Lögnen om den brutala kapitalismen

Allt för få försvarar kapitalismen i den dagliga debatten. Ännu färre är det dock som är konsekventa i sitt försvar för kapitalismen. Inte så sällan hörs det från människor som påstår sig försvara kapitalismen att “nej, det är klart att det ibland var hemska förhållanden under 1800-talet, men det är inte den sortens kapitalism vi förespråkar idag.” Detta är både felaktigt och farligt.

Felaktigt därför att kapitalismens historia är en annan än den de flesta fick lära sig i skolan. Farligt därför att det implicit medger att kapitalismen inte är ett gott system i sig, utan att den fria marknadens mekanismer på något sätt bör styras, tyglas eller övervakas, så att “det inte blir som på 1800-talet.” Den som intar en sådan attityd är ingen försvarare av kapitalismen, utan en apologet.

Kommentera på bloggen.

1 reaktion på ”Lögnen om den brutala kapitalismen”

  1. Christian Strandh

    Detta är viktig information som många skulle behöva känna till. Tror okunskap och myter om kapitalismens historia är en av de viktigaste orsakerna att människor misstror den.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *