Om kvantitetsteorin

Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner av teorin som uppenbarligen inte stämmer. Beskrivningen här kommer att vara ett steg mot att dels återupprätta teorin, dels öka förståelsen av vad som händer i ekonomin.

i. Inledning
Kvantitetsteorin i den vanliga formen säger att om penningmängden förändras så kommer köpkraften hos pengar att försämras proportionellt mot den förändringen. Förespråkarna för denna form av teorin menar med andra ord att vid en fördubbling av penningmängden skulle priserna fördubblas och penningmängden skulle därför medföra samma nytta i det nya läget som innan. Denna uppsats kommer bl a att visa att även om dessa påståenden är rimliga så bevisar de inte vad de avser att bevisa; validiteten hos kvantitetsteorin. Misstaget ligger i startpunkten för förklaringen. Men låt oss börja med i rätt ände och beskriva teorin lite närmare för at sedan visa på en alternativ förklaring till den gängse, utifrån en mer riktig startpunkt.

Läs hela artikeln, av Richard C.B. Johnsson.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *