Den ekonomiska krisen i USA

[Artikeln publicerades första gången 2008]

Den senaste tiden har den ekonomiska krisen i USA refererats allt ivrigare i världspressen. Även våra finska tidningar har uppmärksammat skeendena på andra sidan Atlanten, och inte en nyhetssändning går förbi utan att den nämns. Men jag har än så länge inte sett några seriösa försök till att förklara vad krisen beror på (förutom på mises.org). Det beror sannolikt på oenigheten om vad konjunkturcykler (sprickande bubblor) orsakas av. För det är precis det som den ekonomiska krisen i USA är: en gigantisk bubbla det redan börjat gå hål på, men som ännu inte har spruckit. Main stream ekonomer hävdar att bubblorna beror på överambitiösa investerare och företagare som gör alltför optimistiska satsningar som sedan slår fel. Österrikiska ekonomer menar att bubblor är en naturlig följd av inflationen som centralbanken skapar då den trycker pengar ur tomma intet, pengar som sedan dubbleras många gånger om inne i banksystemet.

För att förstå skillnaden måste man först reda ut vad vissa ord betyder. Först ut är ordet kapital. Kapital är produkten av sparande. Sparande i sin tur är att avstå från konsumtion. Utan kapitalackumulation kan ingen tillväxt ske, eftersom kapital används till att investera i nya och bättre produktionsfaktorer. För att illustrera skall jag använda mig av så kallad Robinson Crusoe ekonomi.

Läs hela artikeln, av Kaj Grüssner.

4 reaktioner på ”Den ekonomiska krisen i USA”

 1. Kaj, en stimulerande, enkel och berikande artikel. Den borde spridas med flygblad.

  En fråga som jag undrar om den kunde utvecklas på ett enkelt sätt är hur kommer det sig att Krugman och Keynes inte lyckas para ihop inflation med ökad aktivitet på sedeltryckeriet….?
  Jag tycker det låter så självklart och förstår argumentet om utbud och efterfrågan och hur kredit och valuta expansionen förvränger fria marknads krafter, vad jag inte begriper är hur mainstream ekonomerna inte förstår detta enkla sammanhang? Dom måste ju ha ägnat någon minut åt tanken..? Eller?

 2. HQ det är en intressant aspekt. Jag tror själv att detta är tätt knutet till att man inte har övergett tron på socialismen och centralplaneringen. Detta i sin tur är knutet till att man är statskramare och makten knutet till detta. För staten är det alldeles utmärkt att ha både en apparat samt ekonomer som stödjer ett system där staten inte bara behöver lita på tvångsbeskattning för att finansera krig mot hela världen samt mord på tusentals oskyldiga civila.

 3. Hur exakt uppstår egentligen den punkt när allt helt plötsligt, på en sekund, kraschar. Har alltid undrat det. 1929 sade tex Irving Fischer (tror jag) att aktierna har nått nya permanenta nivåer typ bara några sekunder innan allting helt plötsligt kraschar. Borde det inte ske mer ”successivt”?

 4. Björn

  Egentligen är det där med ”krasch” en aning överdramatiserat. Vad som händer är att bubbelpriserna korrigeras ner mot mer marknadsmässiga nivåer. De sektorer som fått draghjälp av bubblans uppkomst genomgår också en korrigering. Ju större och mer omfattande bubblan har varit, desto fler är det som måste genomgå korrigeringen. Viktigt är att notera att en bubbla aldrig omfattar HELA ekonomin. Det finns alltid sektorer som klarar sig och till och med växer även under korrigeringsfasen.

  Som jag skrev i artikeln så börjar nedgången då viljan att binda kapital för långa perioder avtar. När priserna på t.ex. hus stiger och stiger blir det snart så dyrt att folk inte längre vill eller kan ta så stora lån som ett husköp kräver. I USA nåddes en här punkten redan 2006-2007. Det kraschar alltså inte på en sekund. Det bara verkar så för att man ser inte den rullande snöbollen förrän den vuxit sig tillräckligt stor. När man sedan ser den har den så hög fart att det känns som allting faller på en och samma gång fastän det egentligen kan ha hållit på i över ett år.

  Man kan alltså säga att det nog sker mer succesivt ända fram tills tillräcklig många märker det. Då tar rädslan vid och processen snabbas upp och beskrivs som en ”krasch”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *