Krig är ett statligt företag

Libertarianer och konservativa som argumenterar för ekonomisk frihet och mot statlig kontroll tenderar att föra fram både principiella och praktiska argument för sina ståndpunkter. Ta sjukförsäkringen, till exempel. Det principiella argumentet mot statlig reglering av sjukförsäkringen är tvåfaldig: (1) Ingen stat har rätt att diktera för någon vilken typ av försäkring som ska köpas eller om ens om den ska köpas alls, och (2) ingen stat har rätt att diktera till ett försäkringsbolag vilken typ av försäkringar de får sälja och vad de får ta betalt. De praktiska argumenten är många; till exempel om staten sätter priserna för lågt kommer det att orsaka brist och ransonering, något som de flesta skulle finna icke önskvärt.

Men när vissa av dessa libertarianer och många konservativa tänker till om krig, tycks deras kritiska tänkande försvinna helt. Principiellt hävdar de sällan att staten inte har rätt att tvinga skattebetalarna att stödja förtryckande diktatorer i främmande länder som ex. Kuwait. Varför? Eftersom de verkar tro att bara för att en ännu mer brutal diktator, Saddam Hussein, anföll Kuwait gör det att tvångsmedel från skattebetalarna är moraliskt obligatoriska. Och på den praktiska sidan tenderar de att släppa sin skepsis angående konsekvenserna av statens agerande. Men om vi bortser från alla principiella argument, om libertarianer och konservativa bara skulle vara lika skeptiska till den amerikanska statens agerande utomlands som de är av den på hemmaplan skulle de sannolikt föredra att hålla USA utanför krig. Som jag ska visa finns det två skäl till att vi bör vara ännu mer skeptiska till vår stats agerande utomlands.

Läs hela artikeln, av David R. Henderson.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *