Tredje föreläsningen: Interventionism

En berömd, mycket ofta citerad fras lyder: ”Den regering är bäst som regerar minst.” Jag tror inte att detta är en korrekt beskrivning av en bra regerings funktioner. Regeringen bör göra allt det som den behövs för och som den inrättats för. Regeringen bör skydda individerna inom landet från våld och bedrägeri från brottslingar, och den bör försvara landet mot utländska fiender. Dessa är rege­ringens funktioner inom ett fritt system, inom det marknadsekonomiska systemet.

Under socialismen är regeringen givetvis totalitär, och det finns ingenting som faller utanför dess sfär och jurisdiktion. Men inom marknadsekonomin är regeringens huvuduppgift att skydda mark­nadens jämna gång mot bedragare och våldsmän inom och utom landet.

Folk som inte håller med om denna definition av regeringens funktioner kanske säger: ”Den här mannen hatar regeringen.” Inget kan vara längre från sanningen. Om jag säger att bensin är en mycket användbar vätska, användbar för många syften, men att jag ändå inte skulle vilja dricka bensin, eftersom jag inte anser att det är dess rätta användningsområde, då är jag inte någon fiende till bensin och jag hatar inte bensin. Jag säger bara att bensin är mycket användbart för vissa syften men mindre lämpligt för andra syften. Om jag säger att det är statens skyldighet att arrestera mördare och andra brottslingar, men inte dess skyldighet att driva järnvägar eller lägga ut pengar på onyttiga ting, då hatar jag inte regeringen därför att jag påstår att den är lämpad att göra vissa saker men inte lämpad att göra andra saker.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

1 reaktion på ”Tredje föreläsningen: Interventionism”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *