Andra föreläsningen: Socialism

Jag är här i Buenos Aires som gäst hos ”Instituto por la Economía Libre”. Vad är economía libre? Vad betyder detta system av ekonomisk frihet? Svaret är enkelt: det betyder marknadsekonomi, det är det system i vilket individerna samverkar i den sociala arbetsdelningen genom marknaden. Denna marknad är inte någon plats, den är en process, den är det sätt på vilket individerna, genom att sälja och köpa, genom att producera och konsumera, bidrar till samhällets funktion som helhet.

När vi talar om detta system för ekonomisk organisation – marknadsekonomin – använder vi termen ”ekonomisk frihet”. Mycket ofta missförstår folk dess innebörd; de tror att ekonomisk frihet är något helt skilt från andra friheter, och att dessa andra friheter – som de håller för viktigare – kan be­varas även i avsaknad av ekonomisk frihet. Innebörden av ekonomisk frihet är denna: att individen har möjlighet att välja hur han vill integrera sig själv i samhället som helhet. Individen kan välja lev­nadsbana, han är fri att göra vad han vill göra.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

5 reaktioner på ”Andra föreläsningen: Socialism”

  1. Grattis till ditt mod och kärlek till friheten. Jag är en läsare av Ludwig von Mises Institute Brasilien.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *