Förbudsentreprenörerna levererar slutreplik

Jag slår upp SvD idag (nåja, jag öppnade webbsidan), och vad ser jag? Jo att debatten om bilismen, som jag skrivit om tidigare, har fortsatt och nu har slutrepliken lämnats.

Givetvis lämnas mycket att önska i denna slutreplik. Jag kan villigt erkänna att jag inte följt hela debatten, men slutrepliken är så kort och innehållslös att jag tvivlar på att några argument bemötts, än mindre besvarats.

Först och främst tycker artikelförfattarna att antalet kommentarer är överraskande, vilket enbart visar på hur tragiskt ställt det är med deras frihetstänkande.

Vidare skriver de,

Vad kan då göras idag? I första hand att människor informerar sig (och blir korrekt informerade), tar sitt ansvar och tänker efter: Varför inte köpa en bensinsnål bil eller resa kollektivt? Om frivilliga förändringar är otillräckliga har politiker två möjligheter: att införa förbud eller att öka skatter och avgifter.

Skatter och avgifter drabbar ofta orättvist. Det är ett skäl till varför människor föredrar förbud (som drabbar alla lika). [min kursivtext]

Av detta stycke får vi alltså lära oss att eftersom skatter och avgifter drabbar folk olika är det orättvist. Men eftersom förbud drabbar alla lika är det rättvist då? Det är sannerligen det som impliceras här, även om författarna inte säger det rakt ut. Det får mig att tänka på en debatt jag hade för många år sedan där min samtalspartner hävdade att frihet var irrelevant så länge som folk behandlades rättvist och lika. Att detta implicerade att han inte skulle ha något emot om alla satt i fängelse, bara de behandlades rättvist och lika, var inget han hade tänkt på.

Här ser vi alltså att det inte bara är illa ställt med författarnas frihetstänkande, även deras rättighetstänkande verkar oroväckande snedvridet.

Det är dessutom lite underhållande att de påpekar vikten av att folk blir korrekt informerade, när det var så pass länge sedan jag läste en debattartikel som var så snedvriden och felinformerad som ursprungsartikeln.

Nya kollektivtrafiklösningar kan finansieras inom nuvarande skatteuttag genom omprioriteringar eller genom ökat skatteuttag. Forskning visar att acceptans för det senare kräver en redovisning av hur skatteintäkterna används. Politikerna måste därför redovisa sin vision om en minskad massbilism med bibehållet välmående hos landets invånare.

Höjd skatt och mer makt åt politiker!

En kommentar är egentligen överflödig, men man kan gott ställa sig frågan: finns det egentligen något problem som inte kan lösas genom ett högre skatteuttag och mer makt åt politikerna?

”Bibehållet välmående”. Jaha, och hur mäter man det då? Det går givetvis inte, och här visar dessa så kallade ”ekonomer” än en gång att deras ”vetenskapliga” metod helt enkelt går ut på att skicka ut formulär som fylls i och skickas tillbaka. Men lycka eller välmående går inte att mäta, och vad händer om folk ljuger? Det är synd att det är så illa ställt på (vissa av?) Sveriges universitet att detta får passera som forskning.

Och som avslutning hävdas det att,

[e]n seriös debatt saknas om hur svenskarna ska resa i framtiden.

Det här är det enda jag håller med om, men det kan vara värt att påpeka att dessa två artiklar sannerligen inte alls har bidragit till detta.

Eller, vid närmare eftertanke, jag håller inte ens med om detta. Varför ska det föras en debatt (seriös eller oseriös) om hur svenskarna ska resa?

Sköt er själva istället, och lämna mig ifred.

3 reaktioner på ”Förbudsentreprenörerna levererar slutreplik”

 1. Jag håller i grunden med om att förbud och skatter är något dåligt.

  MEN! Artikelförfattarna påpekar ändå att massbilismen troligen är en historisk parentes. Det går inte att driva fordonsflottan på dagens nivå när oljan sinar framöver. Alla biobränslen i världen kommer inte kunna ersätta oljan, det är ett faktum.

  Här tycker jag liberaler generellt har en övertro till att marknaden kommer lösa alla problem. Sen kan så klart inte politiker heller lösa problemet. Jag är väl pessimist helt enkelt. Frågan är helt enkelt hur vi skall genomföra omställningen på det minst smärtsamma viset?

  1. Tompa,

   Som du säger kan inte politikerna lösa problemet. En av Mises insikter var att en intervention alltid ger upphov till behovet av en annan, dvs. interventioner skapar oförutsedda problem, som bara kan lösas på två sätt. Antingen genom mer interventioner eller att ta bort den tidigare interventionen. Och eftersom politiker är intresserade av att visa sig handlingskraftiga och är intresserade av makt kommer de allt som oftast välja interventionsvägen.

   Så nej, politiker kan inte, och kommer inte att, lösa problemet.

   Men, ”marknaden” kommer inte att lösa ”problemet” heller, eller ja, det beror väl snarare på vad man menar med termen ”marknaden” och vad man egentligen menar att ”problemet” är. Marknaden är ju ingen mytisk agerande entitet utan den är egentligen bara summan av alla individuella handlingar. Så vad är då problemet? Problemet är att massbilismen kanske kommer att försvinna, enligt dig och artikelförfattarna, baserat på diverse olika scenarion vars giltighet eller sannolikhet iaf. jag inte kan bedöma med någon säkerhet.

   Världen är både operfekt och oförutsägbar. Att leva innebär problem. Det som den ekonomiska vetenskapen säger oss är hur vi bäst anpassar oss till problemen, inte hur vi uppnår perfektion. Kommer massbilismen att försvinna? Kanske det. Men vilka är det ett problem för? Jo, för de som inte anpassat sig till framtiden. Eftersom framtiden är oförutsägbar blir varje handling en spekulation. Poängen med att lämna detta till marknaden, dvs. till individers beslut och handlingar, är inte att ”problemet” kommer att ”lösas”, utan snarare att de som fattar fel beslut om framtiden tar kostnaderna för det, och de som fattar bra beslut premieras för det.

 2. @Tompa, jag lovar dig marknaden kommer att lösa det när det finns 0 liter kvar så du behöver inte vara pessimist 🙂 En fri marknad styrs av fria individer som gör fria subjektiva val. Det här är ingen övertro utan ligger i marknadens natur som ett faktum. Själv tycker jag att massbilismen är en fantastisk skapelse och jag hoppas att den aldrig dör ut, tänk vad fantastiskt att få susa fram själv i sitt fordon med friheten att köra var man vill. Vilken fantastisk skapelse och upplevelse. Sen att artikelförfattarna ser all form av fordon som ett transportmedel för att förflytta sitt köttberg ifrån punkt A till B ger en fascinerande skildring och inblick i hur trist och grått en förbudsivrares liv är, vilket säkert är ytterligare en förklaring och orsak till en djup bitterhet över livet vilket gör att man känner sig tvingad att reglera sönder sina medmänniskor.

  Hur mycket olja som finns kvar och hur snabbt den eventuellt kommer att ta slut kan man diskutera, knappa resurser är en ekonomisk verklighet vi aldrig kan fly ifrån så länge vi inte lever i ett paradis där allt finns i obegränsade mängder och även där skull tid och platsen vi står på vara knappa resurser.

  Sen kan man fråga sig hur smärtsamt det kommer att bli. Vi har sett stora skiften tidigare i historien och vi kommer att se det igen. För Facit mekaniska räknemaskiner var det nog väldigt smärtsamt när de billiga räknarna ifrån Japan förpassade Facit till historien. Det var lika oförnuftigt då att försöka hålla Facit under armarna som att hålla Saab under armarna idag. Fast om man tycker att det var fel att lösa ut biliindustrin i USA så vill man att ”det ska gå åt helvete för folk” (citat av professor Aleklett som myntat mycket av peak oil teorin). Och även Aleklett har börjat babbla om omställningar som inte är så smärtsamma osv. men med detta menar man alltid politisk handling vilket är lika med hot våld och tvång.

  Marknaden korrigerar sig om och om igen utifrån de val som görs. Om nu artikelförfattarna har ett ärligt uppsåt att fredligt övertyga människor om att göra andra val så är det en sak men det uppnås inte genom att vifta med röda fanan och skrika social ingenjörskonst. Det är den kittlande tanken att få reglera och styra folks liv ytterligare som lockar. Så återigen det är den fria marknaden där folk gör fria subjektiva val som står för det fredliga vägen och den enda vägen framåt som går att rättfärdiga, allt annat leder bara ner på ett sluttande plan till ytterligare socialism och fascism.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *