att räkna glada djur. Jag kommer fortfarande ihåg hur glad jag blev när jag öppnade paketet och såg vad det var för bok.

Jag satte glatt igång att räkna: en flugsvamp, två spindlar, tre stenar, fyra sniglar, fem näckrosor, sex grodor (tror jag att det var de är utrivna numera), sju moln och sju fåglar. Men där tog det stopp när min ett år äldre kusin hävdade att det var åtta fåglar. Nej då jag menade bestämt att det var sju fåglar. Efter en stunds diskussion med min kusin tog jag med mig boken till min mor så hon kunde avgöra.

Min mor bekräftade att det var åtta fåglar och att min kusin hade rätt. Jag blev ursinnig och jag kan fortfarande komma ihåg hur det bubblade inom mig: Jag hade fel om min nya fina bok på julafton. Men problem är till för att lösas och utan att berätta om min mors utslag för min kusin gick jag och hämtade en bläckpenna och raderade helt sonika en fågel. Sen tog jag med mig boken till min kusin och frågade: ”Nå hur många fåglar är det nu?”.

Så varför berättar jag detta? För att envishet och uthållighet oftast är något positivt och helt nödvändigt. Det finns forskning som visar att dessa två egenskaper är oerhört viktiga när det gäller att lyckas och vinna.

Inte helt oväntat så är även dessa egenskaper kopplade till entreprenörskap och låg tidspreferens. När vi har en låg tidspreferens sparar vi för framtiden och är beredda att göra stora uppoffringar och investeringar för en högre tillfredställelse längre fram, även om det är en liten chans att vi uppnår detta tillstånd. Omvänt så kan en hög tidspreferens knappast förknippas med envishet och uthållighet, med hög tidspreferens är vi inte beredda att skjuta upp vår tillfredsställelse på framtiden eller göra uppoffringar nu.

För att lyckas och för att vinna så måste vi alltså ha en låg tidspreferens och vara uthålliga och envisa. Detta innebär att vi läser, studerar, utbildar oss, sprider och bevarar frihetens idéer outtröttligt. Vi gör detta för att vi vet att vi måste förändra samhället på djupet för att få tillstånd någon långsiktig förändring. Det är vår uppgift att förändra nuvarande och kommande generation och det är ingen liten uppgift.

Det är också därför vi attraherar de intelligentaste människorna och anhängarna till vår rörelse. Det kräver att man har funderat efter och studerat själv. Så fortsätt att odla er redan låga tidspreferens, nöj er inte med sammanfattningar och artiklar på internet. Nöj er inte med att lära er budskap och repetera dem utan att förstå innebörden. Studera Mises, Rothbard och Hoppe och gå till källan. Om ni så bara skulle läsa och förstå en av dessa giganters verk så vet ni redan mer och förstår mer utav verkligheten än någon politiker eller mainstreamekonom. Läs och studera och fråga er själva varför, varför tills ni har svaret.

Jag kan inte säga er hur lång tid det kommer att ta men jag kan försäkra er om att det kommer att krävas låg tidspreferens, envishet och uthållighet och detta är därför vi kommer att vinna.

Alternativet till att inte vara envisa och uthålliga är att ha en hög tidspreferens. Med en hög tidspreferens vill vi att saker ska hända nu på en gång helst med så liten arbetsinsats ifrån vår sida som möjligt. I den här kategorin hamnar de flesta rörelser som förespråkar någon from av hot eller våld men även flera frihetliga rörelser som jagar irrelevant snabba vinster som kan vara borta imorgon.

Snabba irrelevanta vinster kan vara att ta bort skatt x, sänka skatt y med 3% eller att ta bort reglering z. Den här typen av snabba vinster kan ofta snabbt bli tillintetgjorda och ingenting har ofta uppnåtts när det gäller att förändra de grundläggande idéerna i vårt samhälle. För samtidigt som de här snabba vinsterna infördes så kan du räkna med att en ny skatt, reglering eller höjning kom tillstånd. Det enda du har demonstrerat är att du inte är emot skatter eller regleringar i sig bara graden utav dessa. Eller för att citera professor Hoppe på detta tema:

Om skatter är stöld, då borde det, ur rättvisesynpunkt, inte finnas några skatter och ingen skattepolitik överhuvudtaget. Varje diskussion om skattepolitikens och skattereformens mål är en diskussion bland tjuvar eller stöldförespråkare som inte bryr sig om rättvisa. De bryr sig om stöld. Det råder oenighet bland dem om vem som ska beskattas och hur högt och vad som ska göras med skatterna, dvs. vem som ska få hur mycket av det stulna bytet. Men alla tjuvar och alla mottagare av stöld tenderar att vara eniga om en sak: ju större bytet är och ju lägre kostnaderna för dess insamling är, desto bättre är det för dem.

Att förändra genom hög tidspreferens och uppnå snabba vinster är som att klippa några blad på ett stort träd, ingenting händer, det växer ut nya blad. När man förändrar någon mindre detalj på kort sikt så ger det sällan något på lång sikt. För att förändra något på djupet så måste vi dra upp rötterna. Rötterna drar vi upp med låg tidspreferens, envishet och uthållighet.

Nu kanske ni undrar om jag har haft fel sedan fågelincidenten? Det har kanske hänt en eller två gånger sedan dess men det händer inte ofta. Slutligen, om ni undrar om jag raderar fåglar i vuxen ålder så kan jag lugna er med att jag inte gör det heller, det enda som behöver raderas är staten.

Så ni som har en låg tidspreferens och gillar att tillhöra det vinnande laget som inte har fel engagera er och börja med att kom på Mises Circle den 29 oktober.

Kommentera på bloggen