Riksdagens ljus skulle äventyra det informella säkerhetssamarbetet

SVD kommer nu med mer information. Enligt ambassadrapporten var man rädd för det känsliga läget kring FRA:

Men när justitiedepartementet diskuterar förslaget uttrycker Anna-Carin Svensson, ämnesråd i polisfrågor vid justitiedepartementet, en oro över det politiska klimatet i Sverige.

Enligt ambassadrapporten anser Anna-Carin Svensson att den pågående kontroversen kring Sveriges nya övervakningslagstiftning, den så kallade FRA-lagen, skulle göra det politiskt nödvändigt för justitieministern att presentera ett formellt avtal för informationsutbyte med USA för riksdagen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *