Förvirrat om euron

Ekonomihistorikerna Jonas Ljungberg och Tony Johansson ställer sig kritiska till euron och hävdar att valutan är anledningen till att vissa länder drabbats hårdare av den globala ekonomiska krisen. Slutsatsen att euron är starkt problematisk är förvisso korrekt, men författarnas analys är svårslagen i dess djupa okunnighet, oklarhet och förvirring. Fakta blandas med personliga åsikter och direkta felaktigheter som bildar en svårförståelig sörja.

Att euron är problematisk på många plan är knappast en radikal slutsats. Det är snarare så att euron, genom att vara en överstatlig valuta kontrollerad av ett fristående organ som skapats genom mellanstatligt samarbete, knappast har förutsättning att vara oproblematisk. Den generella slutsatsen som Ljungberg och Johansson drar är således korrekt, även om de anektdoter, fallstudier och faktapåstående som författarna anger som stöd för sin tes hamnar långt ifrån vad som är sanning–eller ens den gråzon som omger den.

Läs hela artikeln, av Per Bylund

Per Bylunds artikelarkiv

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *