Den ekonomiska teorin om företag: en återblick till framtiden

Vad är ett företag? Det låter kanske inte som en speciellt svår fråga att svara på. I Sverige, liksom i andra länder, är det en lagligt erkänd entitet som därmed agerar som juridisk person och således är underställd lagen som vore det en person. Men ekonomiskt sett är den juridiska definitionen helt irrelevant: ett ”företag” har inte en ekonomisk funktion för att den enligt lag får agera på visst sätt och därmed kontraktera med andra aktörer på marknaden; den ekonomiska funktionen är då lagen snarare än organisationen.

Läs hela artikeln, av Per Bylund.

Se också Per Bylunds artikel i det senaste numret av Quarterly Journal of Austrian Economics.

2 reaktioner på ”Den ekonomiska teorin om företag: en återblick till framtiden”

  1. Intressant fråga jag inte riktigt har fått svar på mises.org. Ansvar är något som dyker upp i vissa diskussioner utanför den österikiska sfären. Jag såg ngn dokumentär om bolagslagarna i USA skapades ur anti-slaveri lagar. Poängen skulle vara något i stil med att bolagen har samma legala status som en människa.

    Nu gällde detta USA och har i Sverige samma vädre som en grundlagsdiskussion, inte mycket. Den Svenska gundlagen kan man knappast anropa för frihet-från-stat resonemang och jag antar att bolagslagar skiljer sig på liknande sätt.. eller?

    Men efter 10 år på bolag kan jag inte hjälpa att notera konceptet individuellt ansvar, ledarskap osv har inte växt i samma takt som BNP. En ekonomi utan central banker kan inte blåsa upp ett bolag eftersom ägana måste skjuta till rikiga pengar, utlånare riskerar verkliga resurser osv. Men har dessa lagar vi har hjälp skapa denna situation? Behövs egentligen ett stort regelverk för att styra detta? Knappast enligt anarcho kapitalismen, Gör man i Sverige något likande det USA sägs göra dvs ge bolaget, samma juridiska status som en människa?

    I slutändan så skulle ett avskaffande av riksbanken helt enkelt ta bort en del av frågeställningen. Verkliga, egna pengar är man mer försiktig med.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *