Aftonbladet fattar ingenting

Aftonbladets groda bland grodor

I samband med en artikel om Michele Bachmanns ”grodor” – hon har ju sagt ett och annat knasigt – väljer Aftonbladet att ha en faktaruta med ytterligare tre ”grodor”. Men rutan är i sig en groda. Och det blir förstås ännu roligare när Aftonbladet gör sig lustiga över att Bachmann inte förstår – och samtidigt själva visar på nästan total nationalekonomisk ignorans.

Se på ”grodrutan” här intill. Enligt Aftonbladet är det uppenbarligen en ”groda” att hävda att minimilönen skapar arbetslöshet. Vilka dumheter! Vilken ofattbar ignorans! Alla som någonsin tagit en introduktionskurs i nationalekonomi bör ha hört talas om detta standardexempel på vad minimipriser får för effekt.

Den som är det minsta ekonomiskt bevandrad vet att ett reglerat pris på en nivå över ekvilibriumpriset leder till ökad tillgång (fler väljer att erbjuda/producera) på varan eller tjänsten ifråga samtidig som färre har möjlighet eller intresse av att köpa densamma. Med andra ord: vi får ett rejält överskott. På arbetsmarknaden betyder en hög minimilön precis samma sak: fler är villiga att arbeta (ökad tillgång) samtidigt som färre har intresse av (eller möjighet) att anställa (minskad efterfrågan). Resultatet är ett överskott på villig arbetskraft, i dagligt tal kallat arbetslöshet.

Kanske är det bara ett misstag från Aftonbladets sida. Men man kan inte låta bli att undra om det inte bara är ett uttryck för den politiska underton som journalister i allmänhet (och Aftonbladet i synnerhet) gör sig skyldiga till. För en socialist är nämligen denna alldeles uppenbara ekonomiska sanning en politisk osanning. Och politiska sanningar utgör förstås en grund för reflexmässiga avfärdanden och automatiska konstateranden. Nyheter? Det handlar bara om att klä icke underbyggda åsikter i mer objektiva ordalag.

 

Uppdatering: Efter att detta påpekats har Aftonbladet i alla fall haft det goda omdömet att ta bort just den grodan. Men de hänvisar också till denna källa för Bachmanns lustigheter, vilket väl tyder på att den ekonomiska ignoransen är ”alive and well”…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *