Definition av staten och samhället

Orden ”stat” och ”samhälle” används ofta synonymt, inte minst inom politik och politisk debatt. Men syftar egentligen på två distinkt olika saker, som inte nödvändigtvis är överlappande.

Två av de viktigaste begrepp som används i diskussioner om frihet är ”staten” och ”samhället”, men det är ofta långt ifrån självklart vad som menas med dem. Delar av denna begreppsförvirring härstammar från att definitionerna kan variera dramatiskt med talarens teoretiska uppfattning. Nästan alla individualister är överens om att det finns en åtskillnad mellan stat och samhälle. Men exakt var denna gräns ska dras debatteras flitigt, åtminstone sedan den engelske klassiske liberalen John Lockes verk på 1600-talet.

Läs hela artikeln, av Wendy McElroy.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *