Kliniker tvingas betala

Under rubriken ”Kliniker tvingas betala om operationer går snett” (DN 19/6 -11) presenteras en ny avtalsmodell för knä-/höftoperationer. Modellen är vi i Sverige tydligen ensamma om. Detta låter instinktivt mycket spännande, för att se lilla Sverige i världsledande position är inget vi är bortskämda med.

Modellen går ut på följande: ”Klinikerna som utför höft-och knäledsoperationer får en totalsumma per opererad och rehabiliterad patient. Beloppet ska täcka all vård från inskrivning till utskrivning. Om något visar sig gå snett, exempelvis att patienten måste opereras om inom två år eller drabbas av en infektion i såret, är det kliniken som får betala.”

Det konstateras, närmast lakoniskt, att det mest lönsamma, enligt modellen, är att ”operera och vårda patienter så noggrant som möjligt.” Tanken bakom modellen beskrivs av Björn Waldebäck, verksamhetschef på Ortopediska huset, som ”smått genialisk.” Harvard Business School har uppmärksammat genidraget och ska undersöka huruvida kvaliteten genom detta drag blir bättre. Det verkar dock redan som att modellen är lyckad, då patienter ger vården högt betyg. Detta är, enligt Björn Waldebäck, ett ”jättebra sätt att driva vårdutvecklingen.”

Denna modell är förvillande lik den som används i alla andra branscher inom vilka aktörer är självständiga och ansvarstagande. Men inte kallas den genialisk. Det epitetet kanske den hade när den för flera tusen år sedan utvecklades ur människors frivilliga och fria mellanhavanden. Att det i den monopolhärjade vårdbranschen dyker upp inslag av frimarknadstänk är positivt, men att det ska betraktas som så nyskapande att DN och Harvard Business School uppmärksammar det är närmast oroväckande. Befinner sig våra politiker så långt ifrån den verklighet som i princip alla Sveriges företag (förutom de systemviktiga bankerna) lever i? Eller vill de bara tjäna billiga poäng på att härma beprövade marknadslösningar?

Hur dessa frågor än ska besvaras bör man ändå se det som en känga åt monopolismen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *