Google och kapitalet

Läser i Wall Street Jornal att man nu ska ge sig på Google i USA, för deras marknadsdominerande, monopolaktiga, position på marknaden.

Tyvärr missar de krafter som nu attackerar Google att det finns ett monopol som är klart mycket större och, faktiskt, är ett riktigt monopol i den mening att det inte har fått sin ställning på marknaden genom att tillhandahålla tjänster eller varor som alla vill ha, av en så överlägsen kvalitet och till en så låg kostnad, att alla helt enkelt frivilligt väljer att köpa från dem. Nej, detta monopol har istället fått sin ställning via hot och våld, och inte nog med att den begränsar konkurrens inom de områden där den verkar, denna organisation ökar också ständigt sina verkningsområden, och således ökar den också sina begränsningar på konkurrensen.

Jag talar givetvis om den amerikanska staten.

Ett roligt citat från artikeln lyder,

Google sysslar med ett antikonkurrens-beteende… som skadar konsumenter genom att begränsa möjligheten för andra företag att konkurrera i att erbjuda internetanvändarna de bästa produkterna och tjänsterna. Internetanvändarna borde tillåtas att välja vinnarna och förlorarna online, inte Google.

Ok, men vad händer om vi byter ut Google mot Staten istället?

Staten sysslar med ett antikonkurrens-beteende… som skadar konsumenter genom att begränsa möjligheten för andra företag att konkurrera i att erbjuda användarna de bästa produkterna och tjänsterna. Användarna borde tillåtas att välja vinnarna och förlorarna, inte Staten.

Hur skulle det vara om den amerikanska staten såg till och utreda sig själv istället?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *