PFS 2011 Philipp Bagus The FED and the ECB: Banksterism Compared

Philipp Bagus jämförde i sitt tal The FED and the ECB: Banksterism Compared skillnaderna och likheterna mellan FED och ECB. Philip är professor i ekonomi på Rey Juan Carlos universitet i Madrid.

Professor Bagus har skrivit en populär bok om Euron som nu finns gratis tillgänglig som epub på mises.org.

Se även Professor Bagus introduktion till boken på senaste ASC:

Se Professor Bagus tal på PFS 2011 (Powerpresentationen ifrån talet finns här):

I talet går professor Bagus igenom skillnaderna och likheterna mellan FED och ECB. Även här i Europa tenderar vi att ofta skriva och prata om FED när vi egentligen också borde titta mer på hur ECB (och i förlängningen även Riksbanken) fungerar. Phillipp visade sedan hur balansräkningarna för FED och ECB ser ut i de olika scenarierna när bankerna sedan lånar ut vidare.

Avslutningsvis så visade professor Bagus på vilka som var värst FED eller ECB och visade bl.a. på att:

  • FED är mer inflatorisk, full sysselsättning som mål och prisstabilitet.
  • Bernankes tidigare arbete har kommit till slutsatsen att orsaken till Great Depression i USA var att man inte tryckte tillräckligt med pengar vilket han försöka göra annorlunda nu. ECB verkar mer följa den tyska Bundesbank traditionen.
  • ECB har höjt räntan med 1,25% jämfört med 0% i USA.
  • Problemen i EMU är framförallt hur bytet ska delas upp mellan länderna och konflikter kring det. Flera stater kan anlita ECB för att finansiera deras underskott. Pengamaskinen i ECB har flera användare. De regler man hade satt upp för EMU följdes som bekant inte heller.

    Lämna en kommentar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *