En lärdom

Ekonomi förföljs av fler falskheter än något annat ämne som människan känner till. Detta är ingen tillfällighet. De inneboende svårigheterna i ämnet skulle vara stora nog ändå, men de multipliceras tusenfaldigt av en faktor som är oviktig i säg, fysik, matematik eller medicin – den särskilda vädjan av egenintresse.

Medan varje grupp har vissa ekonomiska intressen som är identiska med alla andra gruppers, har varje grupp också, som vi ska se, intressen som är antagonistiska till alla andra gruppers. Medan somliga politiska åtgärder skulle vara till allas fördel långsiktigt, skulle andra åtgärder vara till fördel för endast en grupp på alla andra gruppers bekostnad. Den grupp som gynnas av sådana åtgärder, som ju har ett direkt intresse i dem, kommer att argumentera för dem övertygande och envist. De kommer att anlita de bästa hjärnorna som kan köpas för att ägna all deras tid åt att presentera sin sak. Och de kommer slutligen att antingen övertyga allmänheten att deras sak är rätt, eller förvirra dem så mycket att klarsynthet i saken nästan blir omöjlig.

Utöver dessa ändlösa pläderingar utifrån egenintresse, finns det en annan huvudfaktor som ger upphov till nya ekonomiska falskheter varje dag. Detta är den ihärdiga tendensen hos människor att endast se de omedelbara effekterna av en given politisk åtgärd, eller dess effekter för enbart en särskild grupp, och glömma bort att fråga sig själva vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli, inte bara för den särskilda gruppen, utan för alla grupper. Det är villfarelsen att förbise sekundära konsekvenser.

Läs hela artikeln, av Henry Hazlitt.

67 reaktioner på ”En lärdom”

 1. Bra översättning! Henry Hazlitt skriver som en Gud, ”Economics in one lesson” är en av de bästa böcker som jag har läst.

 2. Det gäller att se de långsiktiga konsekvenserna i Bastiat’s exempel.

  Ett gammalt fönster som krossas ersätts förmodligen med ett bättre och mer energieffektivt dito.

  Hade fönstret inte krossats hade skräddaren sålt en kostym och allt hade stannat där, nu tar det lite längre men energivinsten bagaren gör innebär att slutprodukten blir att både glasmästaren och skräddaren får jobb.

  Den som kanske förlorar är energiförsäljaren men då det förmodligen är en bra sak att spara energi för de flesta av oss kan den krossade rutan ses som en samhällsvinst i det långa loppet.

  Att först snacka om att se långsiktiga exempel och sedan dra ett exempel utan att göra just detta är typiskt för folk vars agenda är mer att främja en egen ogenomtänkt ståndpunkt än att de facto koppla in hjärnan och försöka förstå vad det är man säger.

 3. Det krossade fönstret är till för att illustrera en princip, där fönstret i exemplet naturligtvis ersätts med ett likadant. Du kan inte bara utgå ifrån att det gamla fönstret var dåligt och att det nya är ”energieffektivt”. Din kritik av detta är ärligt talat rätt korkad, du verkar inte ha förstått principen alls. Du verkar inte heller ha förstått hur och varför man lägger upp ett teoretiskt scenario för att illustrera en princip.

 4. Måste man ta till ett krystat, dåligt och mycket kringskuret exempel för att illustrera sin princip kanske det är principen det är fel på?

 5. Principen är följande:
  Blir fönstret inte krossat har ”vi”, dvs. samhället, ett fönster och en kostym.

  Blir fönstret krossat har ”vi”, dvs. samhället, ett fönster men ingen kostym.

  ”Vi”, dvs. samhället som helhet, blir med andra ord fattigare av att fönsterrutan krossas.

  Däremot är det mycket möjligt att man föredrar fattigdom över rikedom. Miljörörelsen, och socialister i allmänhet, har inget emot att göra alla fattigare. I min erfarenhet är de motståndare till framsteg och välstånd.

  Men du måste ha klart för dig att du inte har rätt att tvinga in andra människor i fattigdom, bara för att du värderar saker annorlunda. Om du har ett fönster, och vill minska din energiförbrukning, är det givetvis fritt fram för dig att byta fönster (och skippa att köpa en kostym). Men du har inte rätt att vandalisera andras egendom för att uppnå mål som du anser vara bättre än de mål som andra har. Och vandalism skapar aldrig välstånd.

 6. Påståendet att ”Vandalism skapar aldrig välstånd” är uppenbart felaktigt vilket Bastiats exempel klart och tydligt visar om man förutsätter att fönstret byts ut mot ett bättre.

  Din princip ovan måste alltså kompletteras med att fönstret krossas och inbesparingen det nya fönstret medför tillåter att vi efter en viss tid haft råd med både nytt fönster och kostym.

  Alternativet som jag ser det är att bagaren av ren lättja inte bytt ut sitt fönster och således bara haft råd med en kostym vilket naturligtvis är sämre än både kostym och nytt fönster.

  Långsiktigt fortsätter besparingen med det nya fönstret att fortlöpande betala för nya kostymer vartefter de gamla slits ut.

  Naturligtvis har jag inte rätt att tvinga in någon i fattigdom (inte heller i rikedom vilket min tolkning av exemplet skulle medföra), det jag vänder mig emot här är att man klagar på att det inte tänks långsiktigt genom att inte tänka långsiktigt.

  1. Poängen är inte att det byts mot ett bättre fönster, poängen är att bagaren värderar en kostym högre än ett nytt fönster, och att samhället med både fönstret och kostymen har mer kapital än ett samhälle med enbart ett fönster.

   Men ok, vi gör det ännu enklare. Vi säger att samhället endast består av en fönsterruta, och att tillräckligt med nytt kapital har ansamlats för att återigen producera något till samhället. Kapitalet räcker till att antingen producera en ny fönsterruta eller en ny kostym. De två valen vi diskuterar här är att (1) antingen krossar vi fönsterrutan och ersätter den med en ny, (2) eller så låter vi den producerade fönsterrutan vara kvar och vi tillverkar en kostym.

   1. I det ena fallet har vi endast en (ny) fönsterruta, kostymen tillverkades aldrig

   2. I det andra fallet har vi en fönsterruta och en kostym.

   I vilket fall är vi ”rikare”? Det är helt uppenbart att ”samhället” är rikare av alternativ 2, rent materiellt. Men du verkar mena att alternativ 1 är att föredra, eftersom förr eller senare kommer kapitalbildningen att leda till att man till slut kommer att ha ansamlat tillräckligt med kapital för att kunna tillverka den där kostymen. Men du missar att vi hade kunnat producera den där kostymen direkt istället (vilket är exakt vad vi gör i (2)), utan att förstöra det kapital vi redan har ansamlat i samhället. Du missar helt och hållet att det inte är något i alternativ 2 som motsäger kapitalbildning. Snarare är det så att i alternativ 2 har vi kommit längre i välståndskedjan, och vi kommer att ha ett större välstånd i samhället tidigare än i fall 1. Man skapar helt enkelt inte välstånd genom att gräva en grop och sen fylla igen den.

   Du går alltså på exakt den villfarelse som artikeln visar är uppenbart felaktig.

   Om du inte orkar läsa om artikeln, se denna korta video.

 7. Kämpe:
  Poängen är att det ekonomiskt bästa utfallet inte är beroende av vad bagaren värderar högre. Med den där typen av exempel kan man ”bevisa” vad som helst. T.ex. alla människor vill ha det bra alltså är kommunism den bästa ideologin då den vill detsamma.

  Rönmngren:
  Har du inget annat än förolämpningar att komma med kan du rikta dom mot någon som eventuellt bryr sig.

  1. Jag noterar att du bortser från mitt argument, och anser således diskussionen om fönsterrutan, och artikeln i allmänhet, avslutad.

   Gällande din andra kommentar:
   Definiera det ekomomiskt bästa. Det ekonomiskt bästa för vem? Vem avgör vad som är det ekonomiskt bästa?

   Uppenbarligen är det så att om en person värderar en häst högre än en kossa, men TVINGAS att köpa kossan, kommer han att vara relativt sett fattigare än om han hade fått göra ett fritt val (och då valt hästen, som han de facto värderade högre).

 8. Jag förstår att du vill avsluta diskussionen.

  Det bästa som nämnts här är nytt fönster, kostym och energibesparing och detta är för bagaren. I det här fallet är det väl vi som subjektiva åskådare som gör bedömningen. En alkoholist värderar sprit ganska högt men detta betyder inte att det är bra för honom.

  Uppenbarligen är det så att lika väl som ditt specialfall med kossan och hästen KAN vara sant så kan det vara så att om mjölk råkar vara eftertraktat kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att tvingas köpa kossan först ifal man inte förstår bättre själv då resultat då KAN vara att personen efter en tid har ko, häst och mera mjölk att sälja för att finansiera ytterligare inköp.

  Problemet är inte Bastiats exempel som sådant, problemet är de långtgående slutsatserna som dras här baserat på endast ett av alla de specialfall som är möjliga.

  1. Ja givetvis är det bästa att bagaren, eller vem som helst, får exakt allt han önskar när han vill ha det. Nu är det tyvärr så att vi lever i en värld av ändliga resurser där detta inte är möjligt, och därför måste val mellan resurser göras. Och då går vi tillbaka till mitt ursprungliga exempel som du lämnade obesvarat: är samhället rikare om man har (1) en fönsterruta eller om man har (2) en fönsterruta och en kostym?

   Och vidare, ja, människor är inte perfekta och begår misstag. Jaha och? Vad vill du bevisa med det? Är inte de som fattar beslut åt andra också människor, och således lika benägna att begå misstag?

 9. Svaret på din fråga beror på när i tiden du gör jämförelsen. Direkt efter vandalismen är det alternativ (2) väntar man tills energivinsterna får genomslag är det mitt alternativ med fönster, kostym och lägre kostnader som gäller. Hela förutsättningen för vår diskussion var långsiktigt tänkande och således anser jag att ditt resonemang brister.

  Människor kan olika mycket om olika saker således är det alltid klokt att begära ”second opinions” . Jag försöker inte bevisa något men det ligger ju nära till hands att vara försiktig med att bygga hela sin samhällssyn på att frivilliga val alltid är bäst om man samtidigt inser människors oförmåga att hålla sig ifrån misstag.

  1. Fast du undviker frågan och missar poängen. I det ena fallet förstör man kapital och i det andra ökar man kapital. I det första fallet (som du förespråkar), förstör man kapital för att senare arbeta sig upp till samma välstånd man hade innan man förstörde kapitalet. I det andra fallet förstör man inte kapitalet utan ökar på det istället, och kommer således, som jag visade, ha mer kapital tidigare i ”välståndskedjan” än om man hade förstört kapitalet som du förespråkar i alternativ 1. Dessutom, det är ingenting som hindrar bagaren från att köpa ett bättre fönster i framtiden efter han har köpt sin kostym. Tiden fortsätter även i alternativ 2. Din poäng med att det är bättre att ha ett energisnålt fönster, kostym och lägre kostnader missar således poängen, iom att den helt och hållet bortser från den kapitalackumulering och välståndsökning som återfinns i alternativ 2 och bara tar hänsyn till den som återfinns i alternativ 1. I dina ögon verkar tiden sluta att gå så fort någon väljer att inte kasta in en tegelsten genom bagarens fönster.

   Låt mig ställa frågan så här: Är det bättre att börja 10 meter bakom startlinjen på ett 100-meterslopp, eller 10 meter framför?

   Jag har heller aldrig hävdat att det är fel att begära ”second opinions”. Ett fritt val innebär inte att man aldrig, under några omständigheter, lyssnar på andra människor. Vad har du fått det ifrån? Ett fritt val innebär avsaknad av tvång och våld. Jag hävdar att våld och tvång är fel, och att någon kastar in en tegelsten genom min fönsterruta är knappast att likställa med att begära en ”second opinion”. Det är våld och vandalism, och det tvingar mig till att göra val jag inte hade velat göra. Skillnaden är uppenbar.

 10. Punkten

  Exemplet visar att samhället blir fattigare av att egendom förstörs och att resurser måste användas till att återställa status quo. I början fanns det fönster och disponibla medel, sedan fanns det bara ett fönster.

  Om bagaren för köpa sina skor, kan skomakaren köpa en kostym. Kanske skräddaren sedan köper energifönstret. Nu har samhället ett vanligt fönster, ett nytt par skor, en kostym och ett energifönster. Det är ju klart bättre än att att inte ha ett vanligt fönster, för även om det kanske inte är lika bra som ett energifönster så är det ju bra mycket bättre än inget fönster alls, eller hur?

  Det finns ju dessutom absolut ingenting som säger att bagaren skulle köpa ett energifönster, kanske han köper ett nytt vanligt i stället. Men även om han köper ett nytt energifönster och även om det skulle göra samhället rikare på sikt, så tar det ju ändå tid innan samhället har återhämtat sig från förlusten av det första fönstret. Den återhämtningen slipper man ju undan om inte det första fönstret krossas, eller hur?

  Exemplet handlar alltså inte om den typ av grundlösa spekulationer som du ägnar dig åt. Det konstaterar att det finns saker man ser, dvs att fönstermakaren får sälja ett nytt fönster vilket alla tycker är jättebra. Vad man inte ser är den kommers som hade uppstått om fönstret inte hade krossats, samt det faktum samhället då skulle ha mer förmögenhet (ett fönster mer).

  Det är inte spekulationer, utan fullständigt uppenbara fakta. Det att bagaren KANSKE skulle köpa ett energifönster är irrelevant, för det skulle han eller någon annan kunna göra ändå. Det krävs inte att någon krossar en fönsterruta till det.

  Det är nog gott och väl att granska saker kritiskt, men det blir lätt fel när man inte förstår (eller inte vill förstå) det man granskar. Om den förståelsen saknas, vilket nu tycks vara fallet, blir kritiken också missriktat, vilket har blivit tydligt i den här diskussionen. Vi har ju haft exakt samma diskussion på bloggen. Då förde du fram exakt samma ”argument”. Det där med att lyssna och fundera tycks inte vara en av dina starka sidor.

 11. Jag vill hävda att det är du som missar poängen. Jag hävdar att förstörelsen i vissa fall kan ses som ett incitament att göra saker bättre än vad man annars hade gjort och i dessa fall kan det vara bra med lite vandalism.

  Frågan du borde ha ställt är om det är bättre att att börja 10 meter bakom startlinjen med bättre form och utrustning eller 10 meter framför utan samma förutsättningar. Svaret torde väl självklart vara att det är bäst att komma i mål först och det gör man oftast om man har bäst förutsättningar något man inte får genom att hela tiden gå i samma spår.

  Jag har aldrig hävdat att våld och tvång skulle vara rätt, det jag hävdar är att det är fel att konsekvent hävda att det inte skulle kunna medföra något gott.

 12. Grussners kommentarer varken läser eller kommenterar jag mer ifall någon undrar. Jag hoppas dock att ni inte som honom raderar mina inlägg när argumenten tagit slut.

 13. Om bagaren kunde gör besparingar genom att köpa ett energifönster så skulle han väl bara göra det? Man behöver inte krossa en ruta för att ge ”incitament att göra saker bättre än vad man annars hade gjort”. Det incitamentet finns redan och grundar sig i att man vill ha det bättre.

  Så tror iallafall jag.

 14. Punkten

  Hmm, väldigt intressant att läsa dina synpunkter trots att dom inte har någon verklighets förankring.
  Poängen som du vill göra tillgänglig går ut på att, även om våld och tvång ofta är fel, så medför det då och då, goda ting. Dina argument är, i min mening, helt uppåt väggarna, speciellt om man tänker utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
  Ett fullt fungerande fönster måste väl vara bättre än inget fönster alls. Kan du, i ärlighetens namn, verkligen tro att Kostym Plus Fönster minus Fönster är mer än Kostym Plus Fönster? 2 -1 > 2…
  Det finns ingen logik i dina argument.

 15. Björne:
  Bagaren vill ha en kostym alltså köper han inget fönster först därför att han har råd att både slösa på energi och köpa kostym. Han tänker alltså precis som de flesta av oss kortsiktigt vilket jag hävdar i längden ger ett sämre resultat än om han först hade köpt sitt fönster och med hjälp av besparingarna det medfört sedan köpt sin kostym.

  Återigen, artikeln vi kommenterar här talade för långsiktigt tänkande och nu vill dess förespråkare ”bevisa” påståendet genom att hävda att kortsiktigt dito är bättre, och så tycker man att jag är korkad?

  HQ:
  Tack för din vänlighet, precis som du tycker jag också att annorlunda synpunkter kan vara intressanta även om man inte håller med om dem. Det är trevligare än när man direkt utan argumentation döms ut såsom varandes korkad. Jag har upplevt att det på fora liknande dessa oftast bara hålls med om allt som skrivs och vill gärna erbjuda min synpunkt att ta till sig eller försöka förkasta bäst man vill.

  Tycker Kämpe eller någon annan ansvarig att jag blir onödig så säg gärna till mig så slutar jag men tills dess så för jag gärna min del av diskussionen till bordet. Det enda jag inte tolererar är att man raderar i sakliga argument för att tillfredställa sitt behov att i alla lägen få sista ordet. Åter till ditt argument:

  Du har helt rätt i att ett fungerande fönster är bättre än inget alls men det var inte vad jag hävdade. Jag sa att ett bättre fönster är bättre än ett sämre och att få av oss byter ut ett fungerande fönster mot ett bättre före man måste. De flesta av oss införskaffar hellre konsumtionsvaror likt kostymer istället och står då efter tid kvar med dåligt fönster och utsliten kostym istället för att ha ett bra fönster och ackumulerade besparingar tillräckliga för att köpa en ny kostym om vi så önskar.

  Jag hävdar alltså att det är bättre att sluta slösa, börja spara och med hjälp av besparingarna skaffa det man vill ha och nu sitter ett flertal ”ekonomer” med österrikiska åsikter och hävdar att jag har fel?

  Jag håller med om att jag verkar ha väldiga problem med logiken här men ärligt talat anser jag mer med er än med min.

  Engångskostnad för fönster + fortlöpande besparing

  är alltså bättre ur ett ekonomiskt perspektiv än

  engångskostnad för kostym + ingenting

  allt annat lika, eller?

  1. Vänta nu, du skriver:
   ”Jag hävdar alltså att det är bättre att sluta slösa, börja spara och med hjälp av besparingarna skaffa det man vill ha”
   Hur menar du att vandalism är att likställa med sparande? Som Kaj återigen har visat är det uppenbart vilket exempel som innefattar sparande och vilket som innefattar slösande. Det du förespråkar är själva motsatsen till sparande.

   Vidare, i din värld (där det är bättre att vara 10 meter bakom startlinjen), skulle ju ingenting någonsin produceras förutom fönster. Om vi tar samhället jag beskrev innan, som endast bestod av ett fönster:
   1. Samhället har ett gammalt fönster, vi slår sönder det för att det finns ett fönster som är bättre och som enligt dig ger oss bättre förutsättningar, och således ersätter vi det gamla fönstret med det nya med hjälp av det kapital vi har ackumulerat/sparat.

   2. Tiden går och vi sparar ihop tillräckligt med kapital för att bygga något nytt igen.

   3. Samhället har ett gammalt fönster, vi slår sönder det för att det finns ett fönster som är bättre och som enligt dig ger oss bättre förutsättningar, och således ersätter vi det gamla fönstret med det nya med hjälp av det kapital vi har ackumulerat/sparat.

   4. Börja om på 2

 16. Punkten

  Du hävdar ingenting, du spekulerar.

  Man slutar inte att slösa och börjar spara genom att få sin egendom förstörd. Tvärtom måste man slösa sina begränsade resurser för att komma tillbaks till den nivå man var på före fönstret gick sönder. Vad är mer slösaktigt än det?

  Dessutom struntar du i det faktum att om bagaren köper energifönstret för att hans vanliga fönster gick sönder, så finns det ett mindre energifönster tillgängligt för någon annan. Kanske skräddaren hade köpt det i stället. Nu är han utan energifönster och med det förvinner hela din spekulativa vinst. Precis så som jag visade i min senaste kommentar.

  Att du fortfarande orkar spela martyr börjar nog bli litet tröttsamt. Du hävdar ödmjukt att du bara för fram andra åsikter och vill ha en direkt diskussion, men det stämmer inte, eftersom du vägrar bemöta ett enda motargument. Det enda du gör är att upprepa exakt samma sak utan att ta den minsta notis av alla utförliga förklaringar på varför dina argument missar målet.

  Som Kämpe sade så tycks tiden i ditt exempel ta slut direkt efter att bagaren köpt sin kostym eller sina skor, vilket din senaste kommentar visar. Korrekt exempel vore följande:

  Scenario 1 (det du förespråkar), utgångspunkt 1 st vanligt fönster
  – ett vanligt fönster
  + engergifönster
  + fortlöpande besparing

  Scenario 2 (det Bastiat förespråkar), utgångspunkt 1 st vanligt fönster
  + kostym
  + energifönster
  + fortlöpande besparing

  Var och en kan ju begrunda i vilket scenario samhället är rikare, både på total och individuell nivå.

 17. Punkten

  Visst måste man kunna föra en diskussion utan ad hominem attacker. Du verkar ju förvisso inte bakom flötet 🙂 även fast, måste jag skyndsamt tillägga, du har blandat ihop en del principer och att du nu faktiskt börjar glida in på riktig hal is. Du har nämligen börjat prata om tvång och mer tvång.
  Visst bör bagaren spara men varken du, jag eller folkmassan har rätt att bestämma över en stackars socker bagare som just blivit utsatt för dyr vandalism. Vad han gör med sina pengar är hans sak även om han skulle köpa sig en prickig kostym och tejpa en kudde i fönster ramen.
  Med andra ord så är det ovidkommande vad du eller jag tycker om inte bagaren själv ber oss om råd.

  Vi skulle kunna ha en intressant debatt om allt det här en längre stund men det skulle nog uppskattas om du accepterar att det här är ett principiellt exempel för att illustrera en enkel ekonomisk sanning, som jag tror nog kan accepteras av dig, om du sätter på dig skridskorna. Att introducera ovidkommande åsikter om vad du, jag eller bagare bör göra med våra pengar, hur intressanta de än må vara, kanske inte passar på den här bloggen… Det får nog Kämpe et al. göra en bedömning om.

  Det finns en hel fina artiklar på den här sajten och jag hoppas verkligen vår vän punkten ger sig tid att läsa dom.

  Återigen, tack för en förnämlig sajt

 18. Kämpe:
  Jag menar inte att vandalism är att jämföra med sparande, jag försökte hävda att vandalism kan ge upphov till ett sparande som annars inte skett. Resten av ditt resonemang är således inte relevant då det grundar sig i ett missförstånd. Ditt påstående om att vandalism aldrig kan ge upphov till välstånd är jag dock fortfarande inte övertygad om.

  HQ:
  Hazlitt säger att

  ”Den dåliga ekonomen ser bara det omedelbart synliga; den bra ekonomen ser också bortom det. Den dåliga ekonomen ser bara de direkta konsekvenserna av en föreslagen åtgärd; den bra ekonomen tittar också på de mer långsiktiga och de indirekta konsekvenserna. Den dåliga ekonomen ser bara vad en given åtgärd har haft eller kommer att ha för effekt på en särskild grupp; den bra ekonomen frågar också vad effekten av åtgärden kommer att bli på alla grupper.”

  och försöker sedan bevisa sin ståndpunkt med hjälp av Bastiats fönsterexempel. Vem tycker du försöker se till de mer långsiktiga och indirekta konsekvenserna jag eller Hazlitt?

  Jag har lite svårt att bara acceptera ”ekonomiska sanningar” bara för att någon säger åt mig att göra det, jag vill nog ha lite förklaringar först. Jag ber om ursäkt för detta men så länge erkända ekonomer kan dra diametralt motsatta slutsatser av samma fakta hoppas jag att du har överseende med detta.

 19. Punkten.

  Men kära nån. Vi diskuterar ett exempel som illustrerar ett väldigt enkelt koncept. Om du verkligen vill tillgodogöra dig koncepten i sin helhet som den Österrikiska skolan förespråkar så kan jag rekommendera både Bastiats skrifter och likaså Hazlitts, Mises och Rothbards böcker. En mycket bra början vore om du läser artiklar på den här sajten. Men det krävs en viss insats från din sida och om ditt tankesätt är för inskränkt så kanske det blir svårt för dig.

  En av de vikitigaste grundprinciperna som är ingånget beskrivna i dessa böcker är att när vi en gång i fram tiden har fullständig ekonomisk frihet så kan ingen någonsin komma på en så befängd ide som att tvinga grannen att köpa energifönster. Frihet inkluderar frihet från tvång. Det betyder att om du vill diskutera konsekvenser så måste man försöka exkludera, från en diskussion om principer, saker som inte hör dit. I dagens samhälle där dessa principer inte anammas så är ju konsekvenserna långtgående och hot, tvång och våld finns överallt.

 20. Vandalism ger inte upphov till sparande, tvärtom leder det till slöseri med ändliga resurser för reperare skadan vandalismen orsakade. Vandalism kan inte ge upphov till välstånd, eftersom det per definition förstör egendom och därmed minskar välfärden. Om bagaren skulle vilja ha ett energifönster så skulle han ju köpa det även om den lilla pojken inte hade haft sönder hans vanliga fönster. Det är ju knappast så att ingen byter fönster förrän någon kastar en sten genom dem, eller hur?

  Bastiats fönsterexempel är en utmärkt illustration av det Hazlitt försöker säga och din argumentation är exakt det han talar om. Du ser inte att energfönstret skulle ha skaffats i alla fall om folk värderat det, men det skulle ha köpts av bagaren i stället. Du ser inte vad som annars skulle ha hänt, i det här fallet vem som skulle ha köpt energifönstret, om inte pojken söndrat bagarens fönster. Även om bagaren skulle köpa energifönstret efter att hans vanliga fönster hade krossats, så är det på intet sätt ett argument mot Bastiats princip.

  Hazlitt och Bastiat är av exakt samma åsikt och det finns ingenting i Hazlitts bok som går emot Bastiats princip. Hela boken bygger ju på fönsterexemplet. Jag förstår att du vill ha förklaringar, men sanningen är den att du vid det här laget sannolikt fått förklaringar som motsvarar en halv avhandling. Någon gång måste ju du också kunna säga

  ”Ok, tack för tålamodet. Nu förstår jag vad ni menar. Jag missförstod till en början, men nu när jag har fått det förklarat för mig så förstår jag.”

 21. HQ:
  Jag försöker att inte vara inskränkt (lyckas uppenbarligen inte alltid) men vill att saker och ting ska ha åtminstone en teoretisk chans att fungera om så bara rent logiskt.

  Vi kommer knappast någonsin att få total ekonomisk frihet då alla människors göranden mer eller mindre alltid inverkar på alla andras. I dagens läge har vi t.ex. problem med energiförsörjningen i världen. Ska alla kunna ha grundläggande tillgång till energi kan man ju t.ex. fråga sig varför bagaren i exemplet ska få slösa på den i onödan bara för att han råkar föredra en kostym nu istället för i framtiden som i mitt exempel.

  Intressen kommer alltid att krocka och ett liberalt utopia kan inte jag se som en praktisk lösning även om jag inte hade något emot att leva i ett sådant vore det möjligt. Så länge det är lättare för en stark part att ta vad han vill av en svag än att jobba ihop det själv kommer så sannolikt att ske.

  Jag är inte helt obekant med de österrikiska ideerna och författarna du nämner har jag varit och nosat på. Rothbards bankmysterier är pinan för dagen och jag måste säga att imponerar gör det sannerligen inte.

  Jag ska naturligtvis även titta igenom alstren på denna sida och diskuterar gärna vidare med dig om du så önskar. Finns det någon av artiklarna du tycker är speciellt genomtänkt så peka mig gärna mot den så börjar vi där. Jag vill vara kritisk och kanske kan bli lite animerad ibland men då är det bara att säga till så kan vi börja om. Sitta och hålla med om teoretiska koncept i en framtida värld där dagens realiteter inte gäller är jag dock inte intresserad av så är det något sådant denna blogg är ämnad för så säg till så sparar vi bådas tid.

  Jag vidgar gärna mina vyer men det betyder inte att jag tänker hålla med dig om allt du skriver men jag försöker gärna tänka igenom och bemöta det.

 22. Punkten.

  Jotack för vissa vänliga ord osv..
  Men jag tycker nog att vi ska återgå till ursprungliga diskussionen och jag instämmer helt med Kaj Grussner och Joakim Kämpe och hoppas i det yttersta att du verkligen försöker smälta deras övertygande och väldigt utförliga svar på dina uttalanden. Verkligen försök sätta dig in i dessa tankebanor som beskrivs i ett otal böcker av författare med robusta intellekt.

  Ge dig själv chansen att förstå. Läs om allt här ovan. Minns även att du behöver inte ge upp din skepticism bara för att du tillgodogett dig en kunskap. Du säger att du vill vidga dina vyer. Visa det.

  Ps. Det kanske känns självklart för dig att tycka att jag ger mig, vad gäller alla nya (och ovidkommande) kommentarer du så nonchalant fyllde ditt email med. Det behöver du inte.

 23. Punkten

  Rothbards bankmysterier är inga mysterier, tvärtom förklarar han mycket enkelt och utförligt hur fractional reserve banking fungerar och varför det är dåligt. Han förklarar också hur banking fungerande i början och hur full reserve banking skulle fungera i praktiken. Det har jag också gjort i mitt kåseri ”Ett tankeexperiment i guld”, inklusive illustrativa resultat- och balansräkningar.

  Sedan kan du sluta spela martyr och sprida lögner. Jag har aldrig raderat en enda av dina kommentarer som faktiskt innehöll något som kan på minsta sätt kan liknas vid ett argument. Däremot har jag inget intresse av att skräpa ner min blogg med irrelevanta personangrepp som du alltid hänfaller åt när du tröttnat på att upprepa samma gamla och vid ett otal tillfällen motbevisade felaktigheter.

  Det spelar ingen roll huruvida vi kommer att nå total ekonomisk frihet eller inte, det ger fortfarande ingen rätt att kränka någon annans rättigheter. Ingen har någon grundläggande rätt till energi, det enda man har grundläggande rätt till är liv, frihet och egendom. Jag har förklarat exakt vad som menas med detta på bloggen.

  Intressen kommer alltid att krocka, precis som intressen alltid kommer att sammanfalla också. Det varierar från fall till fall, från grupp till grupp, från individ till individ. Det finns ingen annan ”lösning” än att låta dessa individer och grupper hitta det bästa sättet att bilägga tvister och främja samarbete till ömsesidigt gagn.

  Det vore mycket svårare för en stark part att bara ta det han vill i ett ”liberalt utopia” än i dagens demokratier, för att inte tala om dagens totalitära regimer. Det är bara att se hur vissa intressegrupper kontrollerar staten som sedan använder sitt våldsmonpol för att främja dessa intressen. Ett synes banalt men mycket viktigt och illustrativt exempel är de amerikanska vallagarna. Vill man minska risken för att starka förtrycker de svaga så ska man decentralisera makten så mycket som möjligt, vilket är precis vad som skulle hända i ett ”liberalt utopia”.

  Vad gäller teori vs. verklighet. Hur tror du att man någonsin skall kunna förstå verkligheten utan en teoretisk bakgrund? Som min gamla professor så ofta sade:

  ”Det finns inget mer praktiskt än en bra teori.”

  Utan teoretisk kunskap blir världen bara ett ändlöst kaos av slumpmässiga händelser. Även detta är något som Mises, Hayek och övriga österrikare förgäves försökt få folk att förstå.

 24. HQ:

  Av förekommen anledning vi inte behöver gå djupare in i lägger jag inte längre tid på att vare sig läsa eller kommentera Grussners åsikter. Detta är en rätt/frihet jag tar mig efter metervis med inlägg på hans blogg där man blir raderad så fort det kolliderar med hans närmast religiösa ovilja att ta till sig argument. Senast ifrågasatte jag t.ex. hans påstående om att finsk byråkrati försökt sätta käppar i hjulen för en etablering av Mises i Finland, naturligtvis med radering som resultat.

  Det står honom självklart fritt att agera envåldshärskare på sin egen blogg men konsekvensen är i mitt fall att han får finna sig i att vara ignorerad. Kommer man med beskyllningar (http://laxplock.wordpress.com/2010/10/17/mises-i-sverige-kanske-aven-i-finland/) om grundlagsvidriga brott (§13 Finlands Grundlag) bör man kunna motivera eller exemplifiera dem ifall man vill tas på allvar. Är det så att brott begåtts fördömer jag dem naturligtvis men är anklagelserna ogrundade bör man ha vett att be om ursäkt och skämmas istället för att först radera frågan och sedan göra en struts och enfaldigt tro att man inte kommer att bli biten i aktern.

  I den bästa av världar skulle han lämna denna tråd ifred och låta mig undersöka vad andra österrikare har att säga men det kanske är så att han är utsedd till ert universella språkrör?

  Jag går gärna tillbaks till den ursprungliga diskussionen där första riktiga påståendet i tråden är

  ”Det gäller att se de långsiktiga konsekvenserna i Bastiat’s exempel.”

  Något jag ansåg motiverat med tanke på Hazlitt’s diskussion om vikten av att se både dessa och även indirekta konsekvenser.

  Jag har nu läst igenom tråden igen och Kämpes bidrag upplever jag som mer eller mindre avsiktliga missförstånd med syfte att framhäva sin egen ideologiska ståndpunkt. Att vi inte är överens om den tolkningen respekterar jag även om jag inte förstår den. Hur kan man diskutera vikten av långsiktigt tänkande och indirekta konsekvenser om man måste hålla sig till ett specialfall av motiveringen som läggs fram utan att få omformulera den att ta hänsyn till de mest elementära landvinningarna inom glasteknologi de senaste 150 åren?

  Givet att vi kan vara överens om vad den ursprungliga diskussionen i denna tråd är (se ovan) skulle det vara intressant att få höra vilka mina ovidkommande och nonchalanta uttalanden är.?

  Jag tog för givet att jag inte var den enda villig att vidga sina vyer här vilket naturligtvis inte har något att göra med att du eller jag skulle ”ge sig” (vad nu det betyder).

  1. Punkten

   Jag känner mig manad att moderera här. Vill du diskutera artikeln, vänligen gör så och lämna off topic diskussioner någon annanstans.

   Gällande ursprungsdiskussionen finns det gott om material i kommentarerna, och i artikeln, att fördjupa sig i. Både HQ och Kaj har också gett dig diverse lästips om du är intresserad av det.

   Men det grundläggande problemet är att du endast tänker på de långsiktiga konsekvenserna i det ena fallet men inte i det andra, och av en tillfällighet är det exakt denna villfarelse som artikeln handlar om. Både Kaj, HQ, jag, Björn och Robin har försökt att visa detta för dig. Att mena att vandalism är att likställa med sparande är direkt felaktigt, att mena att det skulle göra samhället rikare är också felaktigt, på samma sätt som det är felaktigt att det skulle göra bagaren rikare.

   Rent personligt, och något för dig att tänka på, om jag krossar alla dina fönsterrutor och således tvingar dig att att byta ut dem till nya fönster, gör det dig rikare eller fattigare då? Om det gör dig rikare, varför byter du inte ut fönstren redan idag?

   Jag kan upprepa exakt de argument som finns ovan, och du kan fortsätta upprepa det du säger, men någonstans här måste man ställa sig frågan: ”Vad är poängen med det?”. Vill du föra något nytt till diskussionen, så varsågod, gör så. Men det finns ingen poäng i att du upprepar det du säger om och om igen (det gör det inte mer sant för att du upprepar det), och börjar prata glasteknologiska framsteg osv. Om du inte förstår att diskussionen inte handlar om huruvida det finns vissa nya saker som är bättre än vissa andra gamla saker är det inte lönt att fortsätta.

   Redigerad:
   En slutsak då jag såg din senaste kommentar: Det finns inget ”vi” i den här diskussionen. De som diskuterar här är enskilda individer och privatpersoner.

 25. Per:

  Skoj inlägg! Det är dock inte så enkelt att österrikare i alla lägen sitter på alla sanningar. Jag förstår att det lätt kan upplevas så om man sitter och dricker öl i glada likasinnades lag hela nätterna men det kommer alltid en morgon då den mest ihärdige syndare får ta konsekvenserna av sånt beteende.

  Ifrågasättande är en viktig del av förståelse och det faktum att även det precis som allt annat kan överdrivas är inte bevis på att det som ifrågasätts är en gudagiven sanning.

  Du får gärna be mig dra åt helvete men är det responsen även på berättigad kritik och frågor kan det kanske vara dags för lite självrannsakan? Vad jag sett så här långt består kommentarerna och diskussionerna här mestadels av ryggdunk och beröm och jag för min del anser det fruktlöst.

  Vill ni ha en diskussion eller vill ni att jag drar åt helvete så att ni kan fortsätta berömma varandra utan avbrott?

  Valet är ert.

 26. Kämpe:

  ” Rent personligt, och något för dig att tänka på, om jag krossar alla dina fönsterrutor och således tvingar dig att att byta ut dem till nya fönster, gör det dig rikare eller fattigare då? Om det gör dig rikare, varför byter du inte ut fönstren redan idag?”

  Mina fönsterrutor råkar vara gamla och läcker värme som såll, slår du sönder dem så kommer jag att sätta in nya och bättre. Efter tillräcklig tid kommer energibesparingen att ha betalt för de nya fönstren och fortlöpande ge mig ett överskott.

  Jag byter inte ut fönstren idag för att jag föredrar att köpa en kostym för pengarna då jag ska på fest i helgen, detta är det kortsiktiga beteende jag föredrar just nu.

  Krossar du mina fönster kommer jag således efter tillräcklig tid att ha nya fönster och en ackumulerad besparing att köpa ny kostym för.

  Krossar du inte mina fönster kommer jag efter tillräcklig tid att ha gamla fönster och en utsliten kostym.

  Av detta enkla resonemang följer att jag blir rikare efter tillräckligt lång tid om du tvingar mig att köpa nya fönster.

  Ärligt talat, vad är det som är svårt att förstå?

  Du har rätt om du begränsar din tankegång till ett krystat exempel och fel i ditt påstående om att vandalism aldrig kan leda till välstånd om du är villig att tänka lite utanför boxen.

  Får jag diskutera utvecklingar av artikelns tankegångar eller innebär ditt modererande att jag ska dra åt helvete, jag fann det lite oklart?

 27. Jag menade inte vara otrevlig och ber om ursäkt ifall du upplevde det så även om jag inte förstår hur det kan komma sig. ”Dra åt helvete” var ett direkt citat från en av artiklarna publicerade av dig så jag antog (uppenbarligen felaktigt) att den tonen var acceptabel.

  Jag menar att jag svarade på ditt hypotetiska resonemang

  ” Rent personligt, och något för dig att tänka på, om jag krossar alla dina fönsterrutor och således tvingar dig att att byta ut dem till nya fönster, gör det dig rikare eller fattigare då? Om det gör dig rikare, varför byter du inte ut fönstren redan idag?”

  ovan och skulle uppskatta en kommentar om var jag tänker fel enligt dig istället för såsom jag upplever det oförtjänta beskyllningar om upprepningar och otrevlig ton.

  1. Punkten

   Jag, och många med mig, samt artikeln, har förklarat var felet i ditt resonemang ligger på upprepade ställen, med olika typer av argument och resonemang som borde göra detta tydligt:Felet är att du endast tänker på de långsiktiga konsekvenserna i det ena fallet men inte i det andra, och du tittar endast på en specifik instans och inte på hela den ekonomiska kedjan.

   Ditt misstag ligger i att du aldrig tar hänsyn till detta:
   1. Punkten har 100 kronor, ett gammalt fönster och ingen kostym. Punkten vill ha en kostym. Punkten köper en kostym av stadens skräddare för 100 kronor. Punkten har nu ett gammalt fönster och en ny kostym, och är glad eftersom han värderade kostymen högre än 100 kronor.

   2. Stadens skräddare har 100 kronor, ett gammal fönster och många kostymer men inga skor. Stadens skräddare köper ett par skor för 100 kronor av stadens skomakare. Stadens skräddare är glad eftersom han värderade skorna högre än 100 kr.

   3. Stadens skomakare har 100 kronor, ett gammalt fönster och många skor. Stadens skomakare har räknat på att om han byter ut sitt fönster kommer det att vara bra för honom ekonomiskt, och han köper således ett fönster av glasmakaren för 100 kronor. Stadens skomakare är glad, eftersom han värderade ett nytt fönster högre än 100 kronor.

   På detta sätt fortsätter det. Som jag sagt, tiden tar inte slut för att vandalerna inte väljer att krossa bagarens ruta. Samhället är, och kommer alltid vara, rikare om vi inte förstör resurser och kapital, utan istället ökar på det kapital som finns i ekonomin.

 28. Jag har inga problem med att ta hänsyn till hela den ekonomiska kedjan i båda fall och låta denna vara identisk, mitt resonemang faller inte i sak på detta. Givet är att det inte går lika fort men slutresultatet är otvivelaktigt bättre.

  Ditt resonemang faller på att du inte tar hänsyn till vinsten jag gör genom att minska mina uppvärmningskostnader. Samhället blir bl.a. rikare av att vi låter bli att slösa. Att elda för kråkorna är att slösa och låter vi bli det torde slutsatsen således vara given.

  Jag håller med om att jag och alla andra kortsiktigt kanske är gladare i ditt fall men rikare genom att i praktiken fortsätta slösa som du hävdar blir vi inte.

 29. Nej resultat är inte otvivelaktig bättre, det är otvivelaktigt sämre. Som jag sa, du missar, eller bortser från, vad som händer i den ekonomiska kedjan. I punkt 3 ovan köper skomakaren ditt underbara fönster, men med den givna vinsten att vi inte har förstört ett fönster på vägen. Samhället blir givetvis rikare av att vi inte slösar, och vandalism och förstörelse är en fantastiskt uppenbar form av slöseri.

 30. Joakim K, jag läste upp din senaste förklaringar till min 12 åriga dotter. Hon är inte överdrivet förtjust i matematik men hon förstår ditt resonemang.
  Punkten…?
  Om inte det här myntet går in så måste jag börja undra vad det egentligen är du vill åstadkomma?

 31. Ska denna diskussion vara fruktsam kanske vi borde enas vad det är vi diskuterar. Frågar du mig

  ” Rent personligt, och något för dig att tänka på, om jag krossar alla dina fönsterrutor och således tvingar dig att att byta ut dem till nya fönster, gör det dig rikare eller fattigare då? Om det gör dig rikare, varför byter du inte ut fönstren redan idag?”

  är svaret som ovan, däremot har jag naturligtvis fel om du baserat på detta drar in hela samhället i ekvationen. Jag missförstod dig och ber om överseende med mitt sista inlägg.

  Ovanstående givetvis förutsatt att du tar för givet att vandalismen inte medför någon extra arbetsinsats från mig som annars förblivit ogjord vilket ju i standardfallet naturligtvis är falskt.

 32. Du missar återigen, i denna kommentar,
  ”Ovanstående givetvis förutsatt att du tar för givet att vandalismen inte medför någon extra arbetsinsats från mig som annars förblivit ogjord vilket ju i standardfallet naturligtvis är falskt.”

  att ja glasmästaren får jobb om rutan krossas, men det är på bekostnad av skräddaren. Detta står klart och tydligt i artikeln.

  Så håller du med om att det krossade fönstret innebär en förlust för samhället eller inte? Eller fortsätter du hävda att det är en samhällsvinst?

 33. HQ:
  Jag får väl gratulera dig som har en intelligent dotter eller var det en förolämpning du försökte dig på?

 34. Nu hände det nåt underligt med ditt svar, jag svarade på nåt som försvann.

  Antingen ser jag i syne eller så är det nåt annat?

 35. Jag redigerade det för att förtydliga detta:

  Du missar återigen, i denna kommentar,
  ”Ovanstående givetvis förutsatt att du tar för givet att vandalismen inte medför någon extra arbetsinsats från mig som annars förblivit ogjord vilket ju i standardfallet naturligtvis är falskt.”

  att ja glasmästaren får jobb om rutan krossas, men det är på bekostnad av skräddaren. Detta står klart och tydligt i artikeln.

 36. Du förtydligade definitivt inte något för mig snarare tvärtom. Hur ska detta kunna fungera om du redigerar dina inlägg efter att jag svarat på dem?

  Att du lämnar kvar mina svar på frågor du redigerat är väl illa nog men att sedan dra slutsatser i den fortsatta diskussionen baserat på dessa är förvirrande, åtminstone för mig.

 37. Jag kan finna mig i att bli förolämpad, jag erkänner även när jag har fel men jag godkänner inte att man raderar och ändrar i trådar utan att meddela dem man diskuterar med. Det är värre än regelrätt raderande i min bok.

  1. Jag ber om ursäkt om mitt redigeringstillägg förvirrade dig, och bortser således från dina senaste kommentarer och låter dig svara på inlägget så som jag ville ha det från början:
   Du missar återigen, i denna kommentar,
   ”Ovanstående givetvis förutsatt att du tar för givet att vandalismen inte medför någon extra arbetsinsats från mig som annars förblivit ogjord vilket ju i standardfallet naturligtvis är falskt.”

   att ja glasmästaren får jobb om rutan krossas, men det är på bekostnad av skräddaren. Detta står klart och tydligt i artikeln.

   Så håller du med om att det krossade fönstret innebär en förlust för samhället eller inte? Eller fortsätter du hävda att det är en samhällsvinst?

 38. Ursäkten godtagen, tack för det.

  Det står ”extra arbetsinsats från mig” alltså bagaren (inte glasmästaren). Denna om den uppstår (vilket den oftast gör hävdar jag) är inte på bekostnad av någon annan.

  Ger således vandalismen upphov till en extra arbetsinsats som annars inte uppkommit är det sannolikt fråga om en samhällsvinst i det snäva exemplet ovan är det inte det.

 39. Det handlar inte om snäva exempel! Att du tvingas arbeta mer för att din egendom har förstörts innebär aldrig en samhällsvinst! Samhället blir inte rikare för att man gräver en grop och sedan fyller igen den igen, det måste du förstå.

 40. Nej Punkten, det var ingen förolämpning. Om jag vill förolämpa så gör jag det ordentligt.
  Det vara snarare en ärlig observation men jag kan inte förutse din reaktion.
  Joakim K. verkar ju tlll slut ha fått till ett blekt och kvalificerat medgivande att Bastiat har rätt.
  Gratulerar.

 41. Samhällsvinst blir det om värdet på arbetsinsatsen som inte annars utförts överstiger värdet av den förstörda egendomen, ingenting finns som kräver ett = tecken mellan dessa alltså är det i högsta grad fråga om ett snävt exempel.

  1. Jaha, ack den lycka som ska hålla i sig… då är vi tillbaka på ruta ett igen, du hävdar att förr eller senare kommer kapitalbildningen att leda till att man till slut kommer att ha ansamlat tillräckligt med kapital för att kunna tillverka den där kostymen. Men du missar att vi hade kunnat producera den där kostymen direkt istället. Återigen bortser du helt från att tiden fortsätter att passera om rutan inte krossas.

   Det enda du säger är att efter att rutan har krossats kan man, över tid, arbeta sig upp till samma nivå man hade innan rutan krossades, och även över denna nivå. Jaha? Det är ingen som har motsagt det. Men detta innebär implicit att du erkänner att den krossade rutan innebär en samhällsförlust (som vi inte behöver ta om rutan inte krossas), och att det tar tid att uppnå samma nivå som innan rutan krossades. Hade vi inte krossat rutan hade vi redan befunnit oss på denna nivå, och skulle kunna bygga vidare därifrån. Som sagt, tiden upphör inte för att rutan inte krossas.

 42. Ack ja,

  Rutan betalar alltså sig själv över tid tack vare energibesparingen den medför jämfört om du behåller den gamla rutan och köper en kostym.

  Hade rutan lämnats okrossad hade du fortlöpande betalat mer för energi än nödvändigt och ju längre tiden går desto dummare är det. Det är alltså mycket lättare och går fortare att jobba ihop till en kostym om man har lägre kostnader vilket man får efter ett tag då den krossade rutan betalts. Tiden upphör alltså inte men den räcker till mer eftersom den använts klokare.

  Samma nivå som du pratar om är alltså en nivå där du gör saker och ting fel och om vi utgår från att det finns fall där fönstret bör bytas men att detta inte görs så har jag rätt och du fel när du säger att vandalism aldrig kan leda till välstånd.

  1. Och så börjar vi om igen, då vi hamnar på ruta 2, där det förklarades att de pengar som bagaren använder för att köpa kostymen med inte försvinner i tomma intet (vilket rutan gör) utan de går till skräddaren, som i sin tur använder dem, så att någon annan kan använda dem, så att någon annan kan använda dem osv.

   Punkten, vad är poängen? Vart vill du komma? Allt detta har vi gått igenom en (och kanske två) gånger redan. Detta bidrar inte med något nytt.

 43. Vandalism i sig leder aldrig till välstånd, tvärtom leder vandalism i sig till att samhället blir fattigare på grund av att egendom förstörs. Salt i såren är att man måste använda knappa resurser för att reparera skadan.

  Den vinst som du talar om i form inbesparad energi kommer från det bättre fönstret. Vandalism är inte en förutsättning för att byta fönster, vandalism har ingenting med användande av energifönster att göra. Bagaren kommer att köpa ett vanligt fönster om han tycker att det räcker. Om han hade velat ha ett energifönster skulle han ha köpt det obeorende om hans gamla fönster hade krossats eller inte.

  Användandet av engergifönster och den vinst det för med sig kommer alltså från att någon i samhället, bagaren eller någon annan, sätter ett värde på att ha energifönster. Om ingen gör det så kan du slå sönder alla fönsterrutor i världen utan att någon för dens skull köper energifönster.

  Det är alltså inte vandalismen som gör att bagaren köper sitt energifönster. Det är att bagaren sätter ett värde på att ha energifönster, så mycket att han hellre har ett sådan fönster än ett vanligt fönster. Om han värderar energifönstret högre än det vanliga fönstret kommer han att byta ut sitt gamla fönster i vilket fall som helst.

  Eftersom det således inte är vandalsimen som får bagaren att köpa ett energifönster så håller Bastiats princip streck, även om ditt scenario skulle bli verklighet, dvs att bagaren ersätter sitt krossade fönster med ett energifönster.

  Det betyder att inte ens i ditt mycket konstruerade, tillgjorda och spekulativa exempel har principen att vandalism aldrig gör samhället rikare blivit emotsagd. Du har alltså fel när du påstår att vandalism kan leda till välstånd, för det gör det inte ens i ditt exempel. Det gör det aldrig, eftersom vandalsim per definition betyder att egendom förstörs och resurser slösas bort.

 44. Poängen är: det faktum att pengarna används inte automatiskt betyder att de används klokt. Låt mig försöka med ett annat exempel ur verkligheten:

  Jag funderar på att ta lite ledigt och gå ut och festa runt med polarna om en månad. Detta brukar kosta, resor till Asien och övrigt inkluderat 5-6000€ baserat på mer erfarenhet än jag orkar tänka på.

  Jag har tack vare en option nu också möjlighet att ta dessa pengar och nästan säkert femtiofaldiga dem inom 5 år samtidigt som det i så fall kommer att tillföra samhället en eller ett par heltidstjänster i en ny bransch.

  Detta råkar vara sant men även om du inte tror på det kan du säkert hålla med om att det kunde vara så.

  Om jag ger dig mitt pass så har du det fria valet att ge tillbaks det eller riva det i bitar. River du det i bitar kommer jag inte att ha tid att skaffa ett nytt och då blir det att investera med samhällsvinst som följd, gör du det inte kommer jag att konsumera riktigt dyr cognac och cigarrer i glada vänners lag tills pengarna är slut.

  Du är i detta scenario den potentiella vandalen, vilken av dina handlingar tror du är bäst för både min privata och den lokala samhällsekonomin? Jag vet hur det är och jag vet också hur det kommer att gå och jag är sannerligen inte ensam om att välja det ekonomiskt minst fördelaktiga alternativet, varje gång!

  River du passet kommer både jag och samhället efter 5 år att vara rikare, detta tack vare att pengarna användes klokt och inte slösades bort på saker som man efter 5 år inte ens kommer ihåg.

 45. Det är alltså en ekonomiskt sund handling att krossa mina fönster därför att denna handling kommer att innebära både nya fönster och ny kostym för mig då kylan tvingar mig ur soffan och till kontoret.

  Krossar du dem inte kommer jag precis som de flesta andra istället att köpa ny kostym och betala dyra uppvärmningskostnader samtidigt som jag bara sitter och latar mig i stugvärmen.

 46. Punkten

  1. Instämmer i det Grüssner säger

  2. Återigen bidrar detta inte med något nytt utan har bemöts tidigare i diskussionen, flera gånger om. Pengar försvinner inte när de används. Protektionism gör dig inte rikare. Vandalism innebär att egendom förstörs och är motsatsen till sparande, och gör dig inte rikare heller. Du är fri att riva ditt pass om du inte klarar av att kontrollera dina impulser, men jag förstår inte vad det har med oss andra att göra.

 47. Kämpe:

  1. Det gör du säkert.

  2. Sant, jag försöker komma med nya infallsvinklar men bemöts med samma bristfälliga argument så detta är fruktlöst. Pengar försvinner inte när de används men de värden de representerar ökar eller minskar beroende på hur man använder pengarna så i realiteten är det argumentet också bristfälligt. Jag vet att jag kan riva mitt pass, frågan var hur du skulle göra och om du håller med om att en vandalhandling i det scenariot är bättre för alla än att avstå?

 48. Var kom det där med protektionism ifrån? Spelar ingen roll men även det är felaktigt, får jag möjlighet att begränsa min konkurrens kommer jag att bli rikare och det snabbt, var så säker!

 49. Punkten

  Dina infallsvinklar är inte nya, de är exakt samma som du fört fram på min blogg och exakt samma som du fört fram sedan din första kommentar på den här tråden. De har motbevisats på en myriad olika sätt. Vandaliseringen av ditt pass följer exakt samma logik som vandaliseringen av bagarens fönster. Intet nytt under solen. Jag och många andra har utförligt förklarat var bristen i den logiken består i.

  Du personligen kanske blir rikare tack vare protektionismen, men alla andra blir fattigare eftersom de inte får tillgång till bättre och billigare produkter från utlandet. Protektionism är ett klassiskt exempel på ”the broken window fallacy”. Man ser hur de bolag som gynnas av protektionismen gör bättre resultat, men man ser inte hur alla konsumenter förlorar pga det försämrade utbudet och minskade konkurrensen. Dessutom skadas många exportbolag också, eftersom minskad import är till skada för exporterande bolag.

  Protektionsimmyntets andra sida är i det här fallet devalvering, med vilken man gynnar landets exportföretag. Det här är en urgammal och inrotat villfarelse som lever gott och mår bra än idag. Man ser den ökade exporten, men ser inte hur importföretag och konsumenter skadas av valutans sänkta värde, som tar sig i uttryck i högre priser.

  Dessa två är sannolikt de mest typiska och seglivade broken window fallacyn som finns.

 50. Vad skulle Henry Hazlitt säga om att Irland får ett stödpaket nu? Går det att relatera till broken window fallacy, eller är det mer komplicerat?

 51. Det går nog att relatera, nästan vad som helst kan relaters till broken window på ett eller annat sätt.

  Stödpaketet kommer att gagna vissa aktörer i Irland, dvs staten och några banker, men det sker på övrigas bekostnad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *