Rapport ifrån Energitinget

Måndagen den 21 mars medverkade vi på Sveriges Energiting där vi deltog i session 3 ”Peak oil och ekonomin: är välstånd utan tillväxt möjligt?” arrangerad av ordförande för ASPO Sverige Mats Lindqvist. Mats idé med sessionen var att få in både miljö och ekonomiaspekten kring Peak oil debatten och själv tycker jag att han lyckades bra om man ser till deltagarna:
Betyder Peak Oil att vi får Peak Globalisering?
Kjell Aleklett, Professor Fysik, Uppsala Universitet
Hur påverkas scenarierna av ekonomiska faktorer?
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet
Bank- och penningsystem för en hållbar, rättvis och meningsfull framtid.
Niklas Högberg, Nätverket för ekonomisk reform
Pengar, inflation och decivilisationsprocessen
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises institutet i Sverige
Penningsystemet efter peak oil
Oscar Kjellberg, Fristående konsult, ekonom, Lokalekonomerna

Professor Kjell Aleklett och Kristofer Jakobsson ifrån Kjells forskargrupp inledde med att beskriva sin syn på Peak oil med en naturvetenskaplig utgångspunkt men även med de beröringspunkter de såg med ekonomi. Intressant och informativt även om jag själv kan för lite för att bedöma det som sägs. Så länge Kjell håller sig inom det naturvetenskapliga området så kan säkert det mesta stämma men när han ger sig in på det ekonomiska området så känns det betydligt tunnare.

Niklas Högberg ifrån nätverket för ekonomisk reform gick igenon de ekonomiska problem han såg med dagens penningssystem och även etiska aspekter. Niklas har gjort flera relevanta observationer men jag håller inte med om alla slutsatser när det gäller de ekonomiska bitarna. När det gäller de etiska bitarna exkluderade jag medvetet det ifrån mitt föredrag och fokuserade på de ekononomiska och när det gäller det etiska så kan jag konstatetera att Niklas och jag står långt ifrån varandra. Däremot verkar det finnas en nyfikenhet för olika ekonomiska teorier i nätverket för ekonomisk reform så vem vet det kanske kan bli lite österrikiska influenser framöver.

Även Oscar Kjellbergs föredrag var mycket intressant. Oscar har mycket personlig erfarenhet av olika praktiska alternativ till dagens banksystem (tidigare VD JAK medlemsbank) och även olika former av lokala decantraliserade system där företag samverkar. Oscar nämnde även Swebarter som organiserade någon form av egen marknad där man bytte tjänster, jag har inte hunnit titta på detta men det lät intressant.

Titeln på mitt föredrag var: ”Pengar, inflation och decivilisationsprocessen” och beskrevs så här:

Pengar är en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar och en huvudförutsättning för civilisationsprocessen. Våra förfäder betalade med mynt av ädla metaller. Tryggheten i ett beständigt penningvärde uppmuntrade till långsiktighet och sparande som kunde investeras i innovationer och industrialisering. Detta är fundamentet till den avancerade civilisation vi tar för givet idag. Men vad ska man säga om dagens pengar av papper och digitala banksaldon? Vår tids systematiska penningförstörelse ligger i vissa samhällsgruppers intresse. Men för övriga samhället och civilisationen är priset är skyhögt. Det leder till inflation, vilket avskräcker från sparande, investeringar, långsiktighet samt genererar felinvesteringar, fastighetsbubblor och eskalerande finanskriser. Otaliga mäktiga civilisationer har gått under med förstörelsen av värdet i sina pengar. Den vägen följer vi idag, om inte denna trend bryts så har vi bara sett början på den destruktiva spiral som kommer att accelerera ytterligare mot botten.

Tyvärr verkar det inte ha blivit någon ljud eller bildupptagning i år men i korta drag gick jag igenom:

 • Vad är den Österrikiska skolan och varför är den så populär idag?
 • Vad är pengar?
 • Byteshandel i primitiv ekononomi och varför den inte räcker.
 • Indirekt byteshandel, pengar en vara som andra, ett generellt bytesmedel.
 • Vad är inflation?
 • Varför penningmängden i samhället inte spelar någon roll.
 • Fractional Reserve Banking.
 • Vad Riksbanken säger om inflation (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26429).
 • Juan de Mariana om inflation.
 • Vem tjänar på inflation och på bekostnad av vem?
 • Hur kommer nya pengar in i ekonomin?
 • Riksbanken om sin roll (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26427).
 • Tidspreferens, vad det är och olika exempel.
 • Vad är civilisationsprocessen, Robinson Kruse-ekonomi och kopplingen tidspreferens, sparande och civilisation.
 • Robinson Kruse i en avancerad ekonomi.
 • Prissystemets signaler till marknaden och vinst-och-förlust-incitamenten.
 • Vad är decivilisationsprocessen? Hur stör inflationen de naturliga och fria marknadsprocesserna?
 • Konsumtion uppmuntras och sparande bestraffas. ”Keynes is dead, and wer’re all living in his long run”
 • Slutsats, främjande av civilisationsprocessen, avskaffa det statliga valutamonopolet.

Mitt föredrag var det som genererade mest frågor ifrån publiken vilket var roligt. Mats hade en bra introduktion där han tog upp en standardbok i nationalekonomi som inte ens går igenom och motiverar varför en centralbank ska finnas, den bara finns a priori. Man märker att det är många som hör detta för första gången frågorna är snarare sprungna ur en stor nyfikenhet än kritiskt ifrågasättande. Min egen tolkning är att när intellektuellt öppna personer hör argumenten för första gången så faller bitarna på plats och de kan se att det stämmer överens med vad de har observerat i verkligheten.

En del frågor ledde oundvikligen in på de etiska bitarna och ”vad ska man göra istället då” och ”va ingen centralbank!” osv. Jag fick en kommentar på att man inte borde ha köpt ut bankerna och bilindustrin och istället borde ha låtit den gå omkull som löd: ”jaha så du vill att det ska gå åt helvete för folk?”. Vi hann inte debattera det vidare men min poäng är självklart att det vi har gjort är bara att multiplicerat problemen för framtiden istället för att lösa något. Vi skattebetalare fick betala notan och bankerna och bilindustrin kan fortsätta som vanligt med omotiverade risker och felsatsningar med vetskapen att de kommer att landa på en skattebetalare nästa gång också. Sammanfattningsvis var det en rolig och givande session och jag hoppas att fler fick upp ögonen för Österrikisk ekonomi.

8 reaktioner på ”Rapport ifrån Energitinget”

 1. Bravo! Det kan kanske bli ordning på Sverige också – och kanske kan ni få igång en rejäl diskussion om riksbankens vara eller icke vara, typ som den vi har i USA.

 2. När munnen tystnar talar näven, bara vi inte glömmer bort att man både kan klappa ömt eller utdela slag 🙂

 3. Och skaka hand är väl mer lägligt när man har med främmande personer att göra (så ni inte får en snyting när ni klappar någon ond människa).

 4. Det korrekta svaret är naturligtvis att man bara vill att det skall gå åt helvete för idioter som uttalar sig om saker de inte förstår, och saboterar för alla andra ….

  Jag vill inte att det ska gå åt helvete för dig alltså är ditt påstående fel…. Q.E.D.

 5. Det finns en papperstunn gräns mellan den sortens envisna oförstånd som inget logiskt resonemang biter på (en tro) och den sortens ärliga okunskap som faktiskt kan härledas yill vårt statliga skolsystem (tack) och som i intelligentare människor motiverar nyfikenhet (det finns mycket att lära på mises.se) och en frånvaro av bedömningar innan man lärt sig tillräckligt.
  Nyfikenheten har inte synts till hos punkten på ett bra tag och det är ju synd…
  Jag hoppas han inte låst in sig i en fyrkantig låda och gett nyckeln till Lars Ohly. 🙂

 6. Hej!

  SweBarter är i startgroparna och kommer att lansera sin verksamhet inom kort. Vi är ett mäklarföretag för barteravtal=en kommersiell bytesring. Och vi använder en privat valuta som clearingsystem för medlemmarnas varor och tjänster.

  Välkommen att mejla på info@swebarter.se om ni har frågor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *