Privat försvar mot statligt elände

Vi publicerade nyligen Robert Murphys nya artikel om Somalia, där han visar hur den (relativa) statslösheten i landet faktiskt har förbättrat välståndet jämfört med när landet tidigare hade en omfattande stat, och jämfört med många andra afrikanska länder som i nuläget har starka stater. Något som dock inte tas upp i artikeln är problemet med pirater i Somalia. Antalet fartygskapningar har ökat kraftigt alltsedan den somaliska exilstaten lyckades belägra vissa delar av landet för några år sedan. Det inhemska våldet har trappats upp som ett resultat av statens krigföring och har slagit ut en del av de ekonomiska framsteg som nämns i Murphys artikel. Detta har i sin tur har gjort att alltfler somalier tagit till desperata metoder i hopp om att tjäna sitt levnadsbröd, såsom att kapa fartyg och deras besättningar.

Även om det är djupt tragiskt att se dessa konsekvenser av den somaliska statens ingrepp, har det ändå fört med sig en annan intressant konsekvens, nämligen att allt fler rederier och försäkringsbolag tar till privata medel för att skydda sina fartyg, istället för att förlita sig på det otillräckliga statliga skyddet. När många regeringar världen över tvingas sanera sin budgetar efter den finanskris som de själva skapade, har de inget annat val än att släppa in privata skyddsalternativ för att kunna behålla den viktiga handeln i Indiska Oceanen. Detta är positivt i den bemärkelse att det hjälper till att avdramatisera tanken på privata skyddsbolag som alternativ till statliga diton. Problemet är förstås bara att rederierna och försäkringsbolagen fortfarande tvingas betala en massa skatt till det statliga skyddet i deras respektive länder, och ovanpå det betala för sitt egna, privata skydd.

Den ultimata lösningen på problemet vore dock inte att ge dessa företag skatterabatter att använda till privat försvar (även om det förstås också hade varit positivt). Istället bör väststaterna helt enkelt sluta stödja den somaliska staten med pengar och vapen, såsom de har gjort år ut och år in. Det leder oundvikligen till fler kapade handelsfartyg, och det är också en fullkomligt onödig och hopplös kamp mot civilbefolkningen i ett land som klarade sig bra mycket bättre utan en stat.

2 reaktioner på ”Privat försvar mot statligt elände”

  1. Klaus Bernpaintner

    Fantasilösheten i skyddet mot piraterna har varit slående. Det enklaste sättet att skydda sig mot en Jack Sparrow i gummiflotte måste ju vara att rigga fartygen med ett fåtal kulsprutor, strålkastare och en handfull vakter i skift. Kostnaden för sådant effektivt skydd vore försumbar.

    Men enligt sedvanlig statlig logik skickar stater dyra och klumpiga krigsflottor med stridsfartyg och helikoptrar, som ändå bara kan täcka upp en mycket liten del av kusten. Och notan skickas till skattebetalarna, som om det låg i allas intresse att vara med och finansiera skyddet.

  2. Väl rutet Klaus, jag tror att många rederier precis som människor i allmänhet förväntar sig att ”samhället” (dvs. staterna) ska sköta skyddet, eftersom de ju trots allt brukar ha monopol på det. Så just därför är det trevligt att se att de nu är lite kreativa och tar saken i egna händer istället för att stå handfallna och vänta på staten. Det hjälper till att försvaga tron om att staten är den enda som kan och bör skydda invånarna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *