Sjukvårdsbyråkrater famlar mörkret

Här följer ett rörande exempel på att det är omöjligt att lista ut och tillfredsställa kundernas behov och önskemål med socialist-byråkratiskt centralplanerad verksamhet. De ansvariga fixarna famlar i mörkret när de försöker väga kostnad mot kvalité. De vet inte hur de ska prioritera för att populasen ska bli glad och rösta rätt.

Akutens kortade väntetider kostar miljoner

Kortare väntetider på landets akutmottagningar kostar miljontals kronor och gör att läkare sitter sysslolösa stora tider av dygnet. Det visar ett försök som gjorts på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ökad tillgänglighet på akutmottagningarna leder också till att fler söker sig dit, visar försöket.

– Det blir mer attraktivt att söka på en akutmottagning om man får träffa en läkare inom en timme än att vänta en vecka på att få komma till en vårdcentral, säger Maria Taube, sektionschef på akuten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Många landsting i Sverige har som målsättning att 90 procent av alla som kommer till en akutmottagning skall få träffa en läkare inom en timme.

Det är politiska beslut som får stora praktiska konsekvenser. Vid Sahlgrenska bemannades akutmottagningen under en månad så att man skulle klara målsättningen.

För det första fann man att det inte fanns tillräckligt med läkare, så man fick sänka ambitionsnivån något.

Det andra var att om 80-90 procent av alla patienter skulle få träffa en läkare var man tvungen att ha hög bemanning dygnet runt vilket ledde till kraftig överkapacitet.

Så frågan är blir sjukvårdskunderna nöjdare av att lägga miljoners på sysslolösa läkare och hög service, eller föredrar de billigare vård men lägre service?

Svar: Både och naturligtvis.

Värdet av kvalité kontra pris är helt subjektivt och varierar från person till person, och för samma person från ett tillfälle till ett annat. Precis som med till exempel mat och kläder. Ibland vill man ha kvalité och ibland vill man ha billigt.

Tänk om man kunde våga släppa taget, och låta människor vara vuxna nog att bestämma själv. Men vanföreställningen att byråkrater och politiker kan hitta en lösning som passar alla alltid är tyvärr en mycket vanlig mental åkomma hos den politiska klassen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *