Inflation är stöld, både förr och nu

Frihetens filosofi är ett starkt budskap. Du äger rätten till ditt liv. Du har friheten att bestämma över dig själv. Dina tillgångar är frukten av ditt arbete d.v.s. din tid, din energi och din talang.

Hur kan det komma sig att statsmakter, regeringar, kungar, bankelit och centralbanker i alla tider försökt minska vår frihet dels genom beskattning men även genom inflation?

Inflation är det mest fascistiska sättet att stjäla tillgångar. Det behövs inga lagar och det görs i skymundan bortom mångas kännedom.

Inflation är stöld, både förr och nu. För att kunna förstå varför inflation skapas och hur detta kan fortgå måste vi undersöka vilka som tjänar på inflationen. För att komma dithän måste vi först förstå vårt monetära system och vad inflation egentligen är.

Läs hela artikeln, av Torgny Persson.

15 reaktioner på ”Inflation är stöld, både förr och nu”

 1. Hur är det nu med räntan? Finns väl ingen som hävdar att det är fel (förutom JAK), däremot är fractional ingen höjdare.

  Räntan som inkasseras av bankerna konsumeras sedan av banken och räntan kommer ut i samhället igen och därmed kan skulden betalas tillbaka. Vare sig guld backar valutan eller inte. Vidare så är inte valutan helt och hållet belånad/utlånad, utan folk hade ju guld osv innan guldmyntfoten kom och därmed fanns det ”fritt” kapital i omlopp som inte hade ett räntekrav på sig. Varje gång ett företag eller individ går i konkurs frisätts ju även pengar som slipper räntekravet.

 2. Räntan är bara ett uttryck för människors tidspreferenser. Det är den premie du betalar för att få 1,000 SEK idag i stället för att vänta tills du har sparat ihop det. Ju mer du vill ha 1,000 SEK idag, desto högre ränta är du beredd att betala.

  Det är inte räntan i sig som är problemet med FRB. Problemet med FRB är att det är en falskmyntaroperation, det är bedrägeri. Räntan banken uppbär motsvarar inte utlånat kapital som ackumulerats genom att banken avstått från konsumtion. Med andra ord får FRB-banken något för ingenting när den skapar kredit ur tomma intet som den sedan lånar ut.

  Det finns inget räntekrav. Om man har sparat ihop kapital så kan man fast ge bort det om man så vill, eller låna ut det utan ränta. Båda alternativ är välgörenhet.

 3. @Kaj, håller självklart med.

  Det jag reagerade på i artikeln var följande ”Lånet skall därefter återbetalas med ränta. Problemet är att det inte finns några pengar till räntan utan att denna måste skapas genom ytterligare lån. På så vis måste penningmängden växa exponentiellt kontinuerligt för att systemet inte skall kollapsa.”

  Därför undrar jag om författaren är negativt inställt till ränta generellt.

 4. När det gäller räntan så finns det en skillnad mellan FRB-banker och JAK. För att driva JAK så finns det ju omkostnader. JAK tar därför en procentuell årsavgift på lånesumman och detta kan i princip ses som en ”ränta” av det slag som Samuel beskriver. JAK:s omkostnader (”räntan”) används ju med stor sannolikhet direkt för konsumtion, men en hel del av FRB-bankens ränta och ränta på ränta används sannolikt som underlag för nya FRB-lån! Det är väl därför som staten m.fl. pumpar in pengar i bankerna när bubblorna spricker, så att de ändå kan låna ut nya pengar enligt Basel?

 5. @Kaj,

  Låter inte som så i det han skrev, hur tolkar du hans argumentering kring räntan?

  Du behöver inte dumma ner svaret då jag har studerat Österrikisk ekonomi under en längre tid.

 6. Samuel

  Med tanke på att det stycke du citerade är det ena av bara två stycken i vilka han överhuvudtaget diskuterar räntan och det stycket återfinns under rubriken ”Nuvarande penningsystem”, så tror jag som sagt att det är systemet han är kritisk mot. Jag ser ingenting i hans artikel som skulle antyda något annat. Man får dessutom utgå att han är österrikare eftersom hans aritkel har publicerats här och jag vet ingen österrikare som skulle ha något emot räntan per se.

  Problemet med dagens system är att i princip allt som hör banking till blir fel. Det gäller inte bara räntan, utan också utlåning och depositioner. Räntan i dagens system är artificiell och gör att bankerna kan få något för ingenting och det är nog det han kritiserar. På samma grund kritiserar han utlåningen eftersom banken lånar ut pengar den egentligen inte har. Det betyder inte att han är emot utlåning i sig, utan att han helt enkelt poängterar hur pervers denna annars normala verksamhet blir i dagens system.

  Formuleringen blir kanske litet spetsig och påminner kanske om den retorik vissa använder sig som är emot ränta helt och hållet, t.ex. Zeitgeist-tomtarna. Jag är dock tämligen övertygad om att artikelförfattaren inte har det minsta emot varesig ränta eller utlåning om det sker inom ramen för ett full-reserve system med sunda pengar, strikt åtskillnad mellan depositionsbanker och lånebanker och att lånebankernas in- och utlåning matchar varandra tidsmässigt.

  Jag hoppas att du inte upplever att jag ”dummat ner svaret”, för det var inte min avsikt 🙂

 7. Detta är nonsens. QTM är sedan länge förkastad. Alla i hela världen har haft inflationsproblem nu och då, men det är väldigt sällan själva mängden pengar har haft något med saken. Relevant vore att mäta mängden total effektiv efterfrågan med total tillgång. I det fall total effektiv efterfrågan är betydligt högre än tillgång kommer givetvis en ökad inflation att uppstå, men det är inte problemet i världen idag. Man ska inte tro att man med någon löjlig restriktiv monetärpolitisk regel kan hindra inflation, det leder bara till recession och förlust av output (arbetslöshet).

  Inflation finns dessutom i olika varianter och det är svårt att definiera vad som är inflation och vad som är marknadens naturliga noise.

  Guld används dessutom idag till massor av olika saker och att öka efterfrågan på det, vilket guldfot skulle göra, skulle definitivt sätta käppar i hjulen för den aktiviteten. Det finns inte tillräckligt guld för att täcka ens ens en tiondel av världens valuta idag. Sluta vara rädda för inflationsspöket och inse att en modern, fungerande valutapolitik smo inte för oss tillbaka till 1800-talet förutsätter okonverterbarhet.

 8. Dessutom är den ena grafen väldigt missvisande. Grafen är uppenbart tänkt att förvirra läsaren. En årlig inflation på lite över 4% i medel leder till den graf som visas, medan en medelinflation på 5% leder till en prisnivåökning på ca 130x över samma tidsspann.
  Detta är inget konstigt, men att man beskriver det i en non-log graf tipsar snabbt läsaren om att det är skrämselpropaganda på gång.

 9. Det är sällan penningmängden har något att göra med inflationen?

  Inflation är ett monetärt fenomen. Inflation betyder ökning av penningmängden. Det är alltså så kopplat till penningmängden något överhuvudtaget kan vara.

  Förändringar i penningmängden leder till förändringar i prisnivån, men priser påverkas av en rad andra faktorer. Även om penningmängden är helt stabil kan priserna ändras.

  Då en person eller institution skapar pengar ur tomma intet och använder dessa till att anskaffa varor och tjänster så får den någonting för ingenting. Det är bedrägeri. De nya pengarna får sin köpkraft från de existerande pengarna, vilket i praktiken innebär att värdet på de existerande pengarna överförs till den som trycker nya pengar. Det är stöld.

  Det finns ingen optimal penningmängd. Det spelar absolut ingen roll hur mycket valuta det finns idag. Under guldmyntfot är det guldet som är pengar. Valutaenheten, t.ex. dollar, euro eller kronor skulle bara vara uttryck för en viss mängd guld. Historiskt definierades dollarn som en 1/20 uns guld.

  Att kalla dagens valutapolitik för fungerande är fullständigt absurt med tanke på de problem som hela västvärlden lider av idag. Tvärtom är valutapolitiken en renodlad katastrof som ständigt föder större och större bubblor och därmed mer och mer slöseri med knappa resurser. Dollarn har tappat ca 95% av sitt värde sedan 1913. Det betyder att penningtryckarna under de senaste 100 åren har tillskansat sig detta värde från vanliga sparare och löntagare. Det är stöld.

  Så antingen var dina inlägg ironiska, typ djävulens advokat. I så fall var de mycket bra. Eller så var de ett uttryck av de allmänna villfarelser som cirkulerar i världen idag.

 10. Olov: artikeln pratar inte om QTM över huvud taget. Anledningen till förvirringen är att den definition av inflation som används av keynsianerna (en ökning av den allmänna prisnivån) skiljer sig från den ursprungliga definitionen (en ökning av penningmängden), vilket är den som österrikarna hävdar är den enda vettiga.

  För att citera Wikipedia så säger QTM ”the quantity theory of money is the theory that money supply has a direct, proportional relationship with the price level”, vilket inte är vad österrikarna hävdar alls. Det går utmärkt att ha _deflation_ i keynsiansk bemärkelse samtidigt som man har _inflation_ i österrikisk bemärkelse, om produktionen ökar i tillräckligt hög takt för att priserna ska sjunka mer än vad ökningen av penningmängden trycker upp dem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *