Detta land är vems land?

En av de frågor som hjälper till att skilja libertarianer från konservativa är den som har att göra med så kallad “illegal invandring”. Eftersom konservativa erkänner statens legitimitet, tenderar de att se på den som en entitet som har rätt att utöva samma exkluderingsrättigheter som privata egendomsägare i allmänhet. Statens anspråk på suveränt beslutsfattande inom sina territoriella gränser ifrågasätts i stort sett aldrig av konservativa. Om personer från andra nationer önskar att beträda det territorium som staten tagit i anspråk, är det bara lämpligt att beträdaren måste få statens tillstånd.

Oberoende av om man förkastar statens legitimitet helt och hållet, eller endast ser på den som ett sorts ombud för de som har valt den för att skydda sina liv och egendomsintressen under någon skenbar teori om ett “samhällskontrakt” är det svårt – från ett libertarianskt perspektiv – att tänka att något politiskt system åtnjuter “rättigheter” som är likvärdiga med de som människor har. Eftersom staten inte har någon existens innan människor, som var de som antingen skapade den, eller erövrades av den, är det svårt att förstå ett argument som skulle ge denna entitet några intressen som uppstod före dess skapande, och som inte hade sitt ursprung i antingen kontrakt eller våld. Inga bevis finns för att något politiskt system har uppstått genom ett ömsesidigt avtal mellan de underkastade, och med ett ganska universellt förkastande av idén att man legitimt kan få företräda någons intressen genom tvångsmässig inkräktning, har staten inget anspråk på att utöva några “rättigheter” som en libertarian skulle behöva respektera.

Läs hela artikeln, av Butler Shaffer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *