FreedomFest, eftermiddag

Joakims tal mottogs väldigt bra och efteråt var intresset stort och frågorna många. Väldigt roligt med såpass stort intresse! Det märks att det är stor blandning på deltagarna och den bakgrund de kommer ifrån, och det är givetvis väldigt roligt att så många har kommit hit för att prata om frihet.

Resten av dagens föreläsningar kommer att samlas i detta inlägg.

Det har varit mycket uppdateringar på bloggen idag, så jag hoppas att ni inte har missat den fantastiska intervjun med Per Bylund.

Sverre Ardö om varför guld och silverpriserna stiger
Efter lunchen är den första talaren Sverre Ardö, finansman, bloggare, och författare till boken ”Den lille boken om reell avkastning”, som talar om problemen med dagens inflationsekonomi, och vad man bör göra för att säkerställa sin egen köpkraft under rådande förhållanden. För att skydda sina tillgångar bör man investera i guld, egendom och råvaror.

Sverre börjar med en graf över det historiska guldpriset, och genomgång om vad det är som faktiskt gör att något kan fungera som pengar. Han visar sedan en graf som visar ökningen av penningmängden, och hur olika kommandovalutor som en effekt av detta har minskat i värde.

Sverre frågar vad man ska göra med sina pengar. Ska man sätta dem i banken? Ja kanske för konsumtionsutgifter som för mat osv, men för större summor är detta inte en bra idé då pengarna helt enkelt förlorar sin köpkraft.

Han visar också en graf över ett börsindex uttryckt i guld som visar att trenden är skarpt nedåtgående och tar ett exempel med en bil. Uttryckt i kommandovalutor har priset stigit något enormt, men uttryckt i guld ser man istället att priset har sjunkit och han menar vidare att man även kan se liknande trender för andra varor.

Sverre menar att grafen över penningmängdsökningen är exakt samma som grafen över en bubbla, och alla bubblor spricker förr eller senare. Vad händer då när bubblan sprickar? Guld osv. har alltid ett värde, men de som sitter med pengar i räntepapper och obligationer kommer att förlora sina pengar.

Han avslutar med ett citat:
”Guldpriserna stiger på grund av den ständiga inflationen. Det kan vara klokt att investera i reella värden för att skydda sig mot denna utveckling.”

Joakim Hammerlin föreläser om terrorindustrin
Joakim Hammerlin är nästa talare och författare till boken ”Terrorindustrin” och hans tal har titeln ”Terrorbekämpningens pris – den liberala demokratins självmord?”.

Han tar upp diverse exempel på tänkbara och redan befintliga övervakningsområden, och förklarar FRA och datalagringsdirektivet.

Enligt Joakim Hammerlin har England ett DNA – register på 6 miljoner människor (dömda brottslingar), där det visade sig att vissa grupper var överrepresenterade. För att lösa denna ”obekvämlighet” föreslogs det att man istället skulle DNA – registrera alla brittiska medborgare, samt även alla som besökte landet. Han tar även upp ett bisarrt exempel på en 4-årig flicka, och förklarar att man implicit måste förutsätta att alla är potentiella brottslingar för att kunna ha total övervakning av dem, och om man inte övervakar alla är det ”orättvist”.

Enligt nyliga studier ligger norrmän i topp i världen på att vilja ge makthavarna mer makt att övervaka dem för att ”bekämpa terrorism”. Norrmän bryr sig helt enkelt inte tillräckligt mycket om personlig integritet för att gå ut på gatorna och göra sin röst hörd. Tvärtom, vilket studien visar, gör de aktiva val att bli mer och mer övervakade.

Joakim Hammerlins framförande var mycket bra.

Två tal återstår innan FreedomFest avslutas för i år, och kvällen börjar med middag, barhäng och diskussioner.

Geir Isene om open-sourcereligion
Geir Isene är en förespråkare av gratis programvara och daglig ledare för Freecode AS. Han är har tidigare varit medlem inom Scientologikyrkan, men har nu öppet brutit med den och är en initiativtagare till att publicera Scientologin som en open-sourcereligion.

Geir förklarar sin karriär inom kyrkan, sitt avhopp, och sin kritik av den, att den är totalitär och väldigt övervakande. Efter detta öppnar han för frågor.

Helge Ramstad pratar om världens maktelit´
Hans-Jörgen ber oss alla att boka in den 29:e oktober nästa år, för nästa års FreedomFest, i samma lokal. Han presenterar sedan nästa talare genom att förklara att FreedomFest satsar på att bjuda in brett över det poltiska spektrat.

Helge Ramstad är medlem i Sosialistisk Venstre, och talar om världens makteliter och vad det har med Norge att göra. Han går igenom olika försök att centralisera makt ännu mer i något som han kallar ”superborgarskap”. Enligt Helge består maktstrukturen av ett Superborgarskap, ovanför ett borgarskap, som är ovanför ett småborgarskap, och längst ner finns lönearbetarna. Jag skulle vilja ge Helge Hans-Hermann Hoppes artikel Klassanlys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan för att läsa.

Som Hoppe säger är teserna som utgör kärnan i den Marxistiska teorin om historien i huvudsak korrekta men att de härleds från en falsk startpunkt. Klasskampen står inte mellan arbetare och kapitalister utan mellan skattekonsumenter och skatteproducenter. Som Hoppe skriver i fotnot 13 i artikeln ovan:

Trots all socialistisk propaganda om motsatsen visar sig falskheten i den Marxistiska beskrivningen av kapitalister och arbetare som antagonistiska klasser i vissa empiriska observationer: Logiskt sett kan folk grupperas in i klasser på ett oändligt antal sätt. Enligt ortodox positivistisk metodologi (som jag anser vara falsk men är villig att här acceptera för argumentets skull), är de klassifikationssystem bättre som hjälper oss att förutspå bättre. Men klassifikationerna av folk som kapitalister eller arbetare (eller som representanter av olika grader kapitalist eller arbetare) är i praktiken oanvändbar för att förutspå vilken hållning en person kommer att ta i fundamentala politiska, samhälleliga och ekonomiska frågor. Skilt från detta är den korrekta klassifikationen av folk som skatteproducerande och reglerade mot skattekonsumenter och de som reglerar (eller som representanter av olika grader av skatteproducenter eller skattekonsumenter) verkligen också ett mäktigt förutspående verktyg. Sociologer har huvudsakligen missat detta eftersom de alla nästan universellt delar Marx förutfattade meningar. Men varje dag bestyrker erfarenheterna min tes: Ta reda på huruvida någon är en offentligt anställd (och dennes rank och lön), och huruvida och i vilken mån personens inkomst och välstånd utanför den offentliga sektorn bestäms av köp av den offentliga sektorn och/eller regleringar – folk kommer systematiskt att skilja sig åt i deras svar gällande fundamentala politiska frågor beroende av om de klassificeras som direkta eller indirekta skattekonsumenter eller skatteproducenter!

Talet avslutas och Helge tackas av Hans-Jörgen.

Avslutning
Talardelen av FreedomFest rundas av med en tyst minut för Bradley Manning, avslutande frågor, och nu börjar kvällen med middag, barhäng och diskussioner.

Avslutningsvis kan jag säga att dagen har varit lyckad och väldigt trevlig. Det har varit ett bra meningsutbyte och några riktigt bra tal. Det är fantastiskt roligt att se att frihetsrörelsen är vid liv och igång i Norden. Jag hoppas att fler personer från de nordiska länderna kan ta sig till Norge för nästa års FreedomFest (29 oktober).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *