PFS 2011 Hans-Hermann Hoppe – Introduktion och öppningstal

Här kommer det första blogginlägget som summerar varje tal på PFS2011. Vi kommer att lägga upp dem löpande på bloggen efterhand.

Professor Hoppe inledde med att berätta om syftet med PFS som är att arbeta i den ”austro-libertarian” traditionen utifrån Ludwig von Mises och Murray N. Rothbard. Medlemmarna i organisatonen förespråkar det som ibland kallas privat egendomsanarki, anarkokapitalism eller vad man helst kallar sig för förespråkare för ett samhälle helt baserat på privata lagar och på den naturliga ordningen. PFS är en internationell exklusiv organisation endast för inbjudna och samlar världens intellektuella elit som har sett igenom de dimridåer som den kriminella staten har lagt ut.

Professor Hoppe berättar vidare om alla de namn han har blivit kallad: extremist, reaktionär, revisionist, elitist, rasist, homofob, anti-semit, ärkekonservativ, teokrat, gudlös cyniker, fascist och såklart eftersom han är tysk även en nazist… Som svar till dessa personer så citerar professor Hoppe Rothbard där han säger att en person som inte har blivit kallad namn har knappast åstadkommit något värt att nämnas.

Vidare beskriver professor Hoppe att ett av PFS mål är förspråka principfast intellektuell radiakalism där sanningen inte får vara obekväm och citerar Thomas Jefferson här:

There is not a truth existing which I fear… or would wish unknown to the whole world.

Sammanfattningsvis var talet en utmärkt introduktion kring staten, bankerna och pengar. En stor fördel med professor Hoppes tal är att de alltid är pedagogiskt upplagda och börjar ifrån grunden för att sedan förklara allt steg för steg. Nedan följer en kort summering:

Politics, Money and Banking. Everything You Need to Know in 30 Minutes.
HHH inleder med säga att du ska föreställa dig att du är i kontroll över staten och definiera staten som en organisation som har den ultimata beslutanderätten över ett område även för konflikter som innefattar den själv. Vidare har staten i denna definition rätt att ta ut skatt för sina påtvingade tjänster.

Politik är alltid i grunden ett sätt att förstöra och skapa problem för folk. Som överhuvud för staten använder du din position för att berika dig och andra runt omkring dig.
Om du styr staten så kan du i princip beslagta vad du vill men du kommer att tendera att beslagta pengar istället för varor som du sedan kan använda som du vill. Högre grad av beskattning leder inte alltid till mer pengar efter som producenter som blir beskattade för hårt producerar mindre. För att lösa detta och kunna upehålla statens konsumtionen och utöka den så måste du som stat låna ifrån banker. Banker vill att staten ska fortsätta med sin verksamhet då de tjänar på den. När staten lånar av bankerna så behöver den inte bara betala tillbaka pengarna utan även betala ränta på de lånade pengarna. Detta innebär att du som stat får framförallt två begränsningar:
1. Det finns ett generellt motstånd mot beskattning och dina intäkter riskerar att falla.
2. Du blir beroende av att låna och betala ränta.

För att komma undan dessa begränsningar så finns det ett antal saker du kan göra. Först kan du se till att monopolisera pengar så att du blir den enda producenten av pengar inom ett visst territorium. Du måste även hålla kostnaden för att producera pengar så låg som möjligt (för dyrt med guld och silver). Med papperspengar reducerar du kostnaden nästan till noll när det gäller produktionen. Men det räcker inte att bara ha papperslappar så längen ingen tar emot den så du måste göra papperspengarna till ett lagligt betalningsmedel så att du har skapat pengar med köpkraft utifrån ingenting.

Med denna nya makt så kan du trycka pengar vid behov när du vill. Inte bara till dig utan till dina bekanta och andra intressenter du har nytta av. Effekterna av detta blir att det finns mer pengar i omlopp men lika mycket andra varor som innan. Att mer pengar skulle ha gett mer välstånd är som att tro att sten kan förvandlas till bröd. Varornas pris uttryckt i pengar blir högre och köpkraften per monetär enhet blir mindre vilket ger oss inflation. Kvantiteten på andra varor har alltså inte ändrats utan välståndet omfördelas till dig och dina vänner eftersom ni får de nya ”pengarna” först och de senare i kedjan blir fattigare. Det enda du måste akta dig för är en hyperinflation och att folk flyr till fasta värden.

För att lösa problemen med lånen så startar du även en bank där du kan skapa kredit ur tomma luften med extremt låg ränta och sedan låna ut pengarna till kommersiella banker som kommer att betala ränta till dig. Bankerna i sin tur lånar ut till sina vänner med lite högre ränta. Bankerna skapar kredit på toppen av de pengarna som lånats av dig (Fractional Reserve Banking). Detta gör att ännu mer pengar kommer i circulation och priserna blir högre. Du får ränta på pengar som skapats ur tomma luften. Du och dina vänner gör vinst på på en inkomst som egentligen inte finns. Kreditexpansionen altererar även produktionsstrukturen vilket gör du behöver inte skära ner på din konsumtion för att kunna spara, du kan täcka dina förluster med yterligare kredit. Investmentbanker får finansiering för projekt som i vanliga fall inte skulle vara lönsamma. Om det inte går bra så kommer du att hjälpa dem genom att trycka mer pengar. Detta är ett exempel på när en sk. ”Boom-Bust-Cycle” skapas som är en logisk följd utav att krediter skapas ur tomma luften utan besparingar. Vissa investeringar tar tid och det kan ta ett tag innan det visar sig vilka som inte var lönsamma.

Du kan inte ändra det det faktum att ingenting kan skapas ur ingenting. Vilket gör att många investeringsprojekt måste misslyckas.

Inledningstalet

Talet Politics, Money and Banking. Everything You Need to Know in 30 Minutes

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *