Recension av Radicals for Capitalism

En politisk rörelses historia tar gärna sin utgångspunkt i de idéer den föds ur och syftar till att föra fram. Så är emellertid inte fallet i Brian Dohertys skildring av den libertarianska rörelsens framväxt och utveckling under 1900-talet: Radicals for Capitalism. Här ges inblick i det växelvis evolutionära och revolutionära skapandet av en högst radikal modern rörelse genom en mängd nedslag i centrala profilers livsöden likväl i omständigheter och incidenter. Den konfliktbetonade historien skildras på ett många gånger elegant och välunderrättat sätt, där de bakomliggande principerna och idéerna dessvärre tenderar att komma i andra hand.

Det vore emellertid orättvist att hävda att Dohertys framställning är idélös eller huvudsakligen biografisk. De libertarianska idéerna är ständigt implicerade och nästan sipprar fram mellan raderna i denna ofta personliga skildring. Även om författaren inte explicit kungör de centrala idéerna, eller uttömmande beskriver filosofin, kommer läsaren ändå sannolikt att känna sig väl införstådd med det libertarianska tänkesättet när denne närmar sig bokens slut.

Läs hela artikeln, av Per Bylund.

1 reaktion på ”Recension av Radicals for Capitalism”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *