Ludwig von Mises-Institutet talar på Sveriges Energiting 2011

Den 21-22 mars går Sveriges Energiting av stapeln. Arrangörerna beskriver själva Engergitinget så här:

2011 fokuserar vi på de resultat som kommer fram ur allt arbete som läggs ned inom energiområdet, som t.ex. består av konkreta tjänster och produkter, som antingen nyligen introducerats på marknaden eller består av tekniska lösningar som redan är etablerade. Företag och aktörer kommer att i större utsträckning – än under tidigare års Energiting – visa upp och demonstrera sina intressanta lösningar av olika energiproblem, samt få dessa diskuterade inom ramen för de olika sessioner som kommer att arrangeras.
Årets energiting består av sju arenor: Tranporter, Cleantech, Industri, Byggnader, Samhälle, Effektivisering och Öppen Arena.

Ludwig von Mises-Institutet kommer att medverka i session 2 som arrangeras av ASPO Sverige med följande upplägg:

Peak oil och ekonomin: är välstånd utan tillväxt möjligt?
Ordförande: Mats Lindqvist, ASPO Sverige
Betyder Peak Oil att vi får Peak Globalisering?
Kjell Aleklett, Uppsala Universitet
Hur påverkas scenarierna av ekonomiska faktorer?
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet
Bank- och penningsystem för en hållbar, rättvis och meningsfull framtid.
Niklas Högberg, Nätverket för ekonomisk reform
Pengar, inflation och decivilisationsprocessen
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises-institutet i Sverige
Penningsystemet efter peak oil
Oscar Kjellberg, Fristående konsult, ekonom, Lokalekonomerna
Debatt: Energi och ekonomi – kan penningreform mildra effekterna av Peak Oil?
Mats Lindqvist, ASPO Sverige

Paneldiskussion/debatt om frågan peak oil och ekonomin: kan ett annorlunda penningsystemn förebygga effekterna av Peak Oil?
Oscar Kjellberg, Konsult, Bankekonom
Kjell Aleklett, Uppsala Universitet
Joakim Fagerström, Ludwig von Mises Institutet i Sverige
Niklas Högberg, Nätverket för ekonomisk reform
Kristofer Jakobsson, Uppsala Universitet

En kort beskrivning av föredraget:
Pengar är en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar och en huvudförutsättning för civilisationsprocessen. Våra förfäder betalade med mynt av ädla metaller. Tryggheten i ett beständigt penningvärde uppmuntrade till långsiktighet och sparande som kunde investeras i innovationer och industrialisering. Detta är fundamentet till den avancerade civilisation vi tar för givet idag. Men vad ska man säga om dagens pengar av papper och digitala banksaldon? Vår tids systematiska penningförstörelse ligger i vissa samhällsgruppers intresse. Men för övriga samhället och civilisationen är priset är skyhögt. Det leder till inflation, vilket avskräcker från sparande, investeringar, långsiktighet samt genererar felinvesteringar, fastighetsbubblor och eskalerande finanskriser. Otaliga mäktiga civilisationer har gått under med förstörelsen av värdet i sina pengar. Den vägen följer vi idag, om inte denna trend bryts så har vi bara sett början på den destruktiva spiral som kommer att accelerera ytterligare mot botten.

1 reaktion på ”Ludwig von Mises-Institutet talar på Sveriges Energiting 2011”

  1. Ja vi såg det 🙂 Ska försöka vässa några argument i tid till debatten. Annars kan man ju bara hänvisa dem till Gary North som har gjort ett jäkla jobb i att dissekera allt hon säger 🙂

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *