Krugmania

Efter gårdagens Krugmaniska analys att det krävdes ett (påhittat?) rymdkrig, mot rymdvarelser, för att fixa ekonomin, kan det vara värt att titta lite närmare på vad Krugman faktiskt säger i videon.

Först det som möjligvtis är sant; att rymdvarelser är de enda som kan ”fixa” ekonomin. Det är möjligt att detta faktiskt är sant, att rymdvarelser faktiskt är de enda som kan ”fixa” ekonomin. En sak är i alla fall uppenbar, och det är att det inte är Krugman eller hans idéer som kan göra jobbet.

Men, skämt åsido, det Krugman säger är att problemet är att det är svårt att ha en inflation i en depression, sannolikt för att bankerna inte vill låna ut och ingen vill låna.

Hur löser man då denna olyckliga situation, Krugman style?

Jo, man kombinerar en ”expansiv penningpolitik” (vilket alltid innebär att centralbanken skall trycka pengar, dvs. skapa inflation) med meningslöst statligt spenderande (ex. på fiktiva rymdkrig). Det räcker inte att föra en inflationär politik om ingen vill spendera de pengar man trycker upp. Men tack och lov kliver staten in!

Hallelujah!

Man kan ju alltid lita på att staten inte bara älskar att spendera andras pengar, utan även att den älskar att spendera andras pengar på helt meningslösa saker. Man skulle alltså kunna skapa välstånd om staten anställde människor för att gräva gropar, och sen anställde andra (eller samma) människor för att gräva igen groparna igen.

Ja, det är ju uppenbart löjligt.

Men när vi tittar på vad Krugman faktiskt säger är det ju exakt detta. Det spelar ingen roll VAD vi spenderar pengar på, utan det viktiga är ATT vi spenderar pengar. Det är konsumtionen som ökar vårt välstånd.

Spendera mer -> Spara mindre -> Bli rik!

Jag håller för närvarande på att läsa Hazlitts ”The Failure of the New Economics”, som är en kritik, kapitel för kapitel, av Keynes ”The General Theory”. Här är Hazlitts ord om detta:

”Det kanske är svårt att föreställa sig Robinson Kruse som en Keynesian, men om han hade varit det hade kanske det låtit så här när reportrarna intervjuade honom efter hemkomsten till England:

– Hur förklarar du din stora inkomst på ön, frågar reportrarna.

– Det hela är mycket enkelt, svarar Kruse. Jag beslutade mig helt enkelt för att konsumera väldigt mycket; det jag inte konsumerade investerade jag; och som ett resultat av detta så ökade givetvis min inkomst.

– Men bestämdes inte din inkomst av det som du producerade?, frågar en förvirrad reporter.

– Producerade? Arbetade!?, svarar Kruse. Vilket nonsens! Vi har ändrat på allt det där!

Hazlitts bok är för övrigt både underhållande och instruktiv, och finns att ladda ner gratis här ( i både epub och PDF).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *