En grundkurs om naturtillgångar och miljön

Det finns ett grundläggande faktum om världen som har långtgående konsekvenser för utbudet av naturtillgångar och för förhållandet mellan produktion och ekonomisk aktivitet å ena sidan, och människans miljö å andra sidan. Det är det faktum att hela jorden består av tätt packade grundämnen. Inte en enda kubikcentimeter varken på eller inuti jorden består av något annat än ett grundämne eller en kemisk förening av grundämnen. Varje skopa av jord, var den än tas ifrån, visar sig vid närmare undersökning bestå uteslutande av grundämnen, från aluminium till zirkonium. Hela den massa som utgör jorden, från de översta lagren i atmosfären och 640 mil rakt ner mot dess mitt, uppmäter 1000 miljarder kubikkilometer.

Denna enorma kvantitet grundämnen är det som naturen själv tillhandahåller. Utöver det har vi all den energi runtom och inuti jorden, från solen och den värme som miljarder kubikkilometer magma i jordens inre ger ifrån sig, till kontinentalplattornas rörelser vid ytan och de orkaner och stormar som rör sig kring den.

Självfallet är dessa naturtillgångar till stor del värdelösa som de är. Det som spelar roll för ekonomisk aktivitet och produktion är den delmängd av naturtillgångarna för vilka mänsklig intelligens har upptäckt egenskaper som tjänar mänskliga behov, och över vilka människor faktiskt har utvecklat förmågan att hantera dem på ett sätt som uppfyller våra behov och önskningar utan att det för den sakens skull går åt för mycket mänsklig arbetskraft. Dessa utgör de ekonomiskt användbara naturtillgångarna.

Läs hela artikeln, av George Reisman.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *