Idéer kan störta regimer

Det politiska kaoset i Mellanöstern understryker en av de mest djupsinniga aspekterna av Ludwig von Mises världsbild: alla stater är i slutändan beroende av de regerandes stöd.

Även om påståendet vid första anblick verkar befängt – vem skulle kunna hävda att en diktatur är föremål för folkets vilja? – så är det i ett viktigt avseende sant. Mises insikt har följder för vilka metoder som väljs i kampen för frihet, och det visar hur viktigt det är att utbilda massorna i sunda doktriner.

Läs hela artikeln, av Robert P. Murphy.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *