Öka ditt koldioxidavtryck

Det finns idag på Indiens och Kinas slätter män och kvinnor som plågas av pest och hunger, som lever liv som är blott lite bättre, för en utomstående, än den boskap som sliter med dem på dagen och delar deras sömnplatser på natten. Sådana asiatiska standarder, och sådana icke-mekaniserade fasor, är det öde som väntar de som ökar sitt antal utan att passera genom den industriella revolutionen.
~ T.S. Ashton, The industrial revolution (1961)

Vårt tvååriga barnbarn var hemma hos oss nyligen. Hon stampade glatt sina fötter, i takt till något musikstycke som hade framförts i hennes musikklass. Det nöje som hon utförde sin högst energiska dans på reflekterade en sinnesstämning som är speciellt tydlig hos små barn, ett tillvägagångssätt som de vuxna i sina liv ofta snabbt undertrycker. Våra födelsecertifikat tillkännager till den institutionella ordningen ankomsten av ytterligare en rekryt att formas in i servo-mekanismerna som programmerats att tjäna “skyldigheter” som varken har sitt ursprung hos eller gynnar oss: dans och andra glädjefulla uttryck som inte tjänar några institutionella mål ska inte uppmuntras.

Läs hela artikeln, av Bulter Shaffer

1 reaktion på ”Öka ditt koldioxidavtryck”

  1. Den här artikelns slutsats kommer mig spontant att tänka på den här affischen…
    http://www.renqvist.se/Vintage_posters/albert_e.html

    … och i USA infördes visst faktiskt ett alkoholförtäringsförbud under några år… men Albert Engström bidrog kanske till att det inte gick lika långt i Sverige. Men något kateGoreiskt förbud mot utsläpp av växthusgaser är nog inte aktuell… och i större delen av artikeln kan jag hålla med om en stor del av synpunkterna…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *