En annan värld är möjlig

[Följande artikel är i stora drag det tal som Joakim Fagerström höll på Sveriges första Freedomfest den 14 maj 2011]

Polisen stormade in på planet som var i färd med att lyfta ifrån Arlanda.Väl inne på planet ryckte de Domenic 7 år gammal ifrån sina föräldrar. Hur känner en 7-årig pojke när han brutalt blir sliten ifrån sina föräldrar med beväpnad polis? Det kan man bara föreställa sig men jag tänker på det ofta. Paniken hos Domenic och hans föräldrar.

Den 25 juni 2009 satt Domenic och hans föräldrar Göran och Annie på ett plan som skulle ta dem till ett nytt liv i Indien. Denna dröm avbröts abrupt när polisen stormade planet på Arlanda på uppdrag av socialtjänsten för att stoppa dem med våld. Efter detta har Domenic varit i Socialtjänstens förvar i nästan två år.

Läs hela artikeln, av Joakim Fagerström.

3 reaktioner på ”En annan värld är möjlig”

 1. Björn Lundahl

  En mycket bra artikel!

  Själv har jag konstaterat att vi människor, de facto, har rättigheter.

  Skriver här lite om det:

  Påståendet om att människan inte har några rättigheter.

  I samband med debatt om ”Människans Rättigheter” kan man ibland få höra just detta påstående om att det ”inte finns några mänskliga rättigheter” utan dessa skulle enbart vara en konstruktion eller ett påfund.

  Vad vederbörande personer inte tycks inse är att rättigheter ger människor rätt att agera, med andra ord, om inga rättigheter existerade ägde inga människor rätt att agera och det mänskliga livet skulle då omedelbart dö ut.

  Vi som lever tar parti för livet (om än i olika omfattning eller grad), för i annat fall skulle vi inte existera och vi kan därför inte utifrån en rationell synvinkel motsätta oss förutsättningarna för livets existens dvs existensen av rättigheter.

  Det sagda bekräftar just existensen av rättigheter.

  Människan agerar efter sitt förnuft, medvetenhet och intelligens och måste nödvändigtvis äga rätten att agera i en egen sfär för att kunna verkställa sina beslut och kunna förverkliga sina motiv. Detta till skillnad mot andra djur som i en mycket större utsträckning agerar i enlighet med sina instinkter.

  För människan gäller att om motivet utplånas, utplånas också det mänskliga agerandet. Om folkmajoritetens eller den enskilde människans beslut aldrig kunde verkställas eller bli sanktionerat i form av rättigheter, så utplånas deras motiv att agera.

  Rent konkret betyder det sagda att om exempelvis staten stiftar en lag om skyldigheten för den enskilde att använda säkerhetsbälte i samband med bilkörning men ingen följer denna lag och ingen myndighet ser till att lagen efterföljs, så utplånas också folkmajoritetens motiv att stifta en sådan lag eller om den enskilde människan beslutar sig för att ”måla om sitt hus” men äger ingen rätt att ingå avtal eller ens rättigheten till ”sitt hus” så utplånas också motivet till att försöka verkställa ett sådant beslut.

  Så man skulle kunna hävda att av människans natur följer just detta koncept om rättigheter.

  Rättigheter står med andra ord i förening med människans natur.

  Staten, folkmajoriteten, diktatorn etc agerar just, som påpekats, också för att dom har rätten (inte alltid den moraliska rätten men rättigheten att agera) att agera.

  Den totala avsaknaden av rättigheter förbjuder också staten, folkmajoriteten och diktatorn att agera.

  I andra ordalag, människan har rättigheter och vilka som är moraliskt och etiskt legitima tillhör en annan frågeställning.

 2. Björn Lundahl

  Ja, eller avsaknaden från ett juridiskt hinder.

  Robinson Kruse hade ju inte på ”sin öde ö” några sådana hinder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *