Rapport ifrån Börstjänaren 15 juni

Den 15 juni var vi återigen inbjudna till Börstjänaren på deras webinarium för att diskutera Österrikisk ekonomi. Efter en föreläsning på 30 minuter följde en paneldebatt där lyssnarna kunde ställa frågor. Paneldebatten blev livlig med många intressanta frågor. Stort tack till Thomas Sandström och Henrik Hallenborg på Börstjänaren för inbjudan. Du kan lyssna på föreläsningen med efterföljande paneldebatt här:

Kort information om föredraget:
Pengar är en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar och en huvudförutsättning för civilisationsprocessen. Våra förfäder betalade med mynt av ädla metaller. Tryggheten i ett beständigt penningvärde uppmuntrade till långsiktighet och sparande som kunde investeras i innovationer och industrialisering. Detta är fundamentet till den avancerade civilisation vi tar för givet idag. Men vad ska man säga om dagens pengar av papper och digitala banksaldon? Vår tids systematiska penningförstörelse ligger i vissa samhällsgruppers intresse. Men för övriga samhället och civilisationen är priset är skyhögt. Det leder till inflation, vilket avskräcker från sparande, investeringar, långsiktighet samt genererar felinvesteringar, fastighetsbubblor och eskalerande finanskriser. Otaliga mäktiga civilisationer har gått under med förstörelsen av värdet i sina pengar. Den vägen följer vi idag, om inte denna trend bryts så har vi bara sett början på den destruktiva spiral som kommer att accelerera ytterligare mot botten.

 • Vad är den Österrikiska skolan och varför är den så populär idag?
 • Vad är pengar?
 • Byteshandel i primitiv ekononomi och varför den inte räcker.
 • Indirekt byteshandel, pengar en vara som andra, ett generellt bytesmedel.
 • Vad är inflation?
 • Varför penningmängden i samhället inte spelar någon roll.
 • Fractional Reserve Banking.
 • Vad Riksbanken säger om inflation
 • Juan de Mariana om inflation.
 • Vem tjänar på inflation och på bekostnad av vem?
 • Hur kommer nya pengar in i ekonomin?
 • Riksbanken om sin roll
 • Tidspreferens, vad det är och olika exempel.
 • Vad är civilisationsprocessen, Robinson Kruse-ekonomi och kopplingen tidspreferens, sparande och civilisation.
 • Robinson Kruse i en avancerad ekonomi.
 • Prissystemets signaler till marknaden och vinst-och-förlust-incitamenten.
 • Vad är decivilisationsprocessen? Hur stör inflationen de naturliga och fria marknadsprocesserna?
 • Konsumtion uppmuntras och sparande bestraffas.
 • Slutsats, främjande av civilisationsprocessen, avskaffa det statliga valutamonopolet.

Om Börstjänaren
Börstjänaren är en kostnadsfri sajt för personer med intresse för aktie-, råvaru- och valutamarknaden. Här finner du dagliga tips och analyser av de olika marknaderna, samt aktuella grafer över det mesta av intresse. Börstjänaren drivs av entusiaster med intresse för utbildning, en fri marknad, teknisk trading och investeringar. Företaget Morningbriefing startades 2001 och sajten Börstjänaren har funnits sedan 2006.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *