Japan: En krossad ruta

Efter naturkatastrofen i Japan är det många som drar slutsatsen att den kraftigt ökade efterfrågan som följde i dess spår ändå förde något positivt med sig, såsom ökad sysselsättning och ökad produktion. Börstjänarens Henrik Hallenborg redogör för en gammal ekonomisk vanföreställning, som Frédéric Bastiat bekämpade redan i mitten av 1800-talet.

En gammal vanföreställning
Jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan har lett till att många ekonomer, men också journalister och en stor del av allmänheten, felaktigt drar slutsatsen att det inträffade ändå kommer med något positivt; som nya arbetstillfällen och en ökad produktion. Man tror att detta kan vända den tidigare negativa ekonomiska trenden för Japan. Men det handlar om en ekonomisk vanföreställning som brukar benämnas ”the broken window fallacy”, introducerad av Frédéric Bastiat i essän Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas (Vad vi ser och vad vi inte ser)från 1850.

Läs hela artikeln, av Henrik Hallenborg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *