Den agerande människan, Kapitel 1.2

Förutsättningarna för mänskligt agerande

Vi kallar det mänskliga tillstånd som inte kan eller kommer att leda till någon handling för förnöjsamhet eller tillfredsställelse. Den agerande människan är angelägen att byta ett mindre tillfredsställande tillstånd mot ett mer tillfredsställande. Hans sinne föreställer sig tillstånd som passar honom bättre, och hans agerande syftar till att uppnå detta önskvärda tillstånd. Det incitament som driver en människa att agera är alltid en viss otillfredsställelse . En människa som är fullkomligt nöjd med sitt tillstånd skulle inte ha något incitament att förändra saker. Han skulle inte ha vare sig önskemål eller begär; han skulle vara helt och hållet lycklig. Han skulle inte agera; han skulle helt enkelt leva utan bekymmer.

Men för att en människa ska agera räcker inte otillfredsställelse och föreställningen om ett mer tillfredsställande tillstånd. En tredje förutsättning krävs: förväntningen att målmedvetet beteende gör det möjligt att ta bort eller åtminstone lindra den upplevda otillfredsställelsen. I avsaknad av detta tillstånd är ingen handling möjlig. Människan måste ge efter för det oundvikliga. Han måste underkasta sig ödet.

Dessa är de allmänna villkoren för mänskliga handlingar. Människan är den varelse som lever under dessa förhållanden. Han är inte bara homo sapiens, utan också homo agens. Varelser av mänsklig härkomst som antingen från födseln eller från förvärvade defekter är oföränderligt oförmögna att agera (i strikt bemärkelse och inte enbart i den juridiska meningen) är praktiskt taget inte mänskliga. Även om lagen och biologin anser att de är människor, saknar de mänsklighetens väsentliga drag. Det nyfödda barnet är inte heller en agerande varelse. Det har ännu inte gått hela vägen från befruktning till den kompletta utvecklingen av dess mänskliga kvaliteter. Men i slutet av denna utveckling blir det en agerande varelse.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

Läs de andra delarna av Human Action.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *