Vikten av kapitalteori

I takt med att jag har läst förslag om ”lösningar” på finanskrisen från oräkneliga analytiker, inklusive professionella ekonomer, har jag bara blivit mera övertygad om vikten av kapitalteori. Man kan se detta på den skiljelinje som folk envisas med att rita upp mellan finansmarknaderna och den ”reella ekonomin”, en distinktion som är användbar för vissa syften men som i det här sammanhanget ofta förstärker uppfattningen att börsen egentligen bara är ett kasino.

När Paulson-planen först debatterades rekommenderade till och med skärpta marknadsanhängare som annars är väldigt begåvade istället omkapitalisering av bankerna som rätt sätt att fixa till saker och ting. Men om våra bekymmer bottnar i en förskjutning av reella resurser över till bostadsmarknaden — om alltför många och alltför stora bostadshus byggdes på bekostnad av andra möjliga användningar för samma insatsfaktorer — då kommer inte statens överföringar av finansiella medel åstadkomma någonting annat än en omfördelning av förlusterna.

När vi väl har insett att våra nuvarande problem beror på en förvrängning av kapitalstrukturen orsakad av Fed (amerikanska centralbanken), så står det klart att det sämsta rådet är att Fed ska sänka räntorna och pumpa in ännu mer ”likviditet”. Det var ju artificiellt billiga lån som blåste upp bostadsbubblan till att börja med. Greenspan sänkte styrräntan till löjliga 1 procent — vilket betyder att räntan faktiskt var negativ om man justerar för inflation — och höll den kvar där i ett år. Han gjorde detta för att (till synes) undanröja behovet av en djup lågkonjunktur i den ”reella ekonomin” efter att IT-bubblan sprack. Men faktum är att han sådde fröna till vår nuvarande kris. Om Bernanke fortsätter att skyffla in hundratals miljarder till behövande banker så kommer amerikanerna (och resten av världen) kunna se tillbaka med längtan på nutiden om fem års tid, på samma sätt som nedgången år 2001 nu framstår som ett mindre obehag.

Läs hela artikeln, av Robert P. Murphy

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *