Jonatan Godtrogen av Ken Schoolland

Introduktion
Vad betyder det att vara människa? Många skulle nog hålla med om att något typiskt mänskligt är vår enorma skaparkraft: vår förmåga att tänka i nya banor, utmana och skapa nya lösningar, verktyg och hjälpmedel. Det enorma välstånd vi idag drar nytta av är frukten av hårt arbete, innovativa tankar och risktagande i generationer.

Samtidigt är det så oerhört lätt att falla in i gamla mönster. Vi har alla upplevt hur vi i många situationer valt att inte tänka nytt, inte utmana och inte söka nya lösningar – för att det är mycket enklare, tryggare och lättare att göra som vi alltid gjort. Inte minst gäller det hur vi tänker och de åsikter vi säger oss ha. Så är det verkligen typiskt mänskligt att vara innovatör, nytänkare och entreprenör? Det verkar snarare vara undantag än regel. Så frågan är varför vi väljer att definiera vår mänsklighet som något så många av oss inte gör.

Kanske är det för att det är vad vi skulle vilja, men saknar förmågan eller orken att göra. Vi vill ha energin och framåtandan, vi vill tänka nytt och hitta lösningar, vi vill vara den som andra ser som en skapande, upplyftande kraft – någon som betyder något, som har både kraft och möjlighet att förändra och förbättra. För det är trots allt när vi har skaparglädjen och drivet, när vi äger oss själva och ser vår potential, som vi känner oss som allra mest mänskliga. Det är då vi verkligen lever.

Men sedan kommer vardagen och bryter in mellan det vi vill göra och det vi anser att vi måste göra – och vi återfaller in i invanda mönster och rutiner i samma takt som världen övergår i gråskala.

Det är om denna enkelspårighet i kontrast till frihetens storhet i det lilla, som Ken Schoollands Jonatan Godtrogen handlar. Jonatan är från ett samhälle som är logiskt, rationellt, fritt och mänskligt, men hamnar av en slump i ett som är dess raka motsats – och som är långt mer likt det samhälle vi lever i idag. På sin resa genom detta land representerar Jonatan den inre mänskliga röst som vi alla bär på, men som vi vant oss vid att inte lyssna till. Den röst som ifrågasätter, utmanar och ställer den viktiga frågan ”varför?”.

De underliga och vidriga fenomen som Jonatan stöter på är den rena formen av det som finns runt omkring oss. Men problemet är att vi aldrig valt att se på dem med öppna, kritiska ögon. Istället hemfaller vi alltför ofta och alltför gärna till att godta dem som något normalt. Vissa exempel sticker förvisso mer i ögonen än andra, men det är lätt att bortse ifrån dem – inte minst som så många andra verkar tycka att det är normalt. Så vi viftar bort tanken på att utmana och ifrågasätta för att istället rätta oss i ledet. Det är den enkla lösningen, om än inte den mänskliga.

Men Ken Schoollands bok om Jonatan Godtrogen är så mycket mer än en beskrivning av dumheter som vi lärt oss att leva med och acceptera. Det är en resa framåt i tiden, ledsagad av de principer vi bygger vårt moderna välfärdssamhälle på. Men det är också en resa mot en alternativ framtid, en framtid som för Jonatan är det normala – och som för varje fri och framåtsträvande människa är högst önskvärd. Den ger en bild av en värld som är lika möjlig som den är enkel och samtidigt underbart vacker. Och den bygger på sunda tankar om respekt, liksom på frihet och beaktandet av ekonomiska sanningar.

Boken har hittills givits ut på 46 språk och finns över hela världen. Men samtidigt som den öppnat ögonen på tiotusentals – om inte miljontals – människor lever den ett liv i skymundan. Den är kort men kärnfull, rolig men full av lärdom, samt lättläst men med intellektuellt djup. Ändå nämns den sällan bland de stora verk som anses vara den frihetliga rörelsens biblar.

Detsamma kan sägas om bokens författare Ken Schoolland, en kortväxt men oerhört energisk man som arbetar som professor i nationalekonomi och statsvetenskap vid Hawaii Pacific University. Precis som boken är han en gigant i det fördolda, en fantastisk kommunikatör men relativt okänd inom frihetsrörelsen, rolig, lättsam och engagerande med både passion och djup kunskap.

Föga anade jag vad som väntade, när jag råkade bli Kens student i nationalekonomi i mitten på 1990-talet, en erfarenhet som utan tvekan förändrade såväl mitt liv som mitt tänkesätt. Faktum är att detta var första gången jag kom i kontakt med Jonatan Godtrogen, som Ken använder som diskussionsunderlag i sin undervisning. Det kan tyckas konstigt att en sådan bok kan användas som del av studier på universitetsnivå, men faktum är att den är tidlös både i sitt innehåll och sin form – den talar till människor av alla åldrar och erfarenheter på ett nästan unikt sätt. Jonatan Godtrogen är lika utmärkt som introduktion till ekonomiskt tänkande för barn i förskolan som den är ett provokativt diskussionsunderlag i avancerade kurser i nationalekonomi.

Anledningen är dels att Ken är en oerhört inspirerande och kraftfull kommunikatör. Men det är också för att boken handlar om tidlösa sanningar. Barn har inget problem att förstå det löjeväckande i att till exempel förbjuda solen för att ”skydda” stearinljusmarknaden från otillbörlig konkurrens (ett av exemplen i boken). Samtidigt har vuxna ofta redan funnit sig i samhällets logik och fastnat i invanda mönster, vilket gör bokens levande beskrivning av det absurda i klarspråk oerhört provocerande. Inte för att det som skrivs egentligen är provocerande, utan för att det görs tydligt hur oerhört fånigt det är, som vi av lathet valt att acceptera. Boken utmanar vår trygga tillvaro; den öppnar våra ögon och visar oss hur omänskligt vi gjort vårt samhälle.

Det är därför oerhört roligt att Ludwig von Mises Institutet i Sverige har möjlighet att publicera hela boken, med ett nytt kapitel varje tisdag, översatt av Mats Walus. Det är första gången den görs tillgänglig på svenska, så det är en i sig historisk händelse. Och det är en viktig sådan, inte minst för att vi just i Sverige under så lång tid förblindats och glömt vad det är att vara människa. Förhoppningsvis kan Jonatan Godtrogen öppna en del ögon som länge varit stängda, liksom den kan provocera många som varit alltför accepterande och tillrättalagda.

Läs Kapitel 1, En svår storm, av Ken Schoolland.

Se också den utmärkta Frihetens Filosofi.

3 reaktioner på ”Jonatan Godtrogen av Ken Schoolland”

  1. ”Det är första gången den görs tillgänglig på svenska, så det är en i sig historisk händelse.”

    Fast den har ju funnits på svenska i många år, så det var väl lite överdrivet? 😉

  2. Det är en historisk händelse, för Jonatan Godtrogen har aldrig publicerats (på svenska) i Sverige tidigare. Det har gjorts ett antal försök, men de har alla gått i stöpet (av olika anledningar). Som Joakim skriver så är det första gången som det sker en fullskalig publicering av hela boken – på svenska, i Sverige, och med Kens goda minne.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *