Pengar, inflation och decivilisationsprocessen

I denna artikel tänker jag ta upp följande saker. Först kommer jag att förklara vad pengar är och hur de uppstår, till och med det enda sättet de kan uppstå på. Efter detta kommer jag att beskriva vad inflation är och hur det ofta missförstås. Slutligen kommer jag att beskriva hur civilisationsprocessen uppstår på den fria marknaden, och hur den motverkas och till och med reverseras av inflation, med resultatet att naturresurser felallokeras och slösas, och att ackumulerat välstånd konsumeras, vilket utgör den så kallade decivilisationsprocessen.

Läs hela artikeln, av Joakim Kämpe.

Denna artikel utgjorde grunden för det tal som Joakim Fagerström höll på Sveriges Energiting den 21 mars.

38 reaktioner på ”Pengar, inflation och decivilisationsprocessen”

 1. Joakim:

  ”Titta till exempel på guldpriset 1920, i dollar räknat, och jämför det med guldpriset idag. Jämför därefter med den amerikanska dollarn; sedan den amerikanska centralbanken instiftades, och märk väl att den instiftades med syftet att bevara dollarns köpkraft, har dollarn minskat med ungefär 95 % i värde! Det står likadant till med den svenska kronan.”

  Här blandar du likt alla österrikare ihop äpplen med päron. Dollarn under guldmyntfot och dollarn som fiatvaluta är två helt skilda saker som inte går att jämföra som du gör, än mindre dra långtgående slutsatser av.

  Det är ungefär lika dumt som att påstå att dagens kärnvapen är ineffektiva i krig därför att de inte går lika snabbt att skära halsen av folk med dem som med ett vasst gammalt bronssvärd.

  Exakt samma fel gör du när du kategoriskt avfärdar frb som falskmynteri. Naturligtvis är det falskmynteri om du har en valuta kopplad till guld men det är det definitivt inte om det är fråga om en fiatvaluta där bankerna sköter sig och gör en adekvat bedömning av de säkerheter som alltid krävs.

  Att sedan allt går att missbruka och att detta också görs idag är en helt annan sak men detta rättfärdigar inte de kvicksilverbaserade mirakelmediciner ni förespråkar.

 2. Du har inte kommit med ett enda giltigt argument som stöder din åsikt eller invändning, som vanligt 🙂

 3. Men det är jag beredd att göra om Joakim vill diskutera saken. Du har heller inte (som vanligt) brytt dig om att försöka svara i sak 🙂 .

  Det jag säger är alltså att fiatvaluta inte är samma sak som en valuta under guldmyntfot alltså kan man inte göra jämförelsen jag citerade ovan, åtminstone inte utan att jämföra ”äpplen med päron”.

  Detsamma gäller frb som naturligtvis är falskmyntning om man har ett system med guldmyntfot men inte nödvändigtvis behöver vara det med en fiatvaluta.

  Argumentationen i Joakims artikel är väldigt typisk för hur ni österrikare går till väga och där formeln lite förenklat kan skrivas;

  1. Förklara någonting självklart helst något alla kan förstå men sannolikt inte ägnat en tanke åt, t.ex. var pengar kommer ifrån.

  2. Blanda in något som är betydligt mycket mer invecklat, t.ex. frb.

  3. Gör en jämförelse mellan de storheter i 1. och 2. som kan tyckas vara länkade t.ex. dollar (under guldmyntfot) = dollar (fiat) men naturligtvis inte är det.

  4. Dra slutsatser och formulera teorier om 2. med 3. som ”bevis”.

  Möter man fortfarande motstånd hänvisas alltid till den absoluta sanningen i form av någon halvsekelgammal bok skriven av grundarna till tankegången man själv bekänner sig till och allt anses därmed bevisat. Den som inte håller med efter det är en obildad obeläst kättare.

 4. Men du kommer ju garanterat uppleva att Joakim inte vill diskutera saken, så då slipper du komma med argument kanske, skönt va?

  Din lilla lista säger en hel del om ditt sätt att tänka. Läs om the prince och ta en vila sen på eftermiddagen 🙂

 5. Jag diskuterar gärna mina argument även med dig om du har något annat att komma med än smileys. I ditt fall kan jag förstå att du inte vill men jag förväntar mig mer av Joakim, skönt va?

 6. Nej du va beredd att komma med argument om Joakim ”vill diskutera saken”, än så länge är smileys helt korrekt bemötande av dina inlägg 🙂

  Och enkelt uttryckt skulle man ju kunna sammanfatta det med att du är för frb (regleringar, monopol osv) och vi är mot (oreglerat, konkurrens osv).

  Du får informera eller länka sen vart alla vilsna själar ska vända sig om dom håller med dig, komvux samhällskunskap A kanske eller ska dom bara fly från mises.se eller? Vi kommer ju aldrig va värda ett svar från dig misstänker jag, bara förolämpningar och retorik, därav mina svar till dig oftast, tack för tillfällena dock 🙂

 7. Punkten.

  Under de senaste månaderna har du blivit ombedd; och du har sagt dig vara intresserad av, att läsa ett flertal böcker och artiklar som blivit rekommenderade till dig. Kanske det finns en möjlighet att du skulle kunna redogöra för vad du läst och visa lite välvilja genom att ge din egen uppfattning om dessa verk. Detta skulle visa att du har fullföljt dina löften och att du har lite respekt, speciellt för Joakim, som ju trots allt, varit enormt tålmodig med dina, inte alltid så väl genomtänkta argument.

  Det får mig att tänka på en bekant som är stendöv men kan läsa läppar. Tyvärr har han ett stort problem utöver sitt hörsel fel. Han har ett lyssningsfel. Han pratar bara om sig och sitt och ingenting intresserar honom som han inte själv säger. De flesta i hans omgivning har naturligtvis överseende med detta men jag tycker ibland att det är oerhört arrogant av honom, osympatiskt och asocialt. Det jag vill säga här är alltså att det vore synd om du inte gör dig till godo vad andra säger…

 8. Jonas:
  Argumentet var och är att du inte kan jämföra guldmyntsdollar med fiatdollar än mindre dra slutsatser av en sådan jämförelse.

  HQ:
  Jag har alltid tittat igenom länkarna jag blivit ombedd men sällan behövt läsa mer än ett par kapitel före det inte lönat sig längre.

  Som exempel på detta kan nämnas frågorna jag ställde till Markus bl.a. gällande hur någon som är emot staten skulle sköta problemet med frekvensutrymmen. Svaret Rothbard gav i länken jag fick var att staten borde sälja ut dem och självklart duger inte det. Är man emot staten ska inte staten lösa ens problem då ska man komma med egna lösningar.

  Ett annat exempel var t.ex. vatten och andra fysiska företeelser som berör många människor. Länken jag fick där började med att berätta att det inte fanns privat ägda vatten i världen och fortsatte med samma dåligt underbyggda argument. Jag och många ålänningar med mig äger vatten, en företeelse som förekommit i hundratals år och det är långt ifrån problemfritt. Det som ska lösas måste och har ofta lösts mha. vad ni skulle kalla tvång.

  Som ett tredje exempel kan nämnas diskussionen jag hade med Joakim om historiskt förekommande anarkistiska system. Exemplen han gav läste jag noga igenom men när jag ville diskutera hur det kunde komma sig att det duger att anföra islänningar som exempel på hur ett anarkistiskt system kan uppkomma men inte duger (han glömde diskussionen och hade när han blev påmind inte tid) att diskutera hur det kunde komma sig att samma islänningar övergav systemet då det inte längre fungerade, då är det inte mina argument som brister eller Joakim som är tålmodig. Detsamma gällde för övrigt alla de övriga exemplen i den diskussionen.

  Problemet är alltså inte enligt mig att jag inte respekterar och försöker ta till mig av era argument, problemet är att argumenten inte håller. När du återkommande försöker påvisa att jag skulle vara respektlös eller att det är synd om mig för att jag inte tar till mig det du eller andra säger är det bara patetiskt.

  Det är för övrigt bättre att ha dåligt genomtänkta argument än att inte ha några alls något jag upplever som sant i både ditt och Jonas fall.

 9. Visst kan man jämföra guldmyntsdollar och fiatdollar för att se hur termen dollar har förändrats och dra slutsatser av det.

 10. ”Här blandar du likt alla österrikare ihop äpplen med päron. Dollarn under guldmyntfot och dollarn som fiatvaluta är två helt skilda saker som inte går att jämföra som du gör, än mindre dra långtgående slutsatser av.”

  Visst är dom det, och visst kan man dra slutsatser om det. Som Jonas sa:

  Visst kan man jämföra guldmyntsdollar och fiatdollar för att se hur innebörden av termen dollar har förändrats och dra slutsatser av det.

  ”Det är ungefär lika dumt som att … ”

  Där slutade jag att läsa.

 11. Punkten

  Dollarn före och efter 1913 är fullt jämförbara med varandra. Faktum är att den illustrerar med utmärkt tydlighet en av österrikarnas centralaste poänger: en fiat valuta kommer oundvilkligen att missbrukas därmed tappa sitt värde.

  Då dollarn var bunden till guld och USA inte hade någon centralbank hölls penningmängden relativt stabil, just för att guldmyntfoten lade hämsko på de vanliga bankerna och det inte fanns någon ”lender of last resort”. Så fort Fed grundades togs det senare hindret bort, vilket satte igång en ofantlig penningexpansion. Därav krascherna 1920 och 1929. Från kriget framåt ökade penningmängden åter drastiskt, så pass drastiskt att USA helt måste kapa banden till guld 1971. Därefter har penningmängden ökat explosionsartat.

  Det här förklarar varför dollarn ökade i värde från 1776 till 1913, men har tappat 95% av sitt värde från och med 1913 tills idag. Det här är det som påståtts och det här är det som du varken tycks ha förstått, än mindre kunnat argumentera emot.

  Vad gäller FRB.

  Det är falskmynteri oberoende om man har gulddollar eller accepterar fiatdollar som legtim valuta. Även som de praktiska processerna inom banking är komplicerade så är FRB inte alls något invecklat. Tvärtom har banker ägnat sig åt det i hundratals år. Det har du också fått berättat för dig. Kanske du borde läsa lite mer än ”ett par kapitel”? Dock borde du börja med litet lättare böcker som t.ex. ”Meltdown” eller ”What Has Government Done to Our Money?”.

  FRB handlar om att låna ut pengar du samtidigt lovar att deponenten kan hämta ut när den vill. Det är bedrägeri. Att det i praktiken innebär att banken skapar pengar ur tomma intet gör det till falskmynteri. Huruvida det är fiatdollar eller gulddollar som expanderas har ingen betydelse. Däremot är det mycket lättare för bankerna att ägna sig åt FRB om det finns både centralbank och fiatvaluta. Just därför har de hela tiden förespråkat båda.

  Jag kan inte begripa hur du fortfarande orkar harva på med dina säkerheter. Säkerhet har ingenting med FRB att böra, det har ingenting med ekonomisk teori att göra. Det är ENBART fråga om riskhantering från bankernas sida. Men säg mig, mot bakgrund av den senaste krisen, skulle du säga att de stora bankerna har ägnat sig åt falksmynteri? De har ju uppenbarligen inte ”skött sig och gjort en adekvat bedömning av de säkerheter som alltid krävs.” Faktum är att de i många fall inte ens har krävt säkerhet.

  Vad gäller frekvensutrymmen. Vad som menades med att staten skulle sälja ut dem var att de skulle överföras i privat ägo och förvaltas av privata aktörer. Att staten säljer ut något är ju knappast att likställa med att staten ”löser” något givet problem.

  Vad gäller vatten och andra fysiska företeelser som berör många andra. Bland andra Block har skrivit mycket om detta. Om en flod är privat ägd kommer de som är nedstöms att stämma den som förorenar sin flod uppströms på basis av att hans förorening kränker deras äganderätt. Om du dumpar en massa skräp i den del av floden och det flyter ner och skräpar ner min mark så har du kränkt min äganderätt. Den här principen låg länge till grund i USA. När gnistor från ångloken orsakade skada på gårdar som låg nära spåret fick dessa markägare ersättning från tågbolaget. Det fungerade utmärkt tills staten lade sig i.

  Jag ser hur islänningarna ”övergivande” av sitt anarkistiska system är relevant. Du kommenterade ju aldrig med ett ord den anarkistiska rättsordning som förekom i Vilda Västern, eller hur brottsligheten sköt i höjden efter att staten expanderade ut dit och tog över.

  Det är ett enkelt bevisat faktum att du har fått svar, utförliga sådana, på samtliga dina frågor. Man behöver bara gå till min blogg för att verifiera det. Lika enkelt är det att verifiera din standardtaktik:

  Då håller fast vid en viss argumentation tills du blir totalt överbevisad. Steg två är upprepning av redan motbevisade påståenden. Steg tre är personangrepp. Steg fyra är att vänta några månader eller så, sedan börja om från början. Antingen med samma person eller någon annan. Broken Window diskussionen är ett utmärkt exempel på det här. Dina funderingar kring FRB och säkerheter är ett annat. Guldmyntfoten ett tredje. Listan kan göras lång.

  Jag är tämligen övertygad om att endast österrikare och anarko-kapitalister är förmögna till det tålamod och överseende som du har givits gång efter gång efter gång, trots ditt tämligen otrevliga beteende. Även för detta är min blogg ett ypperligt bevis. Och du fortsätter att visas tålamod och överseende, trots att du öppet och flera gånger ljugit om både mig och andra.

 12. Joakim:

  ”Där slutade jag att läsa.”

  Det tycker jag var ett under förhållandena klokt beslut. Tar argumenten slut kan man ju antingen göra det eller börja radera, hatten av för dig för att du är ärlig, det uppskattas.

 13. Fascinerande ändå att mises.se har nått sådan prominens att en typ som Punkten har som livskall att besöka sajten så desperat. Sen kan det ju va någon typ av fetisch Punkten har. Krävs väl både och säkert 🙂

 14. Inte speciellt fascinerande då mycket av det som sägs och tycks vid en första anblick framstår som både visionärt och intelligent.

  Det är när man försöker ta sig in på djupet och efter tid bemöts med oförskämdheter, personangrepp, straw man eller tystnad som man börjar förstå varför i grunden sunda ideer efter hundratals år av marknadsföring inte nått längre.

  Att jag skulle ha en fetisch att diskutera med fundamentalister får stå för dig men jag tänker opponera mig, åtminstone inte i ditt fall 🙂

 15. Punkten

  Joakim skrev:
  ”Där slutade jag att läsa.”

  Du svarade:
  ”Det tycker jag var ett under förhållandena klokt beslut. Tar argumenten slut kan man ju antingen göra det eller börja radera, hatten av för dig för att du är ärlig, det uppskattas”

  Jag har ett flertal gånger gett dig en komplimang och sagt du kan nog vara relativt intelligent; men med kommentarer som den ovan kommer du att tvinga mig att ändra uppfattning.

  Jag utgår från att Joakim säkerligen är ofantligt trött på att repetera samma saker om och om igen utan att det ger något utslag på kunskapsbarometern i dig… Vore det min sajt så skulle jag överväga att porta dig, inte för att du är dum eller elak eller okunnig eller envis eller intelligent (relativt) eller snäll eller tålmodig eller vad du till och med du själv tror utan därför att det börjar bli enformigt med alla dessa repetitioner. Om du dessutom inte läser Kaj’s insiktsfulla och utförliga svar p.g.a. av någon barnslig anledning som jag inte orkar läsa en gång till, svar som åtminstone jag varken känner något behov av; eller har tid till; att repetera för dig så blir dina kommentarer helt enkelt jobbigt enformiga…. därav mina kommentarer om att du bör försöka tillgodogöra dig lite information då och då.

  Så jag ber dig skärpa dig. Du kan bättre. Tror jag…

 16. Din ärlighet i att uttrycka din avsmak för mises.se och dess idéer uppskattas! Hatten av för Punkten!

 17. HQ:
  Jag vill inte upprepa mig men det är ju uppenbart att inte ens den enklaste sak fastnar hos dig (min åsikt om Kajs mässande) så vad vill du att jag gör när du hela tiden envisas med att ta upp det?

  Joakim:
  Det var din åsikt jag var ute efter, vill du inte ge den så är det ok med mig. Vad gäller Kajs inlägg se ovan.

  Jonas:
  Jag känner ingen avsmak inför mises.se och dess ideer, jag delar bara inte alla slutsatser som dras av dem.

 18. Och vi delar inte dina, du anonyma punkt, vi förundras iaf av hur stört ditt beteende är 🙂 Argument och slutsatser från dig får man som vanligt i bästa fall vänta på tills vi har 150 inlägg där du till sist oftast tar ett boktips i desperation och gör sorti.

 19. Punkten.
  Du har all rätt att få ha din åsikt om Kaj och mig och de andra men om din åsikt om Kaj förhindrar dig att ens läsa det han skriver så är det puerilt att jag ger upp. Ska vi behöva upprepa det han säger? Allt han säger finns ju dessutom nedskrivet i de otaliga källhänvisningar Kaj och de andra försett dig med, men inte heller de verkar hålla din uppmärksamhet mer en ett par kapitel.

  Vuxen karl ska väl ändå inte bete sig som om du var i lekskole åldern….?
  Jag vill inte vara elak men det verkar som du driver någon slags fåfäng och infantil kampanj för att vi ska ”bekänna” färg och visa oss vara så inkompetenta och intoleranta som du du vill att vi ska vara.

  Sophomoric heter det på engelska… kom inte på det svenska ordet just nu men det passar väldigt bra som beskrivning på ditt beteende…
  Jag upprepar: Skärp dig nu lite så vi kommer någon vart. Visa din kunskaps törstande sida…. Läs Kaj’s svar.

 20. Joakim:

  ”Ok, så du vägrar besvara det Kaj skrev?”

  Jag läser inte vad Kaj skriver än mindre ger jag mig in i polemik med honom (ett beslut taget baserat på erfarenhet), detta har jag vid ett flertal tillfällen påpekat för dig och av frågan ovan måste jag dra slutsatsen att inte heller du läser vad jag skriver vilket ju förklarar en del.

  ”Och vidare, min åsikt har du redan fått (av mig och Jonas) och förbisett.”

  Det jag fick av dig var

  ”Där slutade jag att läsa.”

  och om det betyder att Kaj och Jonas tar över din talan hoppas jag du inser att det framstår som aningen oklart.

  Jonas:
  Jag delar din frustration.

  HQ:
  Jag tänker på din egen begäran inte upprepa mig igen och inte heller tänker jag svara på dina patetiska försök att vara oförskämd. Vill du inte se upprepningar i spalterna är väl den logiska slutsatsen att du slutar upprepa dig? Din åsikt var uppfattad klart och tydligt redan för en 10-15 ggr sedan.

 21. Punkten kommer få det kastat varje gång i ansiktet då han/hon kategoriskt vägrar att bemöta Kajs utomordentliga inlägg.

  Min respekt för Kaj växer för varje ignorerat inlägg av Punkten, detta är ju givetvis en medveten strategi från Punktens sida, allt för att ge sken av att argument (obefintliga sådana) inte bemöts 🙂 Gulle dig Punkten!

 22. Ok Punkten,

  hur skulle det vara om vi begravde stridsyxan? Jag ber ödmjukast om ursäkt för de kräkningar som du anser att jag utsatt dig för och hoppas att du kan förlåta mig för det. Jag har alltid, mina stundom hårda ord till trots, uppskattat vårt ordfäktande och skulle bli väldigt glad om du kunde ge mig en andra chans.

  Jag är övertygad om att det skulle gynna både dig och mig samt alla andra som både läser och deltar i den diskussion som förs här och annorstädes.

  Så vad säger du? Ska vi göra ett nytt försök? Här på Mises.se så behöver du ju åtminstone inte vara rädd för att jag raderar dina inlägg.

 23. Joakim:

  Man kan också hävda att telefoner på 1920 talet var värdefullare per styck än dagens, de bestod av mer material och höll också sitt värde längre. De har även tappat fruktansvärt mycket i värde tills idag. Vad ska vi dra för slutsats av det? Kanske att vi står inför vår civilisations sönderfall med endast ett val på liv och död kvar? Jag hävdar att dagens telefoner precis som dagens dollar måhända är billigare men de fungerar ändå betydligt bättre.

  De enda som har problem med inflationen du talar om är de som sparat dollarssedlar i madrassen sen 1920, de flesta andra tillgångar har över tid följt med uppåt i marknadens svängningar. Att det finns österrikiska favoritextremer att ta till (Zimbabwe) motsäger på intet sätt detta då de beror på maktkåta galningar mer än systemfel.

  Om en svensk industriarbetare jobbade ihop 100 SEK 1920 kunde han köpa 30g guld.

  Om en svensk industriarbetare jobbade lika länge 2009 kunde han köpa 67g guld. Detta samtidigt som guldet ökat i värde med i genomsnitt 4,52% per år.

  Vi har alltså under tiden mellan 1920 tills idag sett en alldeles oerhörd teknisk utveckling som möjliggjort ett välstånd mänskligheten aldrig tidigare skådat.

  Jag hävdar att detta är på grund av en penningpolitik som möjliggjort för entreprenörer att finna finansiering för allahanda projekt med en i det närmaste explosiv utveckling som följd. Visst har det inneburit lite upp och nergångar och även riktiga skitsatsningar men den långsiktiga trenden är nog inte möjlig att ifrågasätta.

  Menar du att detta skett trots återkommande kriser samt för att

  ”naturresurser felallokeras och slösas, och att ackumulerat välstånd konsumeras, ”?

  Jag hävdar att det scenariot om det varit av någon signifikant magnitud torde ha gett oss ett sämre läge idag än vi hade 1920. Menar du på fullt allvar att vi fått det så här mycket bättre genom att göra det mesta fel?

  Jag är entreprenör och får inte ihop dina teorier med den verklighet jag lever i. Även om det är så att du har rätt i att ditt system vore överlägset i att frambringa välstånd till mänskligheten faller det på att jorden idag inte tål något större nyttjande än vi redan utsätter den för. Menar du att vi borde ligga kvar på 1920 års nivå eller åtminstone betydligt lägre än idag har jag missförstått dig, menar du att vi skulle ha det bättre tror jag inte att det är praktiskt möjligt över tid.

  Jag tillstår att dagens system kan missbrukas och även att så sker idag, det har också genom mänsklighetens historia varit fallet med alla andra system, guld inkluderat. Det enda t.ex. en guldmyntfot skulle kunna åstadkomma är en viss friktion i penningtryckarmaskineriet men jag tror nog att mänskligheten är finurlig nog att komma på vägar runt detta ändå, mha tulpanlökar eller annat. Dagens system är kanske på väg att fallera men det är trots det oändligt mycket bättre än det österrikiska alternativet, åtminstone som jag uppfattar saken.

  Ser man på svensk inflation (mätt i konsumentprisindex) är den i genomsnitt 3.18% under tiden vi diskuterar, guldmängden ökar väl nästan lika snabbt så vad drar vi för slutsats av det? Att det är bra med inflation som grävs fram ur jorden men dåligt med sån som inte kräver samma ansträngning och resursslöseri?

  Du drar således enligt mig alldeles för långtgående slutsatser basserat på din jämförelse av två olikt definierade dollar. Om jag får välja mellan att jobba ihop en dollar på kort tid som köper mycket eller en dollar på lång tid som köper lite så är valet enkelt.

  Det var alltså knappast så mycket bättre förr när det var sämre som du försöker föra i bevis.

  En av frågeställningarna du missade när du passligt nog slutade läsa var;

  Om islänningar på 1000 talet är ett bra historiskt exempel på att anarkistiska ideer fungerar hur ska man då tolka att samma islänningar gav upp systemet efter en i sammanhanget kort tid och frivilligt återgick i norska kungens tjänst? Är slutsatsen som vanligt att anarki fungerar och riksbanker är dåliga?

 24. Punkten

  Din jämförelse mellan dollar och telefoner är hopplöst bristfällig.

  För det första skiljer sig pengar från övriga varor i det att samhället inte blir rikare av att man ökar penningmängden, i motsats till telefoner. Om man över en natt på magisk väg dubblar antalet telefoner har samhällets tillgångar ökat. Om man däremot dubblar mängden pengar folk har i plånboken har ingen blivit rikare.

  Dagens dollar är mycket sämre än pre-Fed dollar eftersom dagens dollar bland annat på grund av att den är mycket lättare utsatt för missbruk. Den har inget av de skydd som pre-Fed dollarn hade. Därför sjunker den i värde i stället för att öka i takt med ekonomisk utveckling. Det är en klar försämring av dollarn.

  Inflationen har många andra problem än att den plundrar sparare och borgenärer till förmån för konsumenter och gäldenärer. Att du tycker att falskmynteri och bedrägeri är ok vet vi sedan tidigare, då du skrev det rakt ut på min blogg. Inflationen sätter igång konjukturcykeln då den artificiellt låga räntan (en funktion av ökad penningmängd) lockar investerare till att göra felinvesteringar. Också det är ett skäl till att dagens dollar är avsevärt sämre än pre-Fed dollarn. Zimbabwe är dessutom ett utmärkt bevis på det inbyggda fel som alla fiat penningsystem har: staten kan när som helst ta till hyperinflation. Det är praktiskt omöjligt i ett hårdvalutasystem.

  Det finns absolut inga bevis på att dagens penningsystem har bidragit till den tekninska utvecklingen. Tvärtom finns det hur mycket bevis som helst för att de ständiga krascherna som dagens penningsystem kontiunerligt leder till har hämmat utveckling då enorma mängder ändliga resurser har felallokerats och således slösats bort. Ständigt återkommande kriser är för övrigt ett tydligt tecken på systemfel.

  Varför vi idag skulle ha det sämre än 1920 ger du inget belägg för. Människan har genom århundraden anpassat sig till statens manipulation av penningsystemet. Utvecklingen har gått fram TROTS denna manipulation, inte tack vare den.

  Du har givetvis rätt till din åsikt med faktum kvarstår att de enda du har gjort är att komma med rena rama påståenden och spekulationer. De få gånger du har försökt leda något av dessa i bevis har du kommit med bevisligen felaktiga slutsatser. Någon kritik av dessa har du dock inte tagit till dig.

  Vad gäller konsumentprisindex så är det ett föga relevant mått, med tanke på att staten kontinuerligt tar bort flera viktiga faktorer. KPI mäter alltså inte samtliga prisförändringar, utan endast vissa utvalda priser. I USA har man t.ex. inte med bostadspriser. Dessutom manipuleras måttet med diverse hedoniska metoder som är helt och hållet godtyckliga.

  Vad gäller Island. Med samma logik bör man kunna hävda att demokrati, ja själva staten har av NaziTyskland bevisats vara ett icke fungerande system.

 25. Punkten:

  ”De enda som har problem med inflationen du talar om är de som sparat dollarssedlar i madrassen sen 1920, de flesta andra tillgångar har över tid följt med uppåt i marknadens svängningar. Att det finns österrikiska favoritextremer att ta till (Zimbabwe) motsäger på intet sätt detta då de beror på maktkåta galningar mer än systemfel.”

  Ursäkta, men jag skrattade rätt så länge åt motsatsförhållandet du sätter upp mellan maktkåta galningar och systemfel. Sen vill jag tillägga att Kajs senaste svar var mycket läsvärt och välformulerat, enligt min åsikt. Jag tycker att den som vill ska få leva i en fiat-valuta-tillvaro och jag skulle ställa upp och skriva ut pengarna på min skrivare om jag inte tyckte att det är alltför omoraliskt

 26. Punkten:

  Responsen/Utvecklingen från Jocke som du söker är i Kajs senaste inlägg som sagt. Det enda som kommer självdö är ditt alterego när det väl blir dags 🙂 Den som väntar på något gott!

  Ludde:

  Det är bara när Punkten går tillbaka, säg 500 år i historien som Punkten är överens med oss att alla makthavare i en stat är maktfullkomliga galningar (eller blir inom ett par månvarv) dvs systemfel.

 27. Men herregud mina herrar, nu får ni väl ändå ta och ge er. Jag kommer att stoppa diskussionen här. Vill ni fortsätta denna meningslösa diskussion som inte har något alls med artikeln, eller syftet med denna sajt, kan ni göra det i vårt nyöppnade forum (mises.se/forum). Denna tråd tappade relevans för dagar sedan, och jag kommer att ta bort allt det som har skrivits som inte har något med artikeln att göra.

  För de som vill fortsätta diskutera artikeln, varsågod.

  För de saker som inte har med artikeln att göra, gå till http://www.mises.se/forum och registrera er. Jag vill inte ser mer av dessa diskussioner här.

  Ber om ursäkt för detta, men detta beteende gynnar ingen. Jag har visat enormt överseende hittills, men vänligen, sköt er fortsättningsvis.

 28. Tack för en utmärkt artikel. Blev för en tid sedan hänvisad till er hemsida av en vän. Jag var skeptisk till en början. Men ju fler artiklar jag läser ju mer klarnar det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *