Nytt ord: Statsmisslyckande

Språkets makt vida känt. Historiskt har socialister varit fenomenala på att använda språket till sin fördel. Många gånger har man tagit gamla fina ord med positiv laddning, definierat om dem och sedan använt dem med framgång i kampretoriken. Eller vad sägs om ord som rättvisa, solidaritet, jämlikhet, och högerspöke. På senare tid har flera av de alternativa nyhetssajterna visat prov på samma förmåga och börjat berika språket på sitt eget sätt.

Här på mises.se vill vi inte vara sämre utan vill också bidra till ett levande språk. Därför börjar vi med att idag introducera ordet statsmisslyckande.

En viktig födkrok för akademiska nationalekonomer är något de kallar ”marknadsmisslyckanden”, eller på engelska market failures. Ett marknadsmisslyckande innebär att den fria marknadens allokering av varor och tjänster inte är ”effektiv”. Det vill säga att det finns ett alternativt tillstånd där någon kan få det bättre utan att någon annan får det sämre.

Marknadsmisslyckanden sysselsätter horder av ekonomer som drar över jordens yta med ljus och lykta för att hitta nya områden där statsmakten kan ingripa, där staten med vetenskaplig precision kan fixa det som den dumma marknaden gör fel. Ett populärt exempel på marknadsmisslyckanden är monopol och karteller. Uppsnokandet och krossandet av karteller försörjer en mängd byråkrater på den obskyra myndigheten Konkurrensverket.

Enligt österrikisk ekonomisk syn finns inga marknadsmisslyckanden. Marknaden är samhället, och ingen frisk människa kan väl rimligen hävda att han kan identifiera ”effektiv” allokering. Människor med en suspekt dragning mot centralplanering hävdar det däremot dagligdags.

Dessutom visar det sig att i princip alla exempel på marknadsmisslyckanden i själva verket är statliga misslyckanden. Det vill säga de problem man identifierar kan i själva verket härledas till staten själv om man bara orkar gräva lite djupare.

Därför inför vi nu begreppet statsmisslyckande och vi kommer med stor sannolikhet får mycket glädje av det framöver.

Monopol och karteller är för övrigt lysande exempel på statsmisslyckanden. Alla som spelat Risk vet hur svårt det är att upprätthålla allianser. Om man ska kunna upprätthålla en kartell eller ett monopol någon längre tid på en marknad krävs våld och hot av en extern, icke-marknadsmässig kraft. Denna kraft är mycket oftare statens kaos-skapande lagar och regler än organiserad brottslighet.

Ta till exempel problemet med asfaltskartellerna för några år sedan. En ytlig analys avslöjar att entreprenörerna gör hemliga avtal och riggar priserna. Aha, ett marknadsmisslyckande! Inte alls, om man orkar ta ett spadtag till inser man att problemet istället är att det bara finns en köpare: monopolisten Trafikverket. Om vi istället hade privata konkurrerande vägbolag skulle problemet aldrig uppstå.

2 reaktioner på ”Nytt ord: Statsmisslyckande”

 1. Det är värt att nämna att misslyckanden som sker i en fri marknad kan identifieras av aktören (lägre försäljningstal, lägre profit etc) och åtgärdas, och i värsta fall, om aktören struntar i att åtgärda problemen eller inte använder metoder bra nog så går aktören under.
  Problem i en stat kan gå oupptäckta av ansvariga makthavare under en lång tid, vem som faktiskt är ansvarig kan vara svårt eller omöjligt att veta (ansvar är inte något politiker är bra på) och felen kan bestå under en lång tid utan att åtgärdas, och makthavarna har svårt att veta om åtgärderna fungerar (om tex polisväsendet fungerar dåligt får inte staten indikationer på att fler överger deras service för en annan leverantör eftersom polisen är ett monopol), och det ”värsta” som kan hända är att en politiker eller regering fälls, staten och hela det byråkrativäsende som existerar inom den består.
  Staten är extremt trögflytande och möjligheterna eller motivationen för de styrande att identifiera problem, dess lösningar och sätta dessa i verkan är väldigt små. Ett system byggt på våld och monopolisering kommer aldrig fungera effektivt.

 2. Om man gör en sökning på nätet med följande ord så hittar man nu till mises.se :

  Allmänna reklamationsnämnden – Statsmisslyckande
  Arbetsmarknadsstyrelsen – Statsmisslyckande
  Arbetsmiljöverket – Statsmisslyckande
  Banverket – Statsmisslyckande
  Barnombudsmannen – Statsmisslyckande
  Bilprovningen – Statsmisslyckande
  Bolagsverket – Statsmisslyckande
  Boverket – Statsmisslyckande
  Brottsförebyggande rådet – Statsmisslyckande
  Brottsoffermyndigheten – Statsmisslyckande
  CSN – Statsmisslyckande
  Datainspektionen – Statsmisslyckande
  Diskrimineringsombudsmannen – Statsmisslyckande
  Djurskyddsmyndigheten – Statsmisslyckande
  Energimyndigheten – Statsmisslyckande
  Exportkreditnämden – Statsmisslyckande
  Exportrådet – Statsmisslyckande
  Finansinspektionen – Statsmisslyckande
  Folkhälsoinstitutet – Statsmisslyckande
  Folktandvården – Statsmisslyckande
  Försvarsmakten – Statsmisslyckande
  Försäkringskassan – Statsmisslyckande
  Högskoleverket – Statsmisslyckande
  Invest in Sweden Agency – Statsmisslyckande
  Jordbruksverket – Statsmisslyckande
  Jämställdhetsombudsmannen – Statsmisslyckande
  Kemikalieinspektionen – Statsmisslyckande
  Kommerskollegium – Statsmisslyckande
  Konkurrensverket – Statsmisslyckande
  Konsumentverket – Statsmisslyckande
  Krisberedskapsmyndigheten – Statsmisslyckande
  Kungliga Hovstaterna – Statsmisslyckande
  Lantmäteriet – Statsmisslyckande
  Livsmedelsverket – Statsmisslyckande
  Luftfartsverket – Statsmisslyckande
  Läkemedelsverket – Statsmisslyckande
  Länsstyrelsen – Statsmisslyckande
  Lärarnas Riksförbund – Statsmisslyckande
  Migrationsverket – Statsmisslyckande
  Patent- och registreringsverket – Statsmisslyckande
  Polisen – Statsmisslyckande
  Post- och telestyrelsen – Statsmisslyckande
  Pensionsmyndigheten – Statsmisslyckande
  Regeringen – Statsmisslyckande
  Riksarkivet – Statsmisslyckande
  Riksbanken – Statsmisslyckande
  Riksdagen – Statsmisslyckande
  Riksförsäkringsverket – Statsmisslyckande
  Riksåklagaren – Statsmisslyckande
  Räddningsverket – Statsmisslyckande
  SIDA – Statsmisslyckande
  SIFO – Statsmisslyckande
  Sjöfartsverket – Statsmisslyckande
  Skattebetalarna – Statsmisslyckande
  Skatteverket – Statsmisslyckande
  Skogsvårdsstyrelsen – Statsmisslyckande
  Skolverket – Statsmisslyckande
  SMHI – Statsmisslyckande
  Smittskyddsinsitutet – Statsmisslyckande
  Socialstyrelsen – Statsmisslyckande
  SOS Alarm – Statsmisslyckande
  Statens Haverikommission – Statsmisslyckande
  Statens Konstråd – Statsmisslyckande
  Statens Kulturråd – Statsmisslyckande
  Strålsäkerhetsmyndigheten – Statsmisslyckande
  Statens Veterinärmedicinska Anstalt – Statsmisslyckande
  Statistiska Centralbyrån – Statsmisslyckande
  Statskontoret – Statsmisslyckande
  Svenska Institutet – Statsmisslyckande
  Svenska Kyrkan – Statsmisslyckande
  Svenskt näringsliv – Statsmisslyckande
  Sveriges Advokatsamfund – Statsmisslyckande
  Sveriges ambassader & konsulat – Statsmisslyckande
  Sveriges Marknadsförbund – Statsmisslyckande
  Sweden.se – Statsmisslyckande
  Transportstyrelsen – Statsmisslyckande
  Tullverket – Statsmisslyckande
  Ungdomsstyrelsen – Statsmisslyckande
  Utrikesdepartementet – Statsmisslyckande
  Vägverket – Statsmisslyckande
  Världsnaturfonden – Statsmisslyckande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *