Under tiden i Sverige

Under tiden resten av världen byter strategi i ”kriget mot drogerna” så fortsätter Sverige i tidigare inkörda hjulspår. Den svenska strategin går tvärtemot internationell forskning även fast professor Ted Goldberg har även bidragit med lång gedigen forskning i Sverige som ignoreras.

Rent generellt kan kritiken mot ”kriget mot droger” delas in i tre kategorier:
1. Det första och det viktigaste är att du är den exklusiva ägaren till din egen kropp och beslutar själv om vad du vill göra med den eller inte göra. Du kan göra detta så länge du inte inkräktar på någon annans rätt att kontrollera/använda sin kropp. Om du inte är den exklusiva ägaren till din kropp så implicerar det någon form av slaveri.
2. Kriget mot drogerna skördar fler offer än den räddar och är helt uppåt väggarna ur ett ekonomiskt perspektiv när man ser på effektivitet och resultat (som med all centralplanering). Läs om kostnaderna i t.ex. USA och de positiva exempel som finns ifrån Portugal här och här.
3. Hälsoaspekten brukar också ofta komma upp i debatten. Dels pratar man om att droger är farligt för din hälsa samt att lättare droger är en inkörsport. När det gäller att droger är farligt för din hälsa så kan jag bara hålla med om att alla droger sannolikt påverkar din hälsa negativt vid för stort intag, men återigen se punkt 1. Se även den forskning som visar att ett flertal legala droger är betydligt farligare än illegala droger här och här. Att lättare droger är en inkörsport är endast en myt.

Utöver detta så finns det ett flertal argument för legalisering av droger som jag inte ens har gått in på här som att det föder organiserad brottslighet, utanförskapet som kriminalieringen skapar idag osv. Det viktigaste grundläggande argumentet är punkt 1, allt annat är bara socialism och slaveri.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *