Den agerande människan, Kapitel 1.4

Rationalitet och irrationalitet; Den praxeologiska forskningens subjektivism och objektivitet

Mänskligt agerande är av nödvändighet alltid rationellt. Begreppet ”rationellt agerande” är därför pleonastiskt och måste förkastas som sådant. När det appliceras på agerandets slutgiltiga mål är begreppen rationellt och irrationellt olämpliga och meningslösa. Det yttersta målet för en handling är alltid tillfredsställandet av några av den agerande människans önskemål. Eftersom ingen är i stånd att ersätta den agerande individens värderingar med sina egna, är det lönlöst att bedöma andra människors mål och vilja. Ingen människa är kvalificerad att förklara vad som skulle göra en annan människa gladare eller mindre missnöjd. Kritikern berättar antingen vad han tror han skulle försöka uppnå om han var i den andres skor; eller så förklarar han, glatt förkastandes den andres vilja och strävan i en uppvisning av diktatoriell arrogans, vilket av denna persons tillstånd som bättre skulle passa honom själv, dvs. kritikern.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

För de tidigare kapitlen av Human Action, se här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *