Den politiska staten är civilisationens slut

Nedan följer det bidrag som placerade sig på andraplats i den uppsatstävling som genomfördes och avslutades nyligen.

Detta bidrag har skrivits av Hans Palmstierna. Vi tackar Hans för bidraget och gratulerar honom till andraplatsen.

”Conquest, confiscation, the erection of the State; then the sequences which we have traced in the course of our own civilization; then the shock of some irruption which the social structure was too far weakened to resist, and from which it was left too disorganized to recover; and then the end.”

–          ”Our Enemy, The State”  by Albert Jay Nock (1935)

Den som har ägnat någon tid åt att studera grupp-psykologi (eller värdepappershandel) vet att generellt sett så har den stora massan två tillstånd. I normaltillståndet rör sig allting i en uppenbar riktning, och den stora massan följer med. Enligt principen om att ”det som tidigare varit, skall även i framtiden vara”, så kan ingen föreställa sig att något någonsin skulle förändras.

Läs hela artikeln, av Hans Palmstierna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *