Mises.se på Liberty Silver

I gårdagens ledare skriver Liberty Silvers VD Torgny Persson om sin syn på valet 2010 samt hänvisar till en artikel av Per Bylund som vi tidigare har publicerat.

Liberty Silver är ett familjeföretag med Torgny Persson som VD och grundare. Torgny har en lång bakgrund inom ädelmetallmarknaden som investerare och ägare. Torgny har i grunden en magisterexamen i nationalekonomi men har sedan länge övergivit de Keynesianska läror som lärs ut inom institutionerna och förespråkar ädelmetall som pengar i likhet med exempelvis den Österrikiska skolan. Liberty Silver breddar hela tiden sitt utbud och erbjuder försäljning av ädelmetallerna guld, silver, platina och palladium.

Politik vs. Produktion

Riksdagsvalet för 2010 närmar sig. För egen del är jag relativt ointresserad då alla riksdagspartier, mot all empirisk erfarenhet, fortsatt verkar förespråka ett valutasystem baserat på fraktionella reserver. Överstatlighet, regler och märkliga undantag till regler prioriteras före enkelhet, fred och frihet.

En intressant artikel i sammanhanget är ”En röst för de stumma” skriven av Per Bylund och publicerad på mises.se. Artikeln diskuterar primärt huruvida det är förenligt med frihet att rösta. Artikelförfattaren menar att så inte är fallet och att det är styrelsen (Regeringen & Riksdagen) som skapat själva systemet för att upprätthålla och legitimera makten. Författaren menar fortsatt att styrelse innebär att någon annan, än dig själv, får makten över samhället och därmed minskar din egna möjlighet att bestämma.

Ur ädelmetallperspektiv görs en intressant betraktelse:

”Låt oss så anta att ett begränsat samhälle består av endast fem personer som vardera producerar ett värde av 400 g guld per månad…Totalt produceras välstånd till ett värde av 2000 g guld…Antag nu att en av individerna väljer att ägna all energi åt politisk verksamhet…Politisk verksamhet är inte produktiv utan endast fördelande…Den individ som väljer att engagera sig i politisk verksamhet kommer således inte längre att producera, vilket innebär att samhället som helhet initialt förlorar välstånd till ett värde av 400 g guld per månad. Totalt produceras nu välstånd i samhället till ett värde av 1600 g guld mot det tidigare 2000 g…

Den individ som väljer politisk verksamhet framför produktion av varor och tjänster avstår naturligtvis inte ifrån sitt tidigare välstånd för att leva på luft. Istället införs genom politik beskattning av de i samhället som producerar, för att upprätthålla sin forna levnadsstandard. Med andra ord kommer den politiska, icke-producerande sektorn att med våld eller hot om våld driva in åtminstone 400 g guld av dem som producerar.

Detta är den roll den politiska sektorn spelar. Den kan endast parasitera på produktionen av varor och tjänster på marknaden och leder dessutom till att färre tvingas föda fler.

Med vänlig hälsning
Torgny Persson
Liberty Silver AB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *