Förordet till Ludwig von Mises Memoirs

En fråga som diskuterades länge och väl andra kvällen i Wien var just Hayeks förord till Ludwig von Mises Memoirs. Tänk själv att någon i förordet till dina memoarer skriver att det som var dina största bedrifter och upptäckter inte var annat än ”överdrifter”. Det är svårt att kalla det något annat än ett skymf och ett hån mot Ludwig von Mises. När jag var i Wien så tänkte jag att det kanske bara var så att det blivit lite väl ”hårt” översatt ifrån tyska till engelska så jag frågade Arlene Oost-Zinner. Hon kunde inte komma i håg just den passagen men bad mig att maila den. Jag och Fernando ifrån Mises Brasilien kunde dock inte riktigt släppa tanken på den här passagen och funderade på varför låter man förordet vara kvar?

Tills sist var jag tvungen att fråga professor Hoppe om förordet. Professor Hoppe bara log när jag ställde frågan, han visste exakt vilken passage jag pratade om och det visade sig att det var han som översatte den först till engelska för att bevisa att Hayek inte höll med om Mises grundläggande teorier. Då kommer nästa fråga, varför finns det kvar i boken? Ja det kan man bara spekulera i, efter att ha tänkt lite så är det på ett sätt bra att det står med så tydligt så att folk fattar att Hayek inte är Mises. Det är även viktigt att folk förstår att Hayek inte håller med om grunden i praxeologi och att eknomisk teori är a priori. Detta förord hade lika gärna kunna publiceras någon annanstans som en artikel istället för att skymfa Ludwig von Mises memoarer. Eller som professor Hoppe uttryckte det: ”De lyssnar inte alltid på mig”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *