Brännvinsinflation

Ur Lärobok i Fäderneslandets Historia (1876):

Under frihetstiden hade en farlig osed inrotat sig bland svenska folket, i synnerhet bland allmogen, nämligen omåttlig tillverkning och förtäring af bränvin. Gustav III förordnade nu, att bränvin ej finge tillverkas af andra än kronan, och anlade kronobrännerier. Detta gjorde han i den bästa afsigt, men det visade sig att bränvinssupandet derigenom ökades istället för att minskas, och kronobrännerierna väckte mycket missnöje, i synnerhet bland allmogen.

Själv är jag helnykterist och tycker att världen skulle vara en bättre plats om alla andra var det också. Där spriten går in går vettet ut, sägs det, och jag är benägen att hålla med. Det betyder dock inte att jag förespråkar lagstiftning och statsingripande för att åstadkomma vad jag tycker vore en bättre värld.

Läs hela inlägget av Klaus Bernpaintner

3 reaktioner på ”Brännvinsinflation”

  1. Intressant, men angående Portugal: Var det inte så att missbruket/beroendet av tyngre droger minskade, och inte nödvändigtvis användandet i sig, efter avkriminaliseringen? Alltså att ungefär lika många använder droger, men färre överanvänder dem. Vilket är logiskt, eftersom folk troligen vågar söka hjälp när de inte blir arresterade för att ha använt droger.

  2. forutom den uppenbara lognen i borjan :-), en lysande beskrivning av en tid och skeende som man funderat pa men inte dykt djupare in i. Javisst, avskaffa alla statliga regleringar pa vad man gor med sinne och kropp. Men det var en snygg beskrivning av naturabetalning och hur ranarbyte som ravara, i en process sa enkel att reproducera skapar inflation. Att omforhandla relationen sprit till pengar ar knappast enkelt. Men detta torde galla mest for statsanstallda. Man for kanslan att tanket sprider sig. Man tanker pa patron och hans arbetare. God van med (riks-)bankirer med all sakerhet.

    Ja och ang, lognen: ni tyskar anser val inte pilsner vara en dryck av alkohol men en dryck av gudar :-D!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *