Varför ska man vara libertarian?

Vad är det för mening med att vara libertarian? Med det menar vi: vad är det för mening med alltihop? Varför sysselsätta sig i ett djupt och livslångt engagemang för det principiella och målet med individuell frihet?

Ett sådant engagemang, i vår starkt ofria värld, betyder otvivelaktigt att man är oense med, och fjärmar sig ifrån, status quo, en alienation som lika otvivelaktigt medför många uppoffringar i både pengar och prestige. När livet är kort och segerns ögonblick långt in i framtiden, varför ska man gå igenom allt detta?

Läs hela artikeln, av Murray Rothbard.

4 reaktioner på ”Varför ska man vara libertarian?”

  1. Förstår inte vad Rothbard menar när han förkastar motivationen att vara libertarian med att det är nöjsamt och estetiskt, det är väl ändå en väldigt viktig förutsättning? Förvisso så har han rätt att det kanske måste vila på en strävan efter rättvisa, men om man inte finner det nöjsamt och stimulerande, samt tycker att samhällslivet med allt vad det innebär – ekonomi, etik, et.c. – är fascinerande.

    Det mesta jag sysselsätter mig med gör jag därför att jag anser att det är kul, det är min primära anledning, att jag sedan upptäcker att mitt överjag brinner för att göra något därför att det är rättvist, det har inte lika stor relevans, det måste vara kul. Annars kunde Rothbard i stället ägna sig åt naturvetenskap och uppfinna ett botemedel mot AIDS, det skulle vara väldigt moraliskt.

    1. Jag tror att det Rothbard menar är att man inte ska fokusera enbart, eller ens primärt, på just detta. Dvs. att man är libertarian enbart för att det är nöjsamt eller estetiskt. Men givetvis måste man ha roligt under tiden, och tycka det är underhållande och stimulerande, om inte annat så för att det annars kommer att bli väldigt tröttsamt om man inte kan skratta åt alla galenskaper (tror att Rothbard till och med uttryckte det på detta vis men kan inte hitta artikeln eller citatet tyvärr). Tror även att Hoppe sagt något liknande.

  2. Den som lyssnat på några lektioner och föredrag med Rothbard vet ju också att han fann utövandet av sitt kall väldigt roligt. Han fullkomligt sprudlar och det smittar av sig genom årtioendena så att jag blir alldeles upprymd, glad och skrattar när jag lyssnar.

  3. Ja precis, jag kan inte föreställa mig någon som tyckte det han gjorde var roligare än Rothbard. Han har mycket entusiasm och humor, och det tycker jag är en minst lika viktig lärdom som det han faktiskt sade. Tror det var Mark Twain som uttryckte det som så att, om man ska säga sanningen till folk är det bäst att man får dem att skratta, annars dödar de dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *