Till det klara tänkandets försvar

Det slutliga resultatet av att skydda folk från dåraktighetens effekter är att fylla världen med dårar.
~ Herbert Spencer

Mitt akademiska liv på högskolan spenderades till stor del med att studera vad som då kallades “de fria konsterna”. Historia, geografi, ekonomi, filosofi, konst, litteratur, musik, psykologi och de sanna vetenskaperna tillhörde de olika ämnesområden vi ansåg väsentliga för att bli mogna, självstyrda, lärda individer. Vi studerade också ett eller flera främmande språk, inte bara för att det hjälpte oss på våra resor till andra länder, utan också för att det gav oss ett perspektiv att det finns andra människor på jorden som tänker, lever, och talar annorlunda än oss.

Detta förhållningssätt till lärande bidrog till att ge oss medlen vi behövde för att tänka klart, rationellt och logiskt, för att hjälpa oss att förstå orsakssamband då vi analyserade vår världs sammankopplade och oförutsägbara komplexitet; att skilja fakta från fantasi, och sanningar från moderiktiga åsikter; allt detta med syftet att leva som ansvariga individer som följde sina respektive egenintressen tillsammans med andra.

Läs hela artikeln, av Butler Shaffer.

1 reaktion på ”Till det klara tänkandets försvar”

  1. Spelar ingen roll om aggressionen har sin orsak i statens handlingar, de har lyckats avleda vreden mot frihet. Även om politikens inkrementalistiska process, vars slutgiltiga mål är en totalitär stat, misslyckas och havererar, kommer de som reser sig från ruinerna inte att ägna frihet en tanke; annat än för att fördöma den. Nog finns det allt en chans för global socialism att infinna sig, om händelsernas gång fortsätter ostört. Åren som komma skall har sannerligen mycken spänning att bjuda oss.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *