En värld utan riksbank

Ta ett par minuter och tänk igenom hur det skulle kunna vara om vi inte hade en Riksbank.

Om ni för en stund låtsas att Riksbanken inte finns och att den inte med hjälp av nollräntepolitik och manipulation har varit en del av det komplex som subventionerat bostadsmarknaden under X antal år, hur skulle priset på pengar bestämmas och vad skulle konsekvenserna av marknadens prissättning påverka människors handlingar?

Om marknaden (människor) skulle bestämma priset på pengar så skulle det inte uppstå manipulation och politiker som för tillfället har makten över det finansiella systemet skulle inte kunna bjuda över varandra med improduktiva utgifter, stimulanspaket och subventioneringar av t.ex. bostadsmarknaden.

Det skulle aldrig uppstå situationer där människors åsikter ställs mot varandra att det antingen är ”rätt” eller ”fel” att höja räntan, för att räntan skulle ge en tydlig indikering på hur individer ska handla över tid. Det vill säga, om priset på pengar var lågt skulle större delen av ekonomiserande människor handla på ett sätt, och om priset på pengar var högt så skulle människor agera annorlunda.

Vid manipulering av marknader och hela tillgångsslag tenderar många människor att göra misstag samtidigt, och om man inte tar konsekvenserna av sina improduktiva utgifter, felaktiga investeringar, det vill säga betala tillbaka sina skulder och lösa offentliga skulder, så kommer all annan politisk interventionism göra det än värre.

Ingen socialist eller liberal kan bestämma vad som är ”rätt” eller ”fel” för just dig. Men de utnyttjar era känslor och lägger fram bete till er som ni hugger på om deras ideologiska ”lösningar” mildrar er egna ekonomiska situation som ni försatt er i.

Alla aktörer och individer borde få ta konsekvenserna av sina egna handlingar över en lång tid utan att vissa räddas med andras pengar som via indirekt och direkt beskattning omfördelas improduktivt för att människor i allmänhet inte ska förlora förtroendet för det manipulerade och orättvisa finansiella systemet som hämmar den fria marknaden och som inte låter etablissemanget och oekonomiska individer få ta konsekvenserna av deras egna misstag.

Ingen Riksbank kan förutse denna ekonomiska lag och varje policy kommer skapa fler ekonomiska konflikter snarare än att lösa dem.

Att man på något sätt har ”rätt” till ekonomiska subventioner, förmåner och att bli räddad av staten har ingen som helst bäring. Det har inte något att göra med riktiga rättigheter.

Så innan ni kommenterar, ta åtminstone en stund till att tänka på hur statliga policier fungerar i verkligheten och hur de skapar konflikter mellan oss människor som har olika känslomässiga åsikter utifrån vår privatekonomi, som vi sedan inkonsekvent för över på ett resonemang kring det abstrakta med ”Sveriges ekonomi”.

Innan ni diskuterar om det är ”rätt” eller ”fel” att höja räntan i varje ny situation, fråga er istället på vilka grunder någon ensam aktör har rätt att manipulera priset på pengar, beskatta er, förstöra kapital och välstånd, samt försvåra det för er att handla korrekt utifrån er egna privatekonomiska situation. Sök de grundläggande förklaringarna.

4 reaktioner på ”En värld utan riksbank”

  1. Det talas ofta om en återgång till guldstandarden, men det viktiga är inte vad som är pengar, utan att marknaden fritt får välja det själv. Genom historien har det varit guld och silver som har valts, men vem vet vad som kommer att väljas i framtiden.

    Vet tyvärr alldeles för lite om Bitcoin så kan inte uttala mig.

  2. Riksbanker… Sa mycket kan sagas.. Har tex kommer mat-tillgangen vara nar EU/ECB finansierade jattejordbruk skall hantera dollarkollapsen? Visst den manskliga viljan till forbattring kommer losa det i slutanden men jag, och jag antar dom flesta, ater atminstone en gang per dag. Lagg undan lite ris och bonor. Du har endast forlorat lite plats.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *