Romanscykeln

Som ensamstående, 21-årig kille bosatt i norra Florida har jag haft vissa svårigheter med att ragga upp tjejer genom att prata om ekonomi. Kanske fick de en överdos av grafer om utbud och efterfrågan i gymnasiet, men varje gång jag nämner E-ordet leder det oftast till glasartade ögon och ett plötsligt behov av att svara i en telefon som inte ringer. Detta är olyckligt. Alla använder vi ekonomi på en daglig basis, inte bara i affären eller när vi skriver under en check. Vår förståelse för ekonomi påverkar varje aspekt av våra liv, vare sig vi inser det eller inte. Låt mig därför illustrera denna sanning när det gäller romantik.

När jag ombeds definiera ekonomi säger jag att det är den filosofiska tillämpningen av den sociala frågan om ändliga resurser. Tid är en resurs som både är ändlig och gemensam för alla människor. Alla våra handlingar motsvarar en personlig investering av kapital i tiden. Även om tid ofta förbises i ekonomiska beräkningar har det alltid varit en viktig aspekt för ekonomerna av den österrikiska skolan. Därför är det föga förvånande att de ekonomiska förutsättningarna för romantik kan tolkas ur ett österrikiskt perspektiv. I själva verket skulle en ”österrikisk romanscykel” vara mycket lik den österrikiska konjunkturcykeln.

Romans börjar med ett första drag. På samma sätt som österrikare förstår att det är entreprenörens roll att axla risken för investeringar i syfte att kunna uppnå vinst, kan vi också förstå att det är upp till initiativtagaren att ta risken i hopp om att finna romantisk framgång. Utan företagare är ekonomisk tillväxt ouppnåelig, och utan att någon gör ett första drag är romantisk tillväxt ouppnåelig.

Så låt oss ta ett exempel med en kille som heter Adam som går till en fest i hopp om att hitta sin drömtjej. Adam hittar en tjej, Betty, och börjar snacka med henne. Om Adam redan har investerat tillräckligt mycket tid på att ta reda på att Betty redan är intresserad av honom behöver han ingen kredit för att affären ska gå i lås, likt en investerare som redan har pengar till att starta ett företag. Men vad händer om Adam och Betty knappt känner varandra? Likt en investerare som lyckas få ett banklån med hjälp av sin affärsplan, måste Adam nu övertyga Betty om att han är värd alla risker som följer av kärlek.

Om Adams beteende är i enlighet med den liberala filosofin, dvs. om han representerar sig själv ärligt och låter sina framgångar eller misslyckanden med Betty komma naturligt, så är det ovisst huruvida de kommer att fatta tycke för varandra, men hans romantiska liv kommer åtminstone vara (relativt) odramatiskt; och när han väl hittar en tjej som är intresserad av honom kommer intresset att vara äkta.

Men Adam har blivit frustrerad efter alla romantiska misslyckanden. Då han har fått nog av bristen på kärleksframgångar börjar han istället berätta för alla tjejer att han räddade föräldralösa barn från hänsynslösa kannibaler i Rojinda, att han besteg Mount Everest, och att han en gång besegrade Ron Paul i en debatt i Kongressen. Adam har bestämt sig för att försöka manipulera sin ”ränta”.

Helt plötsligt upptäcker Adam att han utgör centrum för all uppmärksamhet. Betty och Chelsea kämpar om att få bli ihop med honom; Eva höjer till och med sin insats när hon får höra att Adam bodde granne med Justin Bieber när han växte upp! Adam befinner sig nu i en romantisk högkonjunktur. Så länge Adam kan fortsätta häva ur sig lögner, och så länge människor tror på dem, kommer Adams romantiska framgång fortsätta.

Så småningom kommer Adam dock tvingas äta upp sina lögner. Justin Bieber accepterar inte hans Facebook-förfrågan. Ingen kan hitta tv-klippet med honom och Ron Paul i Kongressen. Enligt Wikipedia finns det ingen ö som heter Rojinda. Chelseas bror var på sommarläger med Adam den sommar då han skulle ha bestigit Mount Everest. Adams bubbla har spruckit.

Betty klipper till Adam. Chelsea berättar för alla tjejerna i skolan och förstör alla hans chanser att bli ihop med någon av dem. Värst av allt är dock att Eva, som Adam sedan dess har blivit genuint intresserad av, och som han faktiskt har mycket gemensamt med, vägrar tala med honom. Adams kortsiktiga vinst har skapat långsiktiga konsekvenser långt större än han någonsin skulle ha stött på genom att vara ärlig från första början.

Utöver att visa de inneboende problemen med att godtyckligt manipulera räntan kan nationalekonomi också lära oss hur vi bäst bör hantera vårt kärleksliv. Jag har med egna ögon sett mängder med relationer som bygger på komfort snarare än kärlek – människor som inte är ihop på grund av att de tycker om varandra, utan för att de ogillar känslan av att vara ensamma. Detta är återigen en fråga om långsiktiga konsekvenser i utbyte mot kortsiktig vinning. Det är också en ekonomisk fråga.

Tid är en knapp resurs, så varje dag som går i en relation baserad på komfort är en dag som går förlorad och hade kunnat användas i en relation byggd på kärlek istället – allt har en alternativkostnad. I tv-serien The Office är Pam, under de två första säsongerna, förlovad med sin långvarige och inkompatible fästman Roy istället för att vara öppen för det flirtande som hennes bästiskollega Jim ägnar sig åt. Pams ovilja att riskera bekvämligheten i hennes känslokalla relation med Roy förändrar inte det faktum att de två inte är avsedda för varandra. Viljan att leva ihop med någon är inte samma sak som kärlek. Pam gör så småningom slut med Roy och gifter sig senare med Jim i sjätte säsongen. Även om Pam och Jim får tillbringa resten av sina fiktiva liv lyckliga så har fyra lyckliga år redan gått förlorade i processen.

Alla våra handlingar är ekonomiska beslut. Det gamla talesättet ”tid är pengar” får en ny mening när man börjar tillämpa ekonomi på livets samtliga aspekter. Det är också enbart det österrikiska perspektivet på ekonomi som är förenligt med dessa otraditionella tillämpningar. Och det är denna insikt som har gjort mig till en hängiven österrikare.

Originalartikeln har översatts till svenska av Mises.se

Kommentera på bloggen.